Level 13 Level 15
Level 14

Lekcja 9. Doradzanie i odradzanie


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
doradzanie
советование
odradzanie
отговаривание, отсоветование
Według mnie...
как по мне, ...
Moim zdaniem...
по моему мнению...
Myślę, że...
Думаю, что...
Uważam, że...
Считаю, что ...
Sądzę, że...
Сужу, что ...
Wydaje mi się, że...
Мне кажется, что...
Jestem pewien/pewna, że...
Я уверен/уверена, что ...
Jestem przekonany/przekonana, że...
Я убеждён/убеждена, что ...
Trzeba przyznać, że...
Необходимо признать, что ...
kulisty
шаровидный, шарообразный
rozwiązanie
развязка, разрешение (ситуации)
przedział
отсек
spójnik
союз (между словами, напр)
zachęcenie
побуждение
godło
герб
przyzwolenie
разрешение; eng. permission
propozycja
предложение, оферта
polecenie
рекомендация
powinno się
необходимо
nie powinno się
не следует (что-то делать)
można
можно (возможно)
nie można
нельзя (невозможно)
warto
стоит (что-то сделать)
nie warto
не стоит (чего-то делать)
trzeba
надо; бел. трэба
należy
следует
wolno
можно (разрешается)
nie wolno
нельзя (не разрешается)