Level 1 Level 3
Level 2

New level


118 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
man4
slow
bang4
good
ru2
if
bu4 ru2
not as
jin1 tian1
today
bu2 tai4
not really
xiu1 xi5
to rest
jian4
to meet
zen3 me5
how
zen3 me5 ban4
what should be done
zuo3 guai3
turn left
jie1 dai4 chu4
reception desk
sheng1 qi4
angry
sheng1 qi3
to raise
ji4 hua4
to plan
xia4 ban1
to leave work
xia4
rain
xia4 che1
to get off the train
mai3
buy
chu1 chai1
business trip
chu1 kou3
exit
chu1 lai2
to go out; result
yue4 tai2
platform
ming2 tian1 shang4
tomorrow morning
zheng4 chang2
normal
yi2 yang4
same
cha4 bu5 duo1
almost
shang4 ke4
to have a class
kan4 shu1
to read
chu1shi4
to show
xiao3 jie3; xiao3 jie5
young lady
fu4 jin4
near
chuang1
window
kou3 ke3
thirsty
zuo4 wei2
accomplishment
dang1 ran2
of course
xing2 li5
luggage
tuo1
to shed
zhe4 li3 yi1 ge4 ren2 ye3 mei2 you3
There isn't anyone here at all
na4 li5
there
deng3 yi1 deng3
wait a second
rang4
to make; to let
shi1 qu4
to lose
li3 zhi4
rationality
yun4
luck
yun4 dong4
to exercise
zen3 me5 yang4
what's the matter
xian4
line
xian4 zai4
now
ying1 gai1
ought to
ting1 shuo1
to hear it told
ting1
to listen
ting1 dao4
to hear
liao2 tian1
to chat
liao3
to understand
ma2 fan5
inconvenient
ma2 fan5 ni3
may I ask...
bao1 kuo4
include
hui2 da2
to answer
ning3 chen4
after you
gun3
to boil
gun4 wo3 li2
follow me
hui3
to destroy
kai1 qiang1
to open fire
huo3
fire
huo3 che1
train
dao4
to arrive; to find
dao3 mei2
bad luck
dao3 zhi4
to lead to
suo3
which
suo3 yi3
therefore
suo3 you3
all
tian1
it(weather)
tian1 na5
dear God
bu4 xing2
not ok
bu4 fen4
part
bu4 cuo4; bu2 cuo4
not bad
hai2
also
hai1
oh alas
hai2 mei2 qu4 ne5
still haven't gone
ne5
just now
li4 zhi4
to encourage
li4 zhi3
to approach
li4 zhi4
to be determined
du2 shu1
to study
shi2 jian1
free time
chang4
sing
chang2
long
chang2 gui1
typical
chang3
open space
yi3 qian2
used to
zhu4
to live
zhu3 zai3
to dominate
dong1 xi5
thing
dong1 tian1
winter
dong4 tian1
paradise
ru2 guo2
if
guo2 ji4
international
guo2
fruit
xia4 yu3
to rain
wan3 shang5
evening
jiu4
old
da4 gai4
approximately
da4 jia1
all; everybody
zhu3
lord
zhu3 yi5
plan
zhun3 bei4
getting ready
bi4 xu1
must
shui3 guo3
fruit
tai4 tai5
wife
zao3
early
na3 er5
where?
li2
(far) from, (close) to...
li2 kai1
to leave
zou3
to walk
yuan3
far
yi1 zhi2
straight ahead
you2 zhuan3
to turn right