Level 24 Level 26
Level 25

L7: Ferhengok 2 - Time and Numbers


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
du kes
two people
sê mirov
three men
çar mîh
four sheep
Çend birayên te hene?
How many brothers do you have?
Çar birayên min hene.
I've got four brothers.
Çend gogên Dara hene?
How many balls has Dara got?
Du gogên Dara hene.
Dara has got two balls.
pênûsa yekî
someone's pen (male)
pênûsa yekê
someone's pen (female)
sala 1994'an
the year 1994
2 keçên min hene.
I've got 2 girls, daughters.
10 kurên wan hene.
The've got 10 boys, sons.
30 mîhên me hene.
We've got 30 sheep.
ji
(fraction)
ji çaran yek
1 / 4
ji sisêyan dudu
2 / 3
ji bîst u çaran yek
1 / 24
yek ji me
one of us
sisê ji wan
three of them
hinek ji we
some of you
çend kes ji me
some of us
gelek ji wan
many of them
gîş
all
piranî
majority
gişa me
all of us
piranîya wan
most of them
piranîya xanîyan
most of the houses
gişa xanîyan
all of the houses