Level 16 Level 18
Level 17

L4: Daçek - Prepositions


103 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
berkêşk
drawer
bêrîk
pocket
cemed
ice
cemedank
icebox
cil
clothes, dress
cildank
wardrobe
çente
bag
depreş
blackboard
derzî
needle
derzîdank
needle-box
dest
hand
fêrgeh
classroom
kargeh
office, place of work, factory
kevçîdank
canteen, container for keeping cutlery
xwelî
ash
xwelîdank
ashtray
xwê
salt
xwêdank
salt-cellar
trên
train
balafir
air
bi
with, by
bi ... re
with, together with
without
di
in, at
di ... de
in, inside
di bin ... de
under
di hundirê ... de
inside
di ku de
(in) where
di navbeyna ... de
between
ji
from, off
ji ... re
for
ku
where, where to
li
in, at, on
li ber
in front of
li bin
under
li kêleka
next, at the side of
li ku
where
li paş
behind, at the back of
li paşîya
behind, at the back of
li peş
in front of
li peşîya
in front of
li ser
on, over
bin
under
ber
front
kêlek
side
paşî
back
pêşî
front
ser
head, top, upper, surface
li malê
at home
ji gundekî
from a village
ji wî
with it/him
li me
at ours
li paş me
behind us
li ber zilamekî
in front of a man
li kêleka wan
next to them
di sarkerê de
inside the fridge
ji min re
for me
bi wî re
together with him
bi trênê
by train
bi balafirê
by air
bi kêrê
with the knife
bi pênûsekê
with a pen
Azad bi min re ye.
Azad is with me.
Ew bi Osman re ye.
He is with Osman.
Şivan li ku ye?
Where is Şivan?
Ew li gund e.
He is in the village.
Karker li ku ne.
Where are the workers?
Li kargehê ne.
They are in the factory.
Mamoste li ku ye?
Where is the teacher?
mamoste li xwendegehê ye.
The teacher is in the school.
Muxtar li ku ye?
Where is the Muxtar?
Muxtar li bajêr e.
The Muxtar is in the city.
Lênûska te di ku de ye?
(In) Where is you r notebook?
Lênûska min di çente de ye.
My notebook is in the bag.
Polîs li ku ne?
Where are the police?
Ew li polîsxanê ne.
they are in the police station.
Kincên we di ku de ne?
Where are your clothes?
Di cildankê de ne.
They are in the wardrobe.
Mamoste li ber depreş e.
The teacher is in front of the blackboard.
Ma Zînê bi kê re ye?
With whome is Zînê?
Ew bi Delalê re ye.
She is with Delal.
Ma çaya te bi şîr e?
Is your tea with milk?
Na, çaya min bê şîr e, lê belê bi şekir e.
No, my tea is without milke, but with sugar.
Sêv di hundirê sarkerê de ne.
The apples are in the fridge.
Kî li kêleka Mizgîn e?
Who is next to Mizgîn?
Ronayî li Kêleka Mizgîn e.
Ronayî is next to Mizgîn.
Bişar li paş min e.
Bişar is behind me.
Kî li pêşîya te ye.
Who is in front of you?
Xwê di xwêdankê de ye.
The salt is in the salt-cellar.
Solên min di bin masê de ne.
My shoes are under the table
Pirtûkên we li ser kursîyan in.
Your books are on the chairs.
Egîd bi Zînê re ye.
Egîd is together with Zînê.
Zînê li kêleka Egîd e.
Zînê is next to Egîd.
Azad li ber depreş e.
Azad is in front of the blackboard.
Kêr li pêşiya Berfînkê ye.
The knife is in front of Berfînkê.
Pîvaz li ber Şerzan e.
The onion is in front of Şerzan.
Sêv li paşîya hêkê ye.
The apple is behind the egg.
Sêv di navbeyna pîvaz û kêrê de ye.
The apple is between the onion and the knife.
Sako di cildankê de ye.
The coat is in the wardrobe.
Lênûsk li ser masê ye.
The notebook is on the table.
Sol di bin masê de ne.
The shoes are under the table.
Pênûs li ser lênûskê ye.
The pen is on the notebook.
Xwendekar li pêşîya mamoste ye.
The student is in front of the teacher.