Level 7 Level 9
Level 8

71 - 80


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ansvarsfull
felelősségteljes
å trenge
szüksége van
å få tilbud om
ajánlatot kapni
å få mulighet til
lehetőséget kapni
å spare
spórolni
å legge til side
félretenni
å overta
átvenni
å oppfordre
felszólítani
skeptisk
kételkedő
å sette seg inn i
megérteni