Level 8 Level 10
Level 9

Lesson 9: Thành ngữ là các cụm động từ


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pour cold water on
dội nước lạnh vào
blow st out of the water
đánh bại, vượt
sell/go like hot cakes
đắt đỏ
hit it off
tâm đầu ý hợp
chip in
góp tiền
run an errand
làm việc vặt
cut it fine
đến sát giờ
pull one's weight
nỗ lực, làm tròn trách nhiệm
get the hold of the wrong end of the stick
hiểu nhầm ai đó
cut and dried
cuối cùng, không thể thay đổi, rõ ràng, dễ hiểu
take pains
làm việc cẩn thận và tận tâm
drop sb a line/note
viết thư cho ai
bring down the house
làm cho cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt
weigh up the pros and cons
cân nhắc điều hay lẽ thiệt
take it amiss
hiểu lầm
break the news
thông báo
blow one's trumpet
khoe khoang, khoác loác
miss the boat
lỡ mất cơ hội
put one's card on the table
thẳng thắn
hear a pin drop
im lặng, tĩnh lặng
blow hot and cold
hay thay đổi ý kiển, dao động
call the shots
chỉ huy
draw the line
đặt giới hạn cho việc gì, phân biệt giữa hai thứ tương tự nhau
carry the can
chịu trách nhiệm, chịu sự chỉ trích
throw the baby out with the bathwater
vứt bỏ thứ đáng giá cùng lúc với rũ bỏ thứ gì không còn cần
go with the flow
làm theo mọi người
keep his shirt on
bình tĩnh