Level 29 Level 31
Level 30

Częstotliwość


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toujours
zawsze
jamais
nigdy
souvent
często
rarement
rzadko
parfois
czasami
d'habitude
zwykle
une fois par semaine
raz w tygodniu
chaque jour
każdego dnia
deux fois par an
dwa razy w roku
maintenant
teraz
demain
jutro
actuellement
obecnie
dans un instant
za chwilę
hier
wczoraj
il y a un an
rok temu
la semaine dernière
w zeszłym tygodniu
avant-hier
dzień wcześniej
n'importe quand
kiedykolwiek
pas encore
jeszcze nie
quand
kiedy
pendant que
podczas gdy
toute la journée
cały dzień
la semaine prochaine
w następnym tygodniu
bientôt
wkrótce
dans la semaine
w ciągu tygodnia
déjà
już
seulement
tylko, prawie, dopiero co
jusqu'à maintenant
jak dotąd
toujours
stałe
presque jamais
prawie nigdy
urgent
pilne