Level 7 Level 9
Level 8

Tutorials


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tạo tia nắng
New layer > tạo vùng chọn hướng nắng >đổ màu ánh sáng trong ảnh (overlay) > filter (gausion blur + motion blur)
Bụi cho tia nắng
New layer bụi > brush bụi >F5 (chỉnh) > I lấy màu nắng > vẻ brush bụi vào tia nắng
Làm cong chân mày
Vùng chọn chân mày shift f6 > ctrl j > edit puppet warp
Làm da mặt mịn
Filter blur > supface blur > radius 100%, threshold từ 10 trở xuống
Dùng outer glow & drop shadow (blending) cho layer người trên background màu
Ảnh theo phong cách studio
Biến ảnh thành nét vẽ
Ctrl shift u > ctrl j > ctrl i > color dodge >filter other minimun > filter stylze diffse (tick vào anisonopic)
Image mode > lad color > channel : ctrl c kênh a ctrl v qua kênh b
Làm trắng da mặt
Ảnh thành tranh sơn dầu
Image > posterize > mix brush tool (chọn đầu bút cây chổi) > vuốt từng lớp màu trên ảnh
Ảnh thành trắng đen vẫn giữ đối tượng còn màu
Ctrl u > bàn tay chỉ vào khu vực màu ( thành đen trắng ) > ống nghiệm (+) lấy thêm màu > giảm saturation =0
Làm láng mặt
Vùng chọn khuôn mặt >Filter blur > gausion blur
Làm chi tiết mặt
Vùng chọn mặt > image > apply image (chọn layer mặt đã làm láng) > linear light (blend)
Đổi màu áo
Color range > i chọn áo > gradient map > alt click layer mask gradient > ctrl l kéo sáng tối vào giữa > gradient map : trái đen, phải trắng, giữa chọn màu (location 100%) > hue (blend)
Tạo lens tròng đen mắt
Google : eye > image place (chọn ảnh mắt) > soft light (blend)
Edit > puppet warp
Uống cong theo từng điểm tick vào
Chụp từng ảnh trải dài cảnh muốn nối lại > file > automage > photomerge
Được tấm ảnh full toàn bộ khung cảnh
Xoá bọng mắt
Path tool > vùng chọn xoá bọng mắt > edit fade (opacity 60%)
Tạo chữ style sóng tv
Layer t : ctrl j 2 lần > t1 đổ màu kéo nhích qua phải > T2 đổ màu nhích qua trái > ctrl g (convert to smart) > ctrl j 2 lần > T2 vùng chọn cây trụ dài kéo hết chữ (layer mask) nhích qua phải > T3 y như vậy
Tạo nhiều tia nắng toả ra
Gradient (layer panel) > style (angle), type (noise), made HSB, tick hết trên option > vivid light
Edit > auto > align layer
Nhiều layer (đc chụp nhiều lần ) canh chỉnh lại đúng vị trí như nhau
3 yếu tố ghép ảnh
Góc chụp, ánh sáng, màu sắc
Ghép ảnh cho đúng tỷ lệ chuẩn
Dùng shape vẻ để kiếm đường hội tụ để có đường chân trời trên 2 bức ảnh
Làm mờ hậu kỳ phân biệt chính phụ
Ctrl J > vùng chọn đối tượng chính > layer mask > select modify expand (layer background) >shift f5 (biến mất đối tượng) > filter blur gallery (tilt shift)
Solid color > chọn màu vàng đất > overlay (fill 70%)
Màu nắng vàng mùa hè
Chọn hết layer nhiều ảnh chụp liên tục > convert to smart > layer > smart object > tack mode ( median)
Xoá hết người chuyển động của ảnh
Làm bức ảnh tuyết mùa đông 1 : bức hình trắng màu
Giảm mạnh Saturation cho các kênh màu của vùng đất và bầu trời > black and white giảm hết kênh màu (lợi dụng lấy vùng chọn) > ctrl click rgb (channel) > solid corlor đổ màu trắng , xoá black and white
Làm bức ảnh tuyết mùa đông 2: làm tuyết phũ mái nhà
Vùng chọn mái nhà > solid corlor đổ màu trắng > blending option ( layer mask solid) > bevel & emboss > texture ( lựa pattern) > burh mềm tô cong viền cho het thẳng hàng
Làm bức ảnh tuyết mùa đông 3: làm tuyết phũ đất
Corlor range lấy vùng chọn ( trừ vùng chọn ngoài đất) > solid corlor đổ màu trắng > curve tăng green, blue cho cả hình
Làm bức ảnh tuyết mùa đông 3: tuyết rơi
Chọn brush tuyết tô to nhỏ Lên 3 new layer > blur motion blur cho 3 new layer
Tạo ảnh double exposure có phonh cảnh trong đối tượng
Vùng chọn người > group layer + layer mask vùng chọn người > kéo layer người, background vo group > ctrl j layer người > layer người 1 screen > alt layer mask layer người 2, brush tô vào nơi lấy lại (mặt)
Hiện những đóm ánh sáng trong vùng làm nhoè blur
Filter > blur gallery > field blur : tăng light bokeb
Đánh khối khuôn mặt
Ctrl click kênh grb (chanel) > ctrl j screen > ctrl click grb (chanel) ctrl shift i > ctrl j multiply > ctrl g (screen, multiply) > layer mask đen > tô bush vào mặt > new layer (50% gray) softlight > dodge & burn đánh khối > filter blur (gausion blur)
Da mặt màu trắng sứ
Camera raw vào tag thứ 4 HSL : giảm orange (Saturation), tăng orange (lumiance) > layer mask đen toi vào da
Chèn hình vào áo thun trắng
Ctrl alt g hình vào áo >multiply > filter displace để có đường vân áo
Straighten ( crop option)
Chỉnh thẳng hàng đối tượng bị nghiêng trong ảnh
Hiệu ứng polar ảnh gôm lại hình tròn
Vùng chọn L ngược ở cạnh phải ảnh > ctrl t, click phải flip horizontal đưa qua cạnh trái > crop 1:1 kéo hình vào hết khung > edit, transform, rotate 180 > filter, distort, plar
Hiệu ứng mặt metahuman
Gradient map + ctrl m cho ảnh tối lại > giảm Saturation > new layer : filter, render, clouds > filter, render, difference cloud, color dodge > alt layer mask, chỉ lấy khuôn mặt >brush (gân, mạch máu) tô vào + gausion blur > ctrl m tăng đỏ vàng cho cả khuôn mặt
Da mặt đen thành trắng
Vùng chọn khuôn mặt (bỏ mắt mũi) > levels : trung tính đưa qua trái kéo vào ctrl g > curve : tăng sáng, giảm tối (f) > Saturation giảm chút > black & white :tăng vàng đỏ, soft light
Tạo mặt nước động
Vùng chọn mặt nước > shift f6 > ctrl j > ctrl click vào layer lấy vùng chọn, filter, distort, twirl
Biến ảnh thành tranh viết bảng
Layer vùng chọn, convert to smart> shadows 100% > filter gallery, sketch, photocopy > layer vùng chọn + layer đen bên dưới convert to smart > đem qua background tấm bảng, screen > filter noise, add noise