Level 6 Level 8
Level 7

Image


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Image > adjust > posterize
Làm ảnh có nhiều mảng màu
Ctrl J nhiều lần + image adjust threshold (từng layer chỉnh khác nhau) + opacity
Bộ ảnh có nhiều mảng trắng đen
Image > adjust > selective color
Điều chỉnh từng màu riêng lẻ
Image > adjust > shadow/highlight
Lấy chi tiết vùng sáng tối
Image > adjust > math color
Ám màu của ảnh khác vào
Hình elip > new layer đổ màu trắng > xoá 1 nữa (shift f6) > filter gaussian blur > new layer đen xuống layer elip > color doge
Tạo ánh sáng đèn
Image > adjust > vibrance
Tăng tất cả các màu của ảnh
Image zise
Xem được kích thước, độ phân giải ảnh
Click phải layer > convert to smart object
Bảo toàn chất lượng ảnh khi phóng to nhỏ
Làm ảnh sx công nghiệp hàng loạt
Phải có bố cục trước, chỉ nhấp đúp vào thay ảnh và chữ #
Làm ảnh (layer T) áp vào hình lượn sóng theo (mặt nước)
Tắt mắt layer (T) > save as lại > bật mắt lên > filter distort displace > lấy ảnh vừa save > click phải blending option > kéo nữa mũi tên underlying lên
Image > adjust > chanel mixer > chọn kênh green (giảm green, tăng blue)
Tạo màu ảnh cổ điển
Photo filter (image adjust)
Phủ nhẹ màu vào ảnh
Color lookup (image adjust)
Lựa chọn tone màu có sẵn
Cân bằng sáng tối bằng levels
Ctrl L, kéo điểm sáng tối của bức ảnh đến chân lược đồ histogram (chỉnh từng kênh)
Dùng I trắng đen của levels chỉ vào logo
Xoá bản quyền logo cho ảnh trắng đen
Exposure (giảm offset)
Làm trong lại ảnh bị đục màu
Khi ghép ảnh giảm saturation về 0 (hue/Saturation) lên đối tượng ghép
Nhìn thấy sự khác biệt sáng tối của đối tượng ghép và ảnh
Trên layer đối tượng Image > math color > chọn background chỉnh fade khoảng 50
Đối tượng được nhuộm màu background (ghép ảnh)
Image > canvas size
Mở rộng kích thước hình