Level 3 Level 5
Level 4

Filter


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Filter > pixelate > color haftone
(cho layer mask) tạo ra các hạt chấm
Filter (cho layer mask)
Tạo được rất nhiều hiệu ứng
Filter > blur > radial
Hiệu ứng lan toả (cảm giác xe chạy tốc độ), toả tia hào quang,
Filter > filter gallery
Nhiều Hiệu ứng áp dụng cho layer masK
Filter > stylize > extrude
Hiệu ứng hình vuông 3d vào layer mask
Filter > distort > wave
Sóng nước, dãy quang phổ
Ctrl shift alt E
Tạo ra layer thành phẩm cuối cùng từ các layer
Tách tóc bằng channel
Chọn kênh màu tương phản cao > kéo xuống icon tạo mới > tô màu đen vào vùng cần chọn > ctrl I, ctrl L (kéo tối sáng cao) >ctrl click vào kênh đó để lấy vùng chọn
Filter > flaming pear > food2
Tạo nước ngập (sông, hồ, biển)
Filter > liquify > forward warp tool
Dùng bóp hình (eo, mông, ngực, mặt...)
Filter > liquify > freeze mask tool
Tô vào đối tượng để bảo vệ không ảnh hưởng khi bóp hình
Vivid light (blend) > filter > other >high pass
Làm sắc nét ảnh lên
Tạo hiệu ứng nhôm xước
Filter noise > addnoise > ctrl shift u > filter blur > gausion blur
Reconstruct tool (liquify)
Bôi vào Phục hồi hình ban đầu khi bị bóp
Công dụng liqiufy
Chỉnh body, khuôn mặt, tóc
Sửa ảnh bị cong do ống kính
Filter > adaptive chọn fisheye và dùng tool bên trái canh chỉnh