1
Ready to learn
अभिवादन तथा अनुक्रिया
2
Ready to learn
सहमति, असहमति, क्षमा याचना तथा कृतज्ञता ज्ञापन
3
Ready to learn
बिदाइ
4
Ready to learn
के तपाईँ आफूलाई दोहोर्‍याउन सक्नुहुन्छ ?
5
Ready to learn
स्थान
6
Ready to learn
तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ ?
7
Ready to learn
... कहाँ छ ?
8
Ready to learn
स्थानवाचक क्रियाविशेषण (भाग १)
9
Ready to learn
स्थानवाचक क्रियाविशेषण (भाग २)
10
Ready to learn
यसको कति पर्छ ?
11
Ready to learn
सर्वनाम
12
Ready to learn
तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ ?
13
Ready to learn
सामान्य व्यक्तिवाचक नाम
14
Ready to learn
त्यो के हो ?
15
Ready to learn
तपाईँलाई के चाहिन्छ ?
16
Ready to learn
क्रियापद (भाग १)
17
Ready to learn
तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
18
Ready to learn
तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ ?
19
Ready to learn
कस्तो ?
20
Ready to learn
को ?
21
Ready to learn
कसलाई ... चाहिन्छ ?
22
Ready to learn
कसले ?
23
Ready to learn
भेदक विशेषण (भाग १)
24
Ready to learn
कसको ?
25
Ready to learn
भेदक विशेषण (भाग २)
26
Ready to learn
गणना (१ – २०)
27
Ready to learn
थप गणना
28
Ready to learn
कति ? (भाग १)
29
Ready to learn
कति ? (भाग २)
30
Ready to learn
औसत परिमाण
31
Ready to learn
बार
32
Ready to learn
सामयिक एकाइ
33
Ready to learn
कति बज्यो ?
34
Ready to learn
भूतकाल
35
Ready to learn
भविष्यत्‌काल​
36
Ready to learn
मौसम
37
Ready to learn
क्रियापद (भाग २)
38
Ready to learn
परिवार
39
Ready to learn
फलफूल
40
Ready to learn
तरकारी
41
Ready to learn
“Kana” (खानु) को पदसङ्गति
42
Ready to learn
“Pina” (पिउनु) को पदसङ्गति
43
Ready to learn
रङ
44
Ready to learn
लोक
45
Ready to learn
क्रियापद (कुराकानी)
46
Ready to learn
भाँडाकुँडा
47
Ready to learn
क्रियापद (खानपान)
48
Ready to learn
उपयोगी वाक्यांश
49
Ready to learn
मानव शरीर
50
Ready to learn
विशेषण
51
Ready to learn
मरमसला
52
Ready to learn
नजिकका नातेदार
53
Ready to learn
ससुराली
54
Ready to learn
परिवार तथा नातेदार
55
Ready to learn
भोक-तिर्खा
56
Ready to learn
प्रकृति
57
Ready to learn
आज्ञा तथा शिष्टाचार
58
Ready to learn
सम्प्रदान कारक
59
Ready to learn
केही गर्नुपर्ने स्थिति
60
Ready to learn
गाली