Level 4 Level 6
Level 5

New level


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yi1 ban1
so so
wo3 mi2 lu4 le5
I'm lost
ni3 ken3 bang1 zhu4 wo3 ma5
Can you help me
ni3 zhen1 hao3
You're very kind
ni3 cong2 na3 li5 lai2
Where are you from
ni3 zai4 na3 li5 zhu4
Where do you live
ni3 shi4 gan4 shen2 me5 de5
What do you do
ni3 ji3 sui4 le5
How old are you
wo3 gai1 zou3 le5
I have to go
gong1 xi3
congratulations
qing3 ji4 xia4
write it down please
na4 zai4 zhong1 wen4 li5 jiao4 shen2 me5
What's that called in chinese
bie2 dan1 xin1
don't worry
zao1
bad
bu4 shu1 fu2
uncomfortable
la1 du4 zi5
Diarrhea
shou3
hand
shou3 zhi3
fingers
jian1 bang3
shoulder
jiao3
by mere luck
tui3
legs
shen1 ti3
(human) body
lian3
face
tou1
thief
tou2
head
tou2 fa5
hair
tou2 piao4
to vote
bei4
back
pi4 gu5
butt
hou2 long5
throat
xiong1 di5; xiong1 di4
brothers
xiong1 shou3
murderer
xiong1
bad - tempered
bi2 zi5
nose
er3 duo5
ears
yan3 jing1
eyes
yan3
to show (a movie, play, opera, etc.)
yan1 si3
to drown (to death)
zao3 shang4
morning
hei1 se4
black
hui1 se4
grey
hong2 se4
red
lan2 se4
blue.
huang2 gua1
cucumber
huang2 se4
yellow
lv4 shi1
lawyer
lv4 se4
green
cheng2 se4
orange
zi3 se4
purple
jin1 se4
gold
zen3 me5 qu4
how do I get to
ji1 chang3
airport
zuo3 guai3
turn left
you4 guai3
turn right
yi4 zhi2 zou3
go straight ahead
dao4 le5
I've reached my destination
zuo3 bian1
left side
you4 bian1
right side
chu1 zu1 che1
drive me to
ni3 men5 you3 fang2 jian1 ma
Do you have any rooms available
fu4
pay
xian4 qian2
cash
xin4 yong4 ka3
credit card
wo3 chi1 su4 de5
I'm vegetarian
nai3 lao4
cheese
ji1 dan4
egg
mian4 bao1
bread
mian4 bao1 dian4
bakery
mian4 tiao2
noodles
niu2 nai3
milk
tang2
sugar