Level 33 Level 35
Level 34

Lesson 34:


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Get started = get underway
bắt đầu
Get off to a good start
khởi đầu thuận lợi
an encouraging / promising start
khởi đầu đầy triển vọng/ hứa hẹn
An shaky/ unsteady start
khởi đầu bấp bênh
Fresh start, new beginning
khởi đầu mới
a humble/ modest beginning
khởi đầu mới
put the finishing touches on
hoàn thiện
Come to an end/ draw to a close
kết thúc
the beginning of the end
khởi đầu cho sự kết thúc
an abrupt/ sudden end
kết thúc nhanh chóng, đường đột
no end in sight
không có hồi kết
Be near one's end
chẳng còn sống được bao lâu nữa, gần kề miệng lỗ
Gain one's ends
đạt được mục đích của mình
a dead end
ngõ cụt, tình thế không lối thoát
reach the end of the road
cùng đường, không còn sức chịu đựng
be at a loose end
rảnh rỗi
at the end of the day
sau mỗi suy nghĩ chín chắn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
To be on the receiving end of st
Phải hứng chịu cái gì
Keep one's end up
kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, giữ vững lập trường
make an end of = put an end to
chấm dứt
make both ends meet
làm đủ sống
no end of
rất nhiều
on end
liền, liên tục
make one's hair stand on end
làm cho ai hoảng sợ, làm cho ai dựng tóc gáy, làm cho ai nổi da gà
burn the candle at both ends
làm việc hết sức, không biết giữ sức
The end of the world
điều tồi tệ nhất trên đời
get hold of the wrong end of the stick
hiểu nhầm ai đó
make an early start
đi sớm
get the start of sb
lợi thế hơn ai
start out of one's sleep
giật mình thức dậy
start quarrel
gây chuyện cãi nhau
start a problem
nêu ra một vấn đề
by fits and starts
không đều, thất thường, từng đợt một
a change is as good as a rest
thay đổi còn hơn là không
start/get/set the ball rolling
bắt đầu điều gì đó, và đặc biệt là đối với những thứ lớn lao
turn over a new leaf
cải tà quy chính, làm lại cuộc đời
A change of heart
thay đổi suy nghĩ về cái gì
hit the road = take to the road
bắt đầu rời một nơi nào đó để lên đường tới nơi khác
dive in/ jump in feet first
bắt đầu hoặc thực hiện một cái gì đó một cách nhanh chóng, nhiệt tình, và không có sự lo lắng
get the show on the road
bắt đầu kịp thời hoặc bắt đầu một điều gì đó
Like a breath of fresh air
ai đó hoặc cái gì có những ý tưởng hoặc hành vi mới
out with the old, in with the new
Có mới nới cũ
New blood
luồng sinh khí mới
Shake things up ( a shake up)
khuấy động mọi thứ lên
Give st a new lease of life
đổi mới cái gì để nó kéo dài lâu hơn
breathe new life into
mang lại nguồn năng lượng mới cho cái gì đó
go back to square one/go back to the drawing board
Có nghĩa là làm lại việc gì đó từ đầu
start with a clean sheet/ slate
có cơ hội làm lại từ đầu ( có lẽ vì bạn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng )
make a fresh start/ make a clean break
bắt đầu lại việc gì đó
the end of one's rope
giới hạn chịu đựng cuối cùng, sắp hết kiên nhẫn
Loose change/ spare change
Đồng xu lẻ
Small change
tiền mệnh giá nhỏ
From the word go = from the start of st
ngay từ đầu