Level 7 Level 9
Level 8

Lesson 8: Thành ngữ là các cụm danh từ


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a blind date
cuộc hẹn giữa 2 người không quen biết
golden handshake
món tiền hậu hĩnh dành cho người sắp nghỉ việc
leaps and bounds
nhảy vọt, vượt trội
between two stools=on the bornss of a delemma
tiến thoái lưỡng nan
a nail in one's confin
giọt nước tràn ly
good egg
người có nhân cách, đáng tin cậy
wet blanket
người phá đám
a kick in the pants
một bài học để ứng xử tốt hơn
an open-and-shut case
một vấn đề dễ giải quyết
a shot in the dark
một câu đó
a big cheese
người có vai vế, quyển lực
the tip of the iceberg
phần nhìn thấy
compulsive liar
kẻ nói dối chuyên nghiệp