40 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What time is it now?
Kolik je teď hodin?
What day of the week is it today?
Jaký den v týdnu dnes je?
What month of the year is it now?
Jaký měsíc v roce teď je?
What year is it now?
Jaký je rok?
What date it is today?
Jaké je dnes datum?
What season of the year is it now?
Jaké je roční období?
How many minutes are there in one hour?
Kolik minut má jedna hodina?
How many hours are there in one day?
Kolik hodin má jeden den?
How many days are there in one year?
Kolik dní je v jednom roce?
How many months are there in one year?
Kolik měsíců je v jednom roce?
What month comes after January?
Který měsíc je po lednu?
What month comes before July?
Který měsíc je před červencem?
What year were you born?
V jakém roce ses narodil?
What month were you born?
V jakém měsící ses narodil?
What time do you usually get up?
V kolik obvykle vstáváš?
What time do you usually have lunch on Saturday?
V kolik obvykle obědváte v sobotu?
When does your mum usually return from work?
Kdy se tvá mamka obvykle vrací z práce?
What time is your bus to school?
V kolik jezdí autobus do školy?
Have you got a clock on the wall in your room?
Máš ve svém pokoji hodiny na zdi?
Have you got a wrist watch?
Máš náramkové hodinky?
What is the weather like in February?
Jaké je v únoru počasí?
Does it usually snow in Cehnice in winter?
Sněží v zimě v Cehnicích?
How much time do you learn every day?
Jak dlouho se denně učíš?
How many hours do you usually sleep?
Kolik hodin obvykle spíš?
How long are our English lessons?
Jak dlouho trvají anglické hodiny?
Does your mum use a cooking timer?
Používá mamka minutku?
Do you know where to find a stopwatch in your phone?
Víš kde ve svém telefonu najdeš stopky?
Is there an alarm clock at your bed?
Máš u postele budík?
Do you set an alarm clock every evening?
Nastavuješ si budík každý večer?
What time does your alarm clock ring?
V kolik hodin ti zvoní budík?
What time does your first lesson start?
V kolik začíná tvoje první hodina?
What time does your last lesson end?
V kolik končí tvoje poslední hodina?
When do you have your summer holidays?
Kdy máš letní prázdniny?
When do you walk your dog?
Kdy venčíte vašeho psa?
What do you usually do in the morning?
Co obvykle děláš ráno?
What do you usually do in the afternoon?
Co obvykle děláš odpoledne?
What do you usually do in the evening?
Co obvykle děláš večer?
Do you like getting up early?
Máš rád brzké vstávání?
Are you sometimes late for school?
Chodíš někdy do školy pozdě?
What is your favourite time of the day?
Jaká je tvá oblíbená část dne?