Level 2 Level 4
Level 3

Gradient


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Stop color (gradient)
Điểm chốt màu (hình vuông nhỏ)
Reverse (gradient option)
Đảo ngược hướng màu gradient
Color (blending mode)
Được màu layer trên vẫn giữ nguyên khối đối tượng layer dưới (đổi màu mắt...)
Cho ảnh chìm vào nền
Chọn layer > layer mask > gradient đen trắng > đổ vào layer mask
Chức năng Gradient
Thiết kế background, ảnh chìm vào nền, tạo bóng dưới kính
Ctrl J + softlight (blending)
Làm ảnh nét
Ctrl J > đổ màu trắng vào vùng chọn (logo) > shift F6
Tạo viền trắng cho đối tượng bỏ layer này nằm dưới layer gốc
Tạo cầu vồng
Gradient cầu vồng gôm lại 1 chỗ > đổ ra kiểu hình tròn
Gradient map
Không theo dãy màu, ám màu dựa vào sáng tối của hình
Click phải layer (layer panel) > blending option > gradient overlay
Đổ màu gradient trực tiếp lên đối tượng
Pattern (đổ màu option)
Đổ ra nền có sẵn nằm trên layer đối tượngkết hợp với blending
Ctrl A > Ctrl C > edit > difine pattern
Lưu trữ lại các pattern tự tạo hoặc download
Pattern
Chất liệu nền nằm trên đối tượng, chữ để blending (trong option đổ màu, option shape pentool, blending option layer pannel
Gradient + shift
Kéo được thẳng hàng
Layer mask + ctrl I
Mặt nạ từ trắng sang đen
Gradient map > soft light
Ám màu vào ảnh