Level 6 Level 8
Level 7

Lesson 7: Thành ngữ về cuộc sống


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
better safe than sorry
cẩn tắc vô áy náy ( cẩn thận thì khỏi lo, khỏi áy náy về sau)
money is the good servant but a bad master
Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
the grass are always green on the other side of the fence
đứng núi này trông núi nọ (phê phán những người luôn ghen tỵ với những người xung quanh
one bitten, twice shy
chim phải đạn sợ cành cong( nói khi bạn sợ hãi phải làm lại điều gì đó vì bạn đã có một trải nghiệm khó chịu khi làm điều đó lần đầu tiên)
honesty is the best policy
thật thà là thượng sách
a woman gives and forgives, a man gets and forgets
đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên (Về bản chất, phụ nữ thường vị tha, đàn ông thường ích kỷ)
no roses without a thorn
hồng nào mà chả có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn
save for the rainy day
làm khi lành để dành khi đau( phòng hờ, để dành tiền bạc khi cần)
It's an ill bird that fouls its own nest
vạch áo cho người xem lưng (Tự để lộ cái không tốt, không hay trong nội bộ cho người ngoài biết)
Don't trounle trouble till trouble troubles you
tránh voi chẳng xấu mặt nào(Việc nhượng bộ, lùi bước thậm chí cúi đầu trước kẻ mạnh nhằm tránh rủi ro, thiệt hại thì cũng không có gì đáng xấu hổ, mất thể diện)
Men build the house and women make it home
đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
penny wife pound foolish money
tham bát bỏ mâm(phê phán lối nhìn thiển cận, cách làm ăn manh mún, thiếu tính toán)
make the mare go
có tiền mua tiên cũng được
like father,like son
con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh
the die is cast
bút sa gà chết( Phải cẩn trọng mỗi khi đặt bút viết một điều gì đó, phải nghĩ về những hậu quả có thể đón nhận sau hành động của việc đặt bút ký tên)
two can play that game
ăn miếng trả miếng
practice makes perfect
có công mài sắt, có ngày nên kim
ignorance is bliss
không biết thì dựa cột mà nghe( nói để nhấn mạnh rằng đôi khi tốt hơn cho bạn nếu bạn không biết tất cả sự thật về một tình huống)
no pain, no gain
có làm thì mới có ăn
a bad beginning makes a bad ending
đầu xuôi đuôi lọt
a clean fast is better than a dirty breakfast
giấy rách phải giữ lấy lề( bảo vệ, giữ gìn phẩm chất, cốt cách cao đẹp của mỗi con người; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào (nghèo đói, bất hạnh,...), cũng không được phép sa ngã, làm hoen ố phẩm)
beauty is but skin-deep
cái nết đánh chết cái đẹp
calamity is man's true touchstone
lửa thử vàng, gian nan thử sức
diamond cut diamond
vỏ quýt dày có móng tay nhọn
diligence is the mother of success
có công mài sắt, có ngày nên kim
don't put off until tomorrow what you can do today
việc hôm nay chớ để ngày mai
a lost cause
hết hy vọng, không thay đổi được gì
it never rains but it pours
họa đơn vô chí(nhiều tai ương tới cùng 1 lúc)