1
Ready to learn
Podstawy
2
Ready to learn
Proste rozmowy
3
Ready to learn
Pogoda
4
Ready to learn
Liczby <100
5
Ready to learn
Liczby >100
6
Ready to learn
Dni, miesiące i pory roku
7
Ready to learn
Czas
8
Ready to learn
Kolory
9
Ready to learn
Rodzina
10
Ready to learn
Dane osobowe
11
Ready to learn
Mieszkanie
12
Ready to learn
Przedmioty w domu
13
Ready to learn
Podróże
14
Ready to learn
Położenie
15
Ready to learn
Godziny
16
Ready to learn
Artykuły spożywcze
17
Ready to learn
Posiłek
18
Ready to learn
Owoce
19
Ready to learn
Warzywa
20
Ready to learn
Napoje
21
Ready to learn
Pojazdy
22
Ready to learn
Transport
23
Ready to learn
Podróże
24
Ready to learn
Sport
25
Ready to learn
Geometria
26
Ready to learn
Rozmiary
27
Ready to learn
Kierunki
28
Ready to learn
Państwa
29
Ready to learn
Czynności codzienne
30
Ready to learn
Częstotliwość
31
Ready to learn
Wygląd/Charakter
32
Ready to learn
Przyjaźnie
33
Ready to learn
Gesty i zachowania
34
Ready to learn
Charakter
35
Ready to learn
Komputery
36
Ready to learn
Internet
37
Ready to learn
Szyldy
38
Ready to learn
Zwierzęta
39
Ready to learn
Krajobraz
40
Ready to learn
Zaimki osobowe i wskazujące
41
Ready to learn
Zaimki w funkcji dopełnienia i pytające
42
Ready to learn
Zaimki nieokreślone
43
Ready to learn
Przymiotniki dzierżawcze
44
Ready to learn
Przedmioty szkolne
45
Ready to learn
Artykuły papiernicze
46
Ready to learn
Edukacja
47
Ready to learn
W klasie
48
Ready to learn
Rozmowa+
49
Ready to learn
Ciało
50
Ready to learn
Choroby
51
Ready to learn
Dziedziny medycyny
52
Ready to learn
Daty
53
Ready to learn
Media
54
Ready to learn
Muzyka
55
Ready to learn
Zawody
56
Ready to learn
Hobby
57
Ready to learn
Materiały
58
Ready to learn
Przez telefon...