Level 24 Level 26
Level 25

Topic 25 : Mass media


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abnormal
bất thường
normal
bình thường
advertise
quảng cáo
Advertising
việc quảng cáo
Advertising
bài quảng cáo
broadcast
phát sóng
catalogue
mục lục
circulation
sự lưu thông
commentator
bình luận viên
witness
nhân chứng
viewer
khán giả xem truyền hình
audience
khán giả trong hội trường
spectator
khán giả ngoài trời
announcer
phát thanh viên
compilation
sự biên soạn
compile
biên soạn
complementary
bổ sung
correspondent
phóng viên thường trú
editor
biên tập viên
columnist
người phụ trách chuyên mục
proprietor
chủ sở hữu
coverage
việc đưa tin
cyberspace
mạng máy tính
cyberattack
tấn công mạng
cyberbully
kẻ quấy rối trên mạng
Cyberbullying
khủng bố qua mạng
direction
sự hướng dẫn
director
giám đốc, đạo diễn
Directory
Danh bạ; sách hướng dẫn
disproportionate
không cân đối
dissemination
sự phân tán
enmesh
đánh lưới
gratuitous
vô cớ
illustrate
minh họa
illustration
sự minh họa
illustrative
có tính minh họa
immortal
bất tử
mortal
chết
incapacitate
làm mất khả năng
journal
nhật báo
journalism
Nghề làm báo
journalist
nhà báo
journalistic
(adj) thuộc báo chí
massive
to lớn
mass
khối, đống
memory
trí nhớ
memorial
đài tưởng niệm
memorable
đáng nhớ
obsession
nỗi ám ảnh
ordinary
bình thường
extraordinary
phi thường
persecute
khủng bố
prosecute
khởi tố
personal
cá nhân
Persona
nhân vật
personalize
Cá nhân hoá
personify
nhân cách hóa
Frofound
sâu sắc
recording
bản ghi âm
superficial
thuộc bề mặt
superhighway
siêu xa lộ
tabloid
báo lá cải
tangible
hữu hình
intangible
vô hình
transmit
truyền, phát
Transmission
Sự truyền
weak-tie
trong mối quan hệ xã giao
be covered with
được bao phủ bởi
date back to
có nguồn gốc
stem from
bắt nguồn từ
come from
xuất phát từ
have skin in the game
trực tiếp có liên quan, ảnh hưởng đến cái gì
in one's view/opinion
theo quan điểm của ai
in question
đáng ngờ, gây tranh cãi
keep track of
theo dõi
put sb/st on the map
làm cho nổi tiếng
radio station
đài phát thanh
tell the truth
nói sự thật
tell lies
nói dối
tell tales
Mách lẻo
tell the difference between
phân biệt