Level 41 Level 43
Level 42

Zaimki nieokreślone


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quelque chose
coś
n'importe qui
ktokolwiek
personne
nikt
quelqu'un
ktoś
n'importe quoi
cokolwiek
chaque
każdy, każda
aucun
żaden
aucune
żadna
soit
albo, bądź
ni... ni...
ani... ani...
tout le monde
wszyscy
tous
każdy
tout
wszystko
tout les deux
oba, obaj, oboje, obydwaj, obydwoje, obydwa
toutes les deux
obie, oba, obydwie, obydwa
un peu
trochę, część
peu
niewiele, mało, kilka
la plupart de
większość
beaucoup
wiele, dużo
autrui
inni
n'importe quel
jakikolwiek
n'importe quelle
jakakolwiek
plusieurs
kilku, kilka, kilkoro
assez
wystarczająco
moins
mniej
plus
więcej