Level 4 Level 6
Level 5

Brush


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Chọn brush tool + shift enter
Cho đường brush chạy theo đường pen path
Click phải đường path > stroke path
Lựa chọn brush, biến path thành brush
Brush giữ alt + chuột phải rê chuột qua trái, phải
Nhỏ, to đầu bút
Brush giữ alt + chuột phải rê chuột lên trên, xuống dưới
Độ mềm, cứng bút
Brush trắng tô vào khối (múi bụng) > click phải layer > blending option > kéo nữa tam giác đen lên underlying > blend : soft light
Tạo độ khối (cơ bắp, mặt) vùng nổi lên
Hút màu đậm của đối tượng > vẽ vào vùng tối tạo khối click phải blending option > underlying kéo nữa tam giác trắng underlying xuống > blending overlay
Tạo độ khối (cơ bắp, khuôn mặt) ở vùng lõm
Đuôi .abr
Đầu bút của brush (tải trên mạng)
Tô gradient cho brush
Đổ màu gradient cần > layer mask đen > brush trắng tô vào
Làm mưa rơi
F5 > roundness 1%, angle 90, spacing 400%
Biến nước theo hình dạng 1
Ảnh người > filter gallery > glowing edges (đối tượng chỉ còn viền phát quang) > mix brush ( vuốt bên trong cho loãng) > ctrl shift u ( trắng đen) > filter stylize diffuse > tick anisonopic (biến thành màu nước) > filter sharpen (nét) -> ctrl a,c,w > ctrl v qua ảnh làm, screen
Biến nước có hình 2
Layer trống (trên 2 layer ly nước và hình người) > brush nước đổ vào nữa bên hình người > layermask của layer người > brush hoà trộn người và nước.
Brush phục chế
Bôi đến đâu trở lại ảnh ban đầu chỗ đó
Tạo brush bụi
Brush tròn đen > chấm vài chấm nhỏ to khác nhau > edit > define brush preset
Splash brush (google)
Các brush tung toé mực cho chân dung vào
Brusheezy.com
Nhiều brush