30 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where are you now?
Kde jsi teď?
Where do you sleep?
Kde spíš?
Where do you live?
Kde bydlíš?
Where do you usually swim?
Kde obvykle plaveš?
Where are your parents now?
Kde jsou tvoji rodiče?
Where does your pet sleep?
Kde spí tvůj mazlíček?
Where does your grandpa live?
Kde bydlí tvůj děda?
Where does your dad park your car?
Kde taťka parkuje Vaše auto?
Where can you run?
Kde můžeš běhat?
Where do you like to travel?
Kam rád cestuješ?
Where did you go last summer?
Kde jsi byla minulé léto?
Where were you born?
Kde ses narodil?
Where do you go with your friends?
Kam chodíte s kamarády?
Where do you spend your free time?
Kde trávíš volný čas?
Where did you grow up?
Kde jsi vyrostla?
Where did you spend your childhood?
Kde jsi strávil dětství?
Where is your house?
Kde je tvůj dům?
Where is your flat?
Kde je tvůj byt?
Where is your village on the map?
Kde je tvá vesnice na mapě?
Where would you like to live?
Kde bys chtěla žít?
Where would you like to work?
Kde bys chtěl pracovat?
Where do you never go alone?
Kam bys nikdy nešla sama?
Where does your best friend live?
Kde bydlí tvůj nejlepší kamarád?
Where can you ski?
Kde můžeš lyžovat?
Where do you usually go in summer?
Kam obvykle jezdíš v létě?
Where can you see wild animals?
Kde můžeš vidět divoká zvířata?
Where can you meet someone famous?
Kde můžeš potkat někoho známého?
Where do you go shopping?
Kam jezdíš nakupovat?
Where is your favourite place?
Kde je tvé oblíbené místo?
Where will we meet?
Kde se sejdeme?