Level 5 Level 7
Level 6

New level


115 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zai4 tu2 shu1 guan3
at the library
kan4 shu1
to read
zao3 can1
breakfast
xue2 xiao4
school
xue2 sheng1
student
xue2 xi2
to study
zao1 gao1
terrible
zao3 chen2
early morning
shi2 tang2
dining hall
pao3 bu4
to run
mei3 tian1
every day
ji3
how many
ji1 hui4
opportunity
ji2
to gather
ji2 le5
extremely
ji2 shi3
even if
ji3 wei4
how many people?
shu1
book
shu1 fu5
comfortable
duo1 jiu3
how long?
duo1
how much?
nian2
years
nian2 qing1
young
nian2 qing1 ren2
young people
nian4
year
dian3 zhong1
o clock
ping2 chang2
usually
qu4 nian2
last year
qu4 san4 bu4
to go for a walk
qu4 ying4 pin4
to accept an offer of employment
qu1
region
shang4 ci4
last time
shang4 ban1
to go to work
shang4 che1
to get on the train
xia4 ci4
next time
yuan2 lai2
originally
yuan2
person
zui4 jin4
recently / lately
zui4
the most
zui4 hou4
last
zui3
mouth
zheng3 tian1
all day long
zheng3 ge4
entire
xiao3 shi2
hour
miao3
second (of time)
zhong1 wu3
noon
xia4 wu3
afternoon
ye4 li3
nighttime
ji1 dian3
what time?
ji2 mang2
hastily
ji2 ta1
guitar
ji4 jie2
season
zhi2 zou3
go straight ahead
zhi2 dao4
right until
zhi2 yuan2
staff
zhi2 de5
worthiness
zhi2 jie1
direct
zhuan3
change to
zhuan4; zhuan3
to revolve
wang2 you4 zhuan4
turn right
wang2 zuo3 zhuan4
turn left
kuai4 dao4 le5
almost arrived
ting2
to stop
ting3
rather
dao4 le5
I've reached my destination
lv3 quan3
hotel
zuo4
to become; to do
sheng1
to be born / to give birth / life / to grow / raw, uncooked
sheng1 yin1
voice
sheng1 huo2
life
hao3 ting1
pleasant to hear
guo2 jia1
country
ya4
asia
lian2
continuously
lian2 meng2
association
cheng2 ren4
to admit
cheng2 gong1
success
yuan2 liang4
to excuse
yuan2 yin1
cause
cheng2 yuan2
member
gang1 cai2
just now
han2 you3
to contain
feng1 fu1
plentiful
dan4 shi4
but
pang2
beside
chao1
to exceed
chao1 ji2 shi4 chang3
supermarket
kan4 kan5
to look at briefly
cai4 dan1
menu
bu4 guo4
however
bu2 yao4 jin3
unimportant
lao3
old
lao3 ban3
boss
mai4
to sell
bian4 dang1
lunch box
fen4
to share
zhao2 ji2
to worry / to feel anxious
zhao2
to touch
zhun3 bei4
getting ready
zhong4 yao4
important
shi4 qing5
matter
yuan4 yi4
willing (to do something)
jia1 ban1
to work overtime
yi3 jing5
already
yi3 hou4
after
xie3
to write
xie3; xue3; xue4
blood
wo3 xi2 guan4
I'm used to
shui4
to sleep
shui4 jiao4
to go to sleep
wan3
evening
wan3 an1
good night
wan3 fan4
dinner
wan3 qiu2
tennis
wan3 shang5
evening