Level 51 Level 53
Level 52

Daty


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la date
data
avant
przed (czasem)
aujourd'hui
dziś
demain
jutro
hier
wczoraj
avant-hier
dzień wcześniej
hier soir
wczoraj wieczorem
avant deux mois
przed dwoma miesiącami
la semaine dernière
w zeszłym tygodniu
l'année dernière
w zeszłym roku
l'été dernier
zeszłego lata
lundi dernier
w miniony poniedziałek
toujours
zawsze
souvent
często
à plusieurs reprises
wielokrotnie
parfois
czasami
rarement
rzadko
presque jamais
prawie nigdy
jamais
nigdy
après trois mois
po trzech miesiącach
chaque mois
w każdym miesiącu
dans les trois mois
w ciągu trzech miesięcy
plusieurs
kilku, kilka, kilkoro
de six mois
półroczny (samochód, dziecko)
annuellement
rocznie
mensuellement
miesięcznie
d'une semaine
tygodniowy, tygodnik
chaque jour
codziennie, dziennik
à vie
na zawsze
de temps en temps
od czasu do czasu