Level 6 Level 8
Level 7

New level


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mei2 gui1
rose
kou3 zhao4
mask
feng1 shan4
fan
jie1 tou2
street
pai1 she4
shoot
zhi5 jie1 dian1
be straightforward
mi4 you3
close friend
yi1 ban4
half
sha1 mo4
desert
ying3 zi5
shadow
ying3 xiang3
an influence
wai4 tao4
coat
deng4 zi5
stool
jie3 mei4
sister
pai4 dui4
party
za2
to smash
za2 zhi4
magazine
bao4 wen2
leopard
ji1 wei3 jiu3
cocktail
hua1
flower
hua1 dao3
slip
shu1 cai4
vegetable
hao4 ke4
hospitable
hao4 qi2
curious
chi1 jing1
surprised
fu2 zhuang1
costume
xia4 xue3
snow
yue4 dui4
band
jing3 cha2
police
mo2 tuo5 che1
motorcycle
lou2 ti1
stairs
yan3 jing4
glasses
niu2 yi1 fu2
jeans
tuo1 yi1 fu2
to strip
fen3 se4
pink
wei1 xiao4
smile
jia2 ke4
jacket
la4 mei4
hottie
yun4 chuan2
seasick
luan4
messy
yao1 qiu2
to request
yao1
waist
ri4 chu1
sunrise
ping2 guo3
apple
mao4 zi5
hat
chi1 fan4
to eat
tiao4
to jump
tiao4 wu3
dance
hu4 shi4
nurse
xiang4 lian4
necklace
nei4 yi1
underwear
xiao4
to smile
wo3 yao4 zou3 le5
I want to go