Level 3 Level 5
Level 4

Liczby <100


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zero
zero
un
jeden
deux
dwa
trois
trzy
quatre
cztery
cinq
pięć
six
sześć
sept
siedem
huit
osiem
neuf
dziewięć
dix
dziesięć
onze
jedenaście
douze
dwanaście
treize
trzynaście
quatorze
czternaście
quinze
piętnaście
seize
szesnaście
dix-sept
siedemnaście
dix-huit
osiemnaście
dix-neuf
dziewiętnaście
vingt
dwadzieścia
vingt et un
dwadzieścia jeden
vingt-deux
dwadzieścia dwa
vingt-trois
dwadzieścia trzy
vingt-quatre
dwadzieścia cztery
vingt-cinq
dwadzieścia pięć
vingt-six
dwadzieścia sześć
vingt-sept
dwadzieścia siedem
vingt-huit
dwadzieścia osiem
vingt-neuf
dwadzieścia dziewięć
trente
trzydzieści
trente et un
trzydzieści jeden
trente-deux
trzydzieści dwa
quarante
czterdzieści
quarante et un
czterdzieści jeden
cinquante
pięćdziesiąt
soixante
sześćdziesiąt
soixante-dix
siedemdziesiąt
quatre-vingt
osiemdziesiąt
quatre-vingt-dix
dziewięćdziesiąt