4000 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la
[d] la
de
[prep] de, ekde, disde, de post
un
[d] unu; (nedifina artikolo) | [a] unua
ia
[av,prev] -is
es
[vl] esti
e
[cj] kaj
en
[prep] en | [n,mone] eno
a
[prep] ĉe, en, je | [esc] ha
me
[pron] mi
ce
[sj] ke
no
[d] neniu, neniuj | [av,prev] ne | [cj] ne, kaj ne | [esc] ne; ... ĉu ne? | [n,arte] noo
per
[prep] por, pro, en ĉiu
el
[pron] li, ŝi, ri; ĝi (besto aŭ personigita aĵo)
lo
[pron] ĝi
sua
[d] lia, ŝia, ĝia, ria, ilia, sia
on
[pron] oni
cual
[d] kiu | [pron] kiu, kio
plu
[d] pli da, pliaj, plua, pluaj, aldona, aldonaj, ankoraŭ unu, ankoraŭ kelkaj | [av] pli; plu; aldone, krome, cetere | [pron] pli, pli multaj | [cj] plus
esta
[d] ĉi tiu, ĉi tiuj | [pron] ĉi tiu
ma
[cj] sed
con
[prep] kun, akompane de
como
[av] kiel | [esc] kio?, kion?, ej? | [sj] (tiel) kiel | [prep] kiel, simile al
o
[cj] aŭ | [esc] ho
dise
[vt] diri, eldiri | [n] diro, eldiro
par
[prep] de, fare de, pro
tu
[pron] vi (singulare: alparolante unu personon)
los
[pron] ili
nos
[pron] ni
pote
[vt] povi, rajti
ave
[vt] havi, posedi
ta
[av,prev] -us
va
[av,prev] -os
si
[sj] se | [esc] jes; ... ĉu?
multe
[d] multa, multaj, multe da, multnombra | [av] tre, vere; multe | [pron] multo, multaj
sur
[prep] sur
cuando
[av] kiam | [sj] kiam
bon
[a,pren] bona; valida | [av] bone | [esc] nu, do; bone
ci
[pron] kiu, kiuj, kiun, kiujn (demanda, rilata; nur pri personoj) | [n,ling] ĥi
alga
[d] iu; iuj, kelkaj, kelke da, iom da | [av] iom | [pron] iom; iuj, kelkaj, pluraj
otra
[a,pren] alia; dua (el du, kiam oni jam menciis la unuan), ĉi tiu
pos
[prep] malantaŭ
usa
[vt] uzi, utiligi; apliki; porti (veston) | [n] uzo, utiligo; alpreno
ance
[av] ankaŭ
tota
[d] ĉiuj, ĉiom da, la tuta | [av] tute, ĉiom | [pron] ĉiuj, ĉiom
se
[pron] si | [n] memo, mio
fa
[vt] fari (agon) | [n] faro
du
[d,mat] du | [a] dua | [n] duo
sola
[a,pren] sola, nura | [av] nur, sole, ekskluzive
car
[sj] ĉar
an
[av] eĉ
persones
[n,pl] personoj, homoj; personaro
debe
[vt] devi, ŝuldi | [n] devo
acel
[d] tiu | [pron] tiu
sinifia
[vt,ling] signifi | [n] signifo, senco
cosa
[n] afero, aĵo, objekto | [a,dem] kosa | [n] koso; la kosa (lingvo)
vide
[vt] vidi; spekti | [n] vido, vidkapablo | [esc] vidu, rigardu
mea
[d] mia
ca
[prep] ol | [sj] ol, ol ke, ol kiel, ol kiom
ante
[prep] antaŭ
tal
[a,pren] tia | [av] tiel
mesma
[a,pren] sama | [av] mem
ja
[av] jam
entre
[prep] inter
aora
[av] nun; tuj
deveni
[vl] iĝi, fariĝi
esce
[av] ĉu | [sj] ĉu
grande
[a] granda; eminenta
pensa
[vt,uma] pensi; opinii, kredi | [n] penso, pensado, kognado
pare
[vt] ŝajni; impresi (iel) | [n] ŝajno, aspekto
nom
[n,ling] nomo; substantivo
tra
[prep] tra
sin
[prep] sen
donce
[av] do, tial | [cj] do, tial
vera
[a,fil] vera, aŭtentika, efektiva | [av] vere, efektive, ja | [esc] vere, ja | [n] veraĵo
vole
[vt,fil] voli, deziri, intenci | [n] volo, intenco; bontrovo
tan
[av] tiom, tiel; kiel ...!
comensa
[vnt] komenciĝi; eki, ekiri, ek- | [vt] komenci; establi; ekigi | [n] komenco; komenca paŝo; eko, ekŝoto
prima
[a,fil] unua; plej frua, debuta; origina, dekomenca; tiu (la antaŭa el du) | [av] unue, komence; ĉefe | [n] originalaĵo, novaĵo, senprecedencaĵo; prototipo
sabe
[vt,fil,uma] scii; scipovi | [n] scio
parola
[n,ling] vorto
tempo
[n] tempo; verbotempo, tenso
loca
[vt] loki, situigi | [n] loko, situo
nova
[a] nova; lastatempa, ĵusa | [av] nove, ĵus | [n] novaĵo; aktualaĵo; novulo | [n,ast] novao
ajunta
[vt] aldoni | [n] aldono
trova
[vt] trovi, malkovri | [n] trovo, trovaĵo, malkovro, malkovraĵo
demanda
[vt] demandi, peti | [n] demando, peto
modo
[n] maniero, metodo
veni
[vnt] veni, alveni | [vt] venigi, alvenigi, alkonduki | [esc] venu, ek, rapidu, rap rap, hej | [n] veno, alveno
do
[av] kie | [sj] kie
acorda
[vt,gov,ling] konsenti pri; akordi; kongrui
cisa
[av] eble, povus esti
vade
[vnt] iri, veturi; funkcii | [esc] ni iru, ek!, hot!
vos
[pron] vi (plurale: alparolante pli ol unu personon)
verbo
[n,ling] verbo
peti
[a] malgranda, eta; juna; malgrava, bagatela; malforta | [vnt] malgrandiĝi, reduktiĝi | [vt] malgrandigi, redukti | [n] malgrandaĵo, etaĵo, etulo, nano
aveni
[vnt] okazi | [vt] okazigi | [n] okazo, okazaĵo, evento, situacio; ekapero (de malsano, ktp)
person
[n,fil,uma] persono, homo
contra
[prep] kontraŭ
tre
[d,mat] tri | [a] tria
lingua
[n,anat,ling] lango; lingvo
xef
[a,gov,uma] ĉefa, precipa, plej grava, ŝlosila | [av] ĉefe, precipe, plejparte, plej grave | [n] ĉefo, estro, gvidanto
parla
[vt,ling] paroli | [n] parolo; parolado, prelego, oratoraĵo
pasada
[a] pasinta, eksa; antaŭe (post tempokvanto) | [av] antaŭe, iam | [n] pasinteco, pasinta tempo, pasintaĵo; preterito
cada
[d] ĉiu | [pron] ĉiu
simil
[a] simila, parenca | [av] simile
nesesa
[vt,bio] bezoni, malhavi; necesigi | [n] bezono, neceso
usada
[a] uzita, brokanta
fini
[vnt] finiĝi, ĉesi | [vt] fini, ĉesigi | [n] fino; pinto, ekstremaĵo; finstacio
cambia
[vnt] ŝanĝiĝi, aliiĝi, transformiĝi | [vt] ŝanĝi, aliigo, transformi, amendi; kontantigi | [n] ŝanĝo, ŝanĝiĝo, transformiĝo, transiro, amendo; korespondo (inter publikaj transportiloj)
su
[prep] sub | [a] siua | [n] siuo; la siua (lingvo)
alora
[av] tiam; do | [cj] do | [esc] nu, do, bone
min
[d] malpli da, malpli multe da, malpli multaj | [av] malpli | [pron] malpli, malpli multaj | [cj] minus
comprende
[vt] kompreni | [n] kompreno, interpreto
asi
[av] ĉi tie; ĉi tien
pais
[n,gov] lando
ancora
[av] ankoraŭ
tua
[d] via (alparolante unu personon)
problem
[n] problemo, malfacilaĵo, malavantaĝo
om
[n,uma] viro; ulo, iĉo; (neformale) edzo
gusta
[vt,uma] ŝati, ĝui, simpatii | [n] ŝato, ĝuo, plezuro, plaĉo, simpatio
asta
[prep] ĝis
crede
[vt,rel] kredi | [n] kredo
sirca
[prep] ĉirkaŭ
mori
[vnt] mori, perei, forpasi | [vt] dampi | [n] morto
regarda
[vt] rigardi; spekti; rigardi al (vidaĵo); konsideri, preni en konsideron; rigardi (kiel), konsideri (kiel) | [n] rigardo
dona
[vt] doni, donaci, transdoni | [n] dono, donado, donaco, donacado
forte
[a,fis,gov] forta, fortika; laŭta, brua | [av] forte, fortike; laŭte, brue | [n] forto, fortaĵo
simple
[a] simpla, rudimenta, elementa, nura, baza, nekomplika, facila | [av] simple, nur
casa
[n,arci] domo, hejmo; domanaro, hejmanaro
causa
[vt] kaŭzi, rezultigi | [n] kaŭzo; kaŭzado
i
[esc] hu
indica
[vt] indiki, montri, signi | [n] indiko; antaŭsigno
idea
[n,fil,uma] ideo
engles
[a] angla | [n,dem] anglo; la angla (lingvo)
clar
[a] klara; nebarita; nemakulita; travidebla; eksplicita | [av] klare; eksplicite; absolute
forma
[n] formo
sempre
[av,fil] ĉiam
mundo
[n] mondo
parte
[n] parto, peco, porcio, sekcio, divido, segmento
desira
[vt,uma] deziri | [n] deziro
esemplo
[n,fil] ekzemplo; ekzemplero, specimeno; modelo
serta
[a,fil] certa; memfida | [av] certe, kompreneble, sendube
nosa
[d] nia
via
[n] vojo, vojlinio, pado, kurso, trajektorio
lfn
[c] elefeno, LFN
cualce
[d] iu ajn, kiu ajn, arbitra, hazarda | [av] iel ajn, kiel ajn; iom ajn, kiom ajn | [pron] iu ajn, kiu ajn; io ajn, kio ajn
nota
[vt] noti; protokoli; mencii, rimarkigi | [n] noto; memorando, raporteto, letereto, avizo; noto (muzike)
ala
[av] tie; tien | [n,bio,anat] flugilo; kuliso; klapo
longa
[a] longa | [av] longe
etc
[c] ktp
governa
[vt,gov] regi | [n] regado; registaro, ministraro
posible
[a,fil] ebla, farebla | [av] eble | [n] eblo, eblaĵo, opcio
intende
[vt,uma] intenci, celi; voli diri, signifi | [n] intenco, celo; signifo
labora
[vnt] labori | [vt] laborigi | [n] laboro, laborado
aida
[vt] helpi; bonigi | [esc] helpu | [n] helpo
comun
[a] ofta; komuna, ĝenerala; ordinara, kutima, banala, ĉiutaga | [av] ofte, ĝenerale, ordinare, kutime; komune
come
[vt,cos] manĝi | [n] manĝo
dia
[n] tago
ambos
[d] ambaŭ | [pron] ambaŭ
cuantia
[n] kvanto, nombro
vive
[vnt,bio] vivi | [vt] vivigi, vivteni | [n] vivo
resta
[vnt] resti; esti ankoraŭ; postresti | [n] resto, restaĵo, cetero
mar
[n,tera] maro, oceano
sujesta
[vt] proponi; sugesti, elvoki, rememorigi pri | [n] propono; sugesto, elvoko, konotacio
alta
[a] alta; supra; majesta | [av] alte, ege | [n] supro, supra parto, pinto
franses
[a] franca | [n,dem] franco; la franca (lingvo)
segue
[vt] sekvi; postiri, postveni; observi (regulon) | [n] sinsekvo; sekvenco; glata transiro (muzike)
atenta
[vt] peni, klopodi | [n] peno, penado, klopodo
responde
[vt] respondi | [n] respondo
presidente
[a] prezidanta | [n] prezidanto; prezidento
site
[n,arci] urbego, granda urbo
spesial
[a] speciala, aparta | [av] speciale, aparte, precipe
prosima
[a] proksima; intima (amiko) | [av] proksime, najbare
supra
[prep] super
disionario
[n,ling] vortaro
tera
[n,tera,ast] tero, grundo
move
[vnt] moviĝi, translokiĝi | [vt] movi, transloki | [n] movo, moviĝo, movado; movimento
tro
[av] tro, troe
crea
[vt] krei, estigi, fari | [n] kreo, kreado, kreiĝo; genezo
permete
[vt,gov] permesi, lasi, rajtigi; toleri, malkondamni | [n] permeso, rajto, rajtigo, licenco, permesilo
cade
[vnt] fali, disfali, renversiĝi, kolapsi; kraŝi | [vt] faligi, renversi, dehaki, lasi fali; ellasi | [n] falo, renverso, kolapso; kraŝo
vea
[a] maljuna, malnova | [n] maljunulo; presbitero
ata
[vnt] agi; aktori, roli | [n] ago, agado; akto
jeneral
[a,fil] ĝenerala | [av] ĝenerale, plejparte | [n,gov] generalo | [a] genra
tipal
[a] tipa, laŭtipa, karakteriza | [av] tipe
v
[c] v. | [c] vol.
scrive
[vt,arte] skribi; verki, aŭtori, komponi; registri, alskribi (diskon) | [n] skribado, verkado
nomes
[n,pl] nomoj, nomaro
anio
[n,ast] jaro
espresa
[vt,fil,ling] esprimi | [n] esprimo; vortigo, vortumo
tradui
[vt,ling] traduki; porti (programon) | [n] traduko; portaĵo (de programo)
esiste
[vnt,fil] ekzisti | [n] ekzisto
cuasi
[av] preskaŭ
intera
[a] tuta, kompleta, unueca, integra | [av] tute, komplete | [n] tuto, ĉiomo
eleje
[vt,gov] elekti, selekti | [n] elekto, elektado, selektado, prefero
razona
[vt,fil] rezoni, argumenti | [n] rezono, rezonado, argumentado; kialo, motivo, kaŭzo, intenco
opina
[vt,uma] opinii | [n] opinio, vidpunkto, starpunkto
pone
[vt] meti; demeti (ovon); aldoni, trudi (regulon) | [n] meto, metado, lokado; demeto
mal
[a,pren] malbona; malmorala, malica; malĝusta, malvalida | [av] malbone; malmorale, malice; malĝuste, malvalide | [n] malbonulo, maliculo; malbonaĵo, malicaĵo
elefen
[a,ling] elefena | [n] elefeno, Nova Lingvafrankao, LFN
ojeto
[n,fil,ling,ast] objekto (aĵo, gramatike); celo
nunca
[av] neniam; tute ne
propre
[a,pren] propra
entra
[vnt] enveni, eniri; ensaluti (komputike) | [vt] envenigi, enirigi, permesi enveni; enigi (datumojn) | [n] enveno, eniro; enirejo, sojlo
otras
[pron] aliaj, aliuloj
natural
[a] natura, denaska; ekologia, ekokultiva, eko-; senarta (laŭde) | [av] nature, kompreneble, ja
estra
[prep] ekster
norde
[a,tera] norda | [n] nordo
acua
[n] akvo
senti
[vt,uma] senti (emocion, doloron); senti sin (ia) | [n] sento | [vnt] centiĝi, centoniĝi, centopiĝi | [vt] centigi, centonigi, centopigi | [n] centono
mostra
[vt] montri, elmontri, malkaŝi, ekspozicii, prezenti; demonstri, klarigi, ekzempli; ludi (vidregistraĵon) | [n] montro, elmontro, malkaŝo, ekspozicio, prezento; demonstro, klarigo; provprezento
seguente
[a] sekva, sekvanta, sekvinta, venonta; rezulta, konsekvenca, tiala; sinsekva, sekvenca | [av] poste | [n] sekvinto; sekvaĵo, daŭrigo; sekvo, rezulto; konsekvenco; disondo, postsulko (de ŝipo) | [prep] post; laŭ
ajetivo
[n,ling] adjektivo
caso
[n] kazo, okazo, situacio
ves
[n] fojo; vico (en ludo); iteraciero
denova
[av] denove, ree, ankoraŭfoje
grupo
[n] grupo, aro, trupo, kohorto, amaso, grapolo
final
[a] fina, lasta | [av] fine, finfine | [n] finalo
sude
[a,tera] suda | [n] sudo
apare
[vnt] aperi, videbliĝi | [vt] aperigi, manifesti | [n] apero, aperaĵo
mata
[vt,gov,uma] mortigi, ekstermi, ekzekuti, buĉi | [n] mortigo, ekstermo, ekzekuto, buĉo
difere
[vnt] diferenci, malsami | [n] diferenco, malsameco
mil
[d,mat] mil | [a] mila
deside
[vt] decidi, verdikti, rezolucii | [n] decido, verdikto, rezolucio
situa
[vt] situigi, loki | [n] situo, loko; situacio; kunteksto, cirkonstancoj
re
[n,gov,spo] reĝo
prende
[vt] preni, forpreni, havigi al si; ekpreni, levi; kapti (ŝake); pluki, rikolti (floron) | [n] preno, alpreno; kontaktingo, konektingo, ŝtopilingo; preno (kartlude)
major
[a] ĉefa, estra, maĵora, plej grava, plej potenca; pli maljuna | [n] majoro
rapida
[a] rapida
popla
[vt,uma] loĝi, priloĝi, popoligi (lokon); plenigi (per datumoj) | [n] priloĝado, popoligo; loĝantaro; popolo, publiko
continua
[vnt] daŭri, plui, plu -i; kontinui | [vt] daŭrigi, pluigi, plu -i; kontinuigi | [n] daŭrigo; kontinuo, kontinueco; kontinuaĵo
polisia
[n,gov] polico
sistem
[n,fil] sistemo
direta
[a] rekta; senpera, tuja; ekspresa, eksplicita | [av] rekte; senpere, tuj; eksprese, eksplicite
algun
[pron] iu (persono)
milion
[d,mat] miliono | [a] miliona
coreta
[a] ĝusta, senerara; konvena, deca, neriproĉebla
sona
[vnt,fis] soni, sonori | [vt] sonigi, sonorigi | [n] sono
prefere
[vt,uma] preferi, favori | [n] prefero, gusto; agordo, elekteblo (komputike)
xerca
[vt] serĉi; peti | [n] serĉo
oia
[vt,bio] aŭdi; (metafore) sciiĝi | [n] aŭdo, aŭdado, aŭdsenso
lado
[n] flanko; latero
ataca
[vt] ataki, sturmi, agresi | [n] atako, sturmo, impeto; paroksismo
bela
[a] bela, rava, eleganta | [n] belulo, belulino
diferente
[a] diferenca, malsama
fasil
[a] facila; gracia | [av] facile; gracie
cuatro
[d,mat] kvar | [a] kvara
strana
[a,uma] stranga, bizara, kurioza, ekscentra, kaprica | [n] strangulo; strangaĵo
oji
[av] hodiaŭ | [n] hodiaŭ, hodiaŭo
ama
[vt,uma] ami; ŝategi | [n] amo
esata
[a] preciza, ekzakta | [av] precize, ekzakte
porta
[vt] porti; surhavi | [n] porto, portado
lasa
[vt] lasi
fem
[n,uma] virino; (neformale) edzino
poca
[d] malmulta, malmultaj, malmulte da | [av] malmulte, nur iomete | [pron] malmulto, malmultaj
esperanto
[a,ling] Esperanta | [n] Esperanto
conose
[vt] koni | [n] kono, konateco
pasa
[vnt] pasi | [vt] pasigi; preterpasi; transdoni | [n] paso, pasado; pasigo, transdono
enfantes
[n,pl] infanoj, idaro, naskitaro
leje
[vt] legi; laŭtlegi | [n] lego, legado; interpreto; indiko (de aparato)
discute
[vt] diskuti, priparoli | [n] diskuto, diskutado
dio
[n,rel,mit] dio; Dio; Alaho
perce
[av] kial
ier
[av] hieraŭ | [n] hieraŭ, hieraŭo
descrive
[vt] priskribi | [n] priskribo
refere
[vt,info] referenci, aludi | [n] referenco, aludo
ministro
[n,gov] ministro
senior
[n] sinjoro
importante
[a] grava
completa
[a] kompleta, tuta | [av] komplete, tute, ĝisoste | [n] tuto; kompleto (da vestoj), vestaro
internasional
[a] internacia
punto
[n,util] punkto; pinto; vertico; ero, numero, artikolo; poento; kudrero
resente
[a] lastatempa, antaŭnelonga, nova | [av] lastatempe, antaŭnelonge
estas
[pron,pl] ĉi tiuj
opera
[vnt,med] funkcii; operacii, kirurgii | [vt] funkciigi | [n] funkciado; operacio; operaco
proposa
[vt] proponi; nomumi; peti geedziĝon | [n] proposa; nomumo; propozicio; tezo, aserto; geedziĝa peto
mera
[a] nura | [av] nur, nure, sole, pure, ne pli ol
gera
[vnt,gov] militi | [n] milito, militado
probable
[a,fil] probabla, verŝajna | [av] probable, verŝajne | [n] probablaĵo (io probabla)
reseta
[vt,uma] ricevi; akcepti (vizitanton) | [n,cos] akcepto; recepto
nomi
[vt] nomi; nomumi
viaja
[vnt,spo] vojaĝi | [vt] vojaĝigi, veturigi (iun), stiri (veturilon) | [n] vojaĝo, vojaĝado
testa
[n,anat] kapo
corta
[a] mallonga
note
[n] nokto
ariva
[vnt] alveni; (triviale) ĉuri, alveni, volupti (orgasmi) | [n] alveno; Advento
sutrae
[vt,mat] forpreni, forviŝi; subtrahi, dekalkuli | [n] forpreno, forviŝo; subtraho, dekalkulo
gramatica
[n,ling] gramatiko
pico
[a] eta, malgrandega, miniatura | [av] iomete | [n] iometo; bagatelo
nomida
[a] nomita
padre
[n,uma] patro
romanica
[a,ling,arci] latinida; romanika (arkitekturo) | [n] la latinida (lingvaro)
reporta
[vt,gov] raporti | [n] raporto
presente
[a] nuna, nuntempa, aktuala; prezenca; ĉeestanta | [n] nuno, nuntempo; prezenco; ĉeestanto
janero
[n] Januaro
estende
[vnt] etendiĝi; sterniĝi; disvastiĝi, propagiĝi, ekspansii; etendi la manon | [vt] etendi, ekstensi; sterni; disvastigi, propagi, ekspansiigi | [n] etendo, gamo, amplekso; etendado; sternado; disvastigo, propagado, ekspansio
libro
[n] libro
declara
[vt] deklari, aserti | [n] deklaro, deklaracio, aserto
conteni
[vt,util] enhavi, enteni
normal
[a] normala, kutima, ordinara, norma, regula, konvencia | [av] normale, ordinare, kutime
canta
[n] kanto, kanzono; ĉanto
resulta
[vnt] rezulti | [vt] rezultigi, kaŭzi, estigi | [n] rezulto, rezultato, efiko, sekvo
dirije
[vt] direkti, stiri; administri, funkciigi | [n] direkto; direktado, stirado; biro; administrado, administracio
temprana
[a] frua | [n] frua parto (de epoko); frua veninto
rena
[vt,gov] reĝi, troni, regi, regni | [n] regno; reĝimo
perde
[vt] perdi; ne gajni, ne venki; maltrafi (buson, ktp) | [n] perdo
sta
[vnt] stari | [vt] starigi
aseta
[vt] akcepti; aprobi | [n] akcepto
ora
[n] horo
solve
[vt] solvi (problemon) | [n] solvo
defini
[vt,ling] difini | [n] difino
incluinte
[a] inkluziva | [prep] inkluzive de
corpo
[n,anat] korpo; korpuso; tekstaro
recorda
[vt,uma] memori, rememori | [n] rememoro, rememorado
securia
[n] sekureco
aspeta
[vnt] aspekti | [n,ling] aspekto
state
[n,fis,cim] stato
abri
[vnt] malfermiĝi; malligiĝi, malbutoniĝi; ŝaltiĝi | [vt] malfermi; malligi, malbutoni; ŝalti | [n] malfermo, malfermaĵo, aperturo
presenta
[vt,arte] prezenti; diskonigi, anonci, reklami, proponi; fari (akrobataĵon); ludi (rolon, teatraĵon); doni, donaci, premii per | [n] prezento; diskonigo, anonco, reklamo; prelego; koncerto, recitalo; akrobataĵo
fato
[n,fil] fakto
mone
[n,mone] mono; valuto
stato
[n,gov] ŝtato
parti
[vnt] foriri, ekiri; forpasi (morti) | [n] foriro
inclui
[vt] inkluzivi | [n] inkluzivo
familia
[n,uma] familio, domanaro; emblemo (ĉe kartoj)
esplica
[vt,fil] klarigi, ekspliki; pravigi | [n] klarigo, ekspliko; pravigo; ŝlosilo (ĉe diagramo)
sorti
[vnt] eliri, elveni | [vt] elirigi, elvenigi, evakui | [n] elirejo
sinco
[d,mat] kvin | [a] kvina
distingui
[vt,uma] distingi, diferencigi, karakterizi | [n] distingo, diferencigo, karakterizo
jua
[vnt,spo,uma] ludi, kaprioli, petoli; diletanti | [vt] ludi (ludon, sporton, muzikon, muzikilon) | [n] ludo, ludado, distriĝo
comenta
[vt] komenti, rimarkigi; komentarii | [n] komento, rimarkigo
senta
[vnt] sidi | [vt] sidigi
espaniol
[a] hispana | [n,dem] hispano; la hispana (lingvo)
comanda
[vt] ordoni; komandi; mendi | [n] ordono; komando; mendo
grasias
[esc] dankon
reveni
[vnt] reveni; reokazi | [n] reveno
longo
[prep] laŭ, laŭlonge de
ateni
[vt] atingi, alveni ĉe; efektivigi, plenumi, sukcesi en; kuratingi | [n] atingo
febrero
[n] Februaro
spesie
[n,bio] speco, tipo, varianto
pertinente
[a] rilata, tiurilata, tiutema, trafa, koncerna, pria | [n] rilato, temo, koncerno, afero
teme
[vt] timi | [n] timo
semana
[n] semajno
umana
[a,fil] homa | [n] homo
difisil
[a] malfacila | [av] malfacile | [n] malfacilo, malfacilaĵo
orijinal
[a] origina, dekomenca, denaska, aborigena, aŭtoktona; originala | [av] origine; originale; naskonome | [n] originalaĵo
abita
[vt] loĝi en, rezidi en | [n] loĝado, rezidado
felis
[a,uma] feliĉa, gaja, kontenta
crese
[vnt,bio] kreski, pliiĝi | [vt] kreskigi, pliigi | [n] kresko, pliiĝo; elkreskaĵo
unida
[a] unuigita, unuiĝinta | [av] unuigite, kune
fada
[a] farita | [n] faro, faritaĵo
blanca
[a,col] blanka | [n] blanko; blankulo
susede
[vt,uma,mone,gov] sukcesi; sekvi, postveni (en posteno, ktp) | [n] sukceso, atingo
sielo
[n,tera,rel,mit] ĉielo
nesesada
[a] bezonata, necesa, nemalhavebla | [av] necese | [n] necesaĵo, bezonaĵo
fio
[n] filo
clari
[vnt] klariĝi | [vt] klarigi | [n] klarigo
pardona
[vt,gov] pardoni. indulgi; senŝuldigi, malŝuldigi | [n] pardono, kompato, korfavoro, indulgo | [esc] pardonu, mi pardonpetas
sujeto
[n,fil,ling] subjekto, temo
estrema
[a] ekstrema; radikala, drasta, ekstremisma | [av] ekstreme, ege, treege | [n] ekstremo, ekstremaĵo, fino
regula
[vt,util] reguligi, aranĝi, moduli; regi, gvidi, vokti | [n] regulo, ordono; reguligo
leva
[vnt] leviĝi | [vt] levi; starigi (problemon, demandon); promocii, altigi | [n] levo, leviĝo; levitacio; promocio, altigo
descovre
[vt] malkovri, eltrovi | [n] malkovro, eltrovo
studia
[vt,fil] studi | [n] studo
basa
[a] malalta; malprofunda; malnobla, malafabla | [n] malsupro, malsupra parto, subo, suba parto
tarda
[a] malfrua, posttempa | [n] malfrua parto (de epoko), posta parto; malfrua veninto
mano
[n,anat] mano; plenmano, manpleno
relata
[vnt,uma] rilati, esti rilata, esti ligita; esti parenca | [vt] rilatigi, ligi, asocii | [n] rilato; parenceco
introdui
[vt] enkonduki; ekdiskuti (temon); enmeti | [n] enkonduko; preludo, uverturo
rejion
[n] regiono
colpa
[vt] frapi, bati; trafi (celon) | [n] frapo, bato
fas
[n,anat] vizaĝo; ciferplato; averso; faco
composada
[a] kunmetita; kompleksa (nombro) | [n] kunmetaĵo; muntaĵo (aŭdvida)
nasional
[a] nacia
era
[vnt] erari, fuŝi | [n] eraro, fuŝo, solecismo | [n,tera] erao
porte
[n,arci] pordo
gania
[vt,mone] gajni; trafi (buson, ktp) | [n] gajno, venko
can
[n,mam] hundo
transitiva
[a,ling] transitiva
pasea
[vnt] piediri, promeni, paŝi, marŝi | [vt] promenigi | [n] piediro, piedirado, promeno, promenado, paŝado
pronom
[n,ling] pronomo
momento
[n] momento; movokvanto
interna
[a,mat] interna, ena | [n] interno, internaĵo
envia
[vt] sendi, dissendi | [n] sendo, dissendo
gida
[vt] gvidi; konduki; veturigi, stiri (aŭton, ktp) | [n] gvido, gvidado
manca
[vnt] manki | [n] manko, nesufiĉo, deficito
evita
[vt] eviti; malebligi, preventi | [n] evito, evitado
capital
[a,gov,mone] ĉefa (urbo); kapitala; kapitela | [n,gov,mone,arci] ĉefurbo; kapitalo; kapitelo
fundal
[a] baza, fundamenta, elementa
encontra
[vt] renkonti | [n] renkontiĝo, kunveno, rendevuo; sesio, kunsido
construi
[vt,arci] konstrui | [n] konstruado; konstruo, strukturo
suporta
[vt,mone] subteni, apogi; financi, subvencii | [n] subteno, apogo; egido, aŭspicio
nun
[pron] neniu (persono)
este
[a,tera] orienta | [n] oriento
esperia
[vt,uma] sperti, travivi | [n] sperto
informa
[vt,info] informi, sciigi | [n] informo, informoj
cor
[n,anat] koro; kero; kerno
italian
[a] itala | [n] italiano; la itala (lingvo)
mente
[n,uma] menso
elinica
[a] greka, helena | [n] greko, heleno; la greka (lingvo), la helena (lingvo)
espera
[vt,uma] esperi | [n] espero
suposa
[vt,fil] supozi | [n] supozo
organiza
[vt,gov] organizi, ordigi, aranĝi, okazigi | [n] organizo, aranĝo, agordo; organizaĵo, institucio, instituto, fondaĵo, societo, klubo
joven
[a,bio] juna; junuleca | [n] junulo; ido (de besto)
ueste
[a,tera] okcidenta | [n] okcidento
dormi
[vnt,bio] dormi | [n] dormo
oce
[a] en ordo, bona, sufiĉe bona, akceptebla | [esc] bone, en ordo, jes, ja, o-kej
averbo
[n,ling] adverbo, E-vorto
junta
[vnt] kuniĝi, aliĝi, kunligiĝi, alligiĝi, kupliĝi | [vt] kunigi, aligi, kunligi, alligi, kupli | [n] kuniĝo, aliĝo; artiko, junto, ligo; konjunkcio; junto (registaro)
roja
[a,col] ruĝa | [n] ruĝo; ruĝharulo, rufulo
afin
[sj] por ke
sala
[n,arci] ĉambro, salono
madre
[n,uma] patrino
militar
[a,gov] militista, militeca, soldata, armea | [n] militisto, soldato; militistaro
eda
[n,tera,ist,uma] aĝo; epoko, erao
nontransitiva
[a] netransitiva
soldatos
[n,pl] soldatoj, trupoj, soldataro
capas
[a] kapabla, lerta, kompetenta
aprende
[vt] lerni
numero
[n,mat] numero; nombro (abstrakte); numeralo, nombrovorto; listero
anunsia
[vt,gov] anonci, reklami | [n] anonco, reklamo, prospekto, pufreklamo
produi
[vt,gov] produkti | [n] produkto, produktado
lus
[n,fis] lumo (fenomeno)
lege
[n,gov] leĝo
lista
[vt] listi, listigi | [n] listo
core
[vnt] kuri; flue | [n] kuro, kurado
preposada
[n,ling] prepozicio, rolvorteto
construida
[n] konstruaĵo
reteni
[vt,mone] reteni, gardi, rezervi, konservi, enteni | [n] reteno, enteno, rezervado, konservo
favore
[vt,uma] favori, indulgi, privilegii; bonaspektigi, beligi (ĉe vesto, koloro) | [n] favoro, indulgo, partieco; komplezo
compania
[n,mone] kompanio, firmao, entrepreno; trupo (artistoj)
plen
[a] plena; sata | [av] plene
para
[vnt] halti; (fizika ago) ĉesi | [vt] haltigi; ĉesigi (fizikan agon); malebligi, (sukcese) rezisti | [n] halto; malebligo | [esc] haltu
espeta
[vt] atendi (antaŭvidi, resti ĝis) | [n] atendo; ekspekto
isola
[n,tera] insulo
vota
[vnt,gov] voĉdoni | [n] voĉdono; baloto; enketo
latina
[a,dem] latina; latinamerika | [n] latino, la latina (lingvo); latino, latiano; latinamerikano
egal
[a,mat] egala, ekvivalenta | [n] egaleco, egalvenko; egaldecido, egalŝanco
pronunsia
[vt,ling] prononci, elparoli | [n] prononco, elparolo, parolmaniero
des
[d,mat] dek | [a] deka
futur
[a,fil] estonta, venonta, futura | [n] estonteco, futuro
media
[a,mat] meza | [n] mezo, centro, mezpunkto | [n,info] rimedo; demarŝo; perilo, komunikilo
sensa
[vt,uma] sensi | [n] senso, sensaĵo, sento
rio
[n,tera] rivero
subita
[a] subita, abrupta | [av] subite, abrupte
sol
[n,ast] suno; nova suno (perua monunuo) | [n] soulo (muzike)
ses
[d,mat] ses | [a] sesa
asentua
[vt] emfazi; akcenti | [n] emfazo; akcento
partito
[n,gov] partio
local
[a] loka
publica
[a,gov] publika | [n] publiko; spektantaro, aŭdantaro
ultima
[a,fil] lasta, fina | [av] laste, fine
pe
[c] ekz., ekzemple
considera
[vt] konsideri, mediti, pripensadi; preni en konsideron, enkalkuli | [n] konsidero, medito, pripensado
aira
[n,cim] aero; (neformale) vetero
conoseda
[a] konata | [n] konato
cuanto
[d] kiom da | [av] kiom | [sj] kiom | [n,fis] kvantumo
potia
[n,gov] potenco (ĉiuj sencoj); povo (fizike)
furni
[vt,mone] provizi (ion al ricevanto), liveri, disponigi | [n] provizo, livero, disponigo
distante
[a] distanca, malproksima, fora; aparta, apartema | [av] distance, malproksime, for
table
[n,arci] tablo; tabelo
visita
[vt,uma] viziti; gasti ĉe | [n] vizito
developa
[vnt,bio] disvolviĝi, kreski, evolui, ellaboriĝi | [vt] disvolvi, evoluigi, kreskigi, ellabori; ricevi (malsanon); programi | [n] disvolvo, disvolviĝo, ellaborado
corte
[n,gov] korto, kortego; kortumo, tribunalo
colie
[vt] kolekti, kunigi, arigi, akumuli; pluki | [n] kolekto, aro; repertuaro; antologio, mikspoto
trae
[vt] alporti, liveri, alkonduki, venigi | [n] alporto, livero
trata
[vt] trakti, pritrakti, trakti pri; alfronti, ampleksi (temon) | [n] trakt, traktado, traktaĵo; traktato, akto; komerca kontrakto, negoco
political
[a] politika
vinse
[vt,gov] venki, superi, triumfi | [n] venko, triumfo
antica
[a,ist] antikva
paje
[n,info] paĝo
enfante
[a,bio,uma] infana | [n] infano; filo, filino
prosede
[vt,gov] procedi, procezi, trakti, pritrakti, prilabori | [n] procedo, procezo, proceduro
negra
[a,col] nigra | [n] nigro
interesante
[a] interesa
matina
[n] mateno
formi
[vnt] formiĝi | [vt] formi | [n] formiĝo, formado
european
[a] eŭropa | [n,dem] eŭropano
sentenio
[n] jarcento
vose
[n,ling] voĉo
istoria
[n,ist] historio
pronto
[a] tuja, baldaŭa | [av] baldaŭ; multe rapide, tuj
apena
[av] apenaŭ
avion
[n,vec] aviadilo, flugmaŝino, aeroplano
sufisinte
[a] sufiĉa, sufiĉe da
rompe
[vnt] rompiĝi, frakasiĝi, ŝiriĝi, malkuniĝi, disiĝi; kompromiti; panei, misfunkcii | [vt] rompi, frakasi, ŝiri, malkunigi, disigi; malobservi (promeson) | [n] rompo, rompiĝo, frakaso, ŝiro; paneo, misfunkcio; (ekonomia) kolapso
frecuente
[a,fis,mat] ofta | [av] ofte
traversa
[vt] transiri, transpaŝi, transpasi; trairi, trapasi, travadi | [n] transiro, transpaŝo, transpaso; spano (de ponto); fazo, stadio, etapo (de pli longa procezo)
cilometres
[n,pl] kilometroj, distanco
nase
[vnt,bio] naskiĝi, estiĝi | [vt] naski | [n] naskiĝo, nasko
fria
[a,fis] malvarma | [n] malvarmo
animales
[n,pl] animaloj, bestoj, faŭno
cualia
[n,fil,uma] kvalito, eco, trajto, karakterizaĵo
lia
[vt] ligi, kunligi; konekti; interrilatigi; asocii (mense) | [n] ligo, ligilo; konekto; interrilato; interkonsento; ĵartelo; asocio (mensa)
ami
[n,uma] amiko, kamarado
varia
[vnt] varii, diversi | [vt] variigi, diversigi | [n,bio,mat] vario, variado; varianto, versio; sternaĵo (matematike)
confusa
[vt] konfuzi, intermiksi, malaranĝi | [n] konfuzo, intermikso
sesa
[vnt] ĉesi, rezigni | [vt] ĉesigi | [n] ĉeso
planta
[vt,bio] planti | [n,bio] planto, kreskaĵo; plantado | [n,anat] plando
servi
[vt,gov] servi; doni, altabligi (manĝaĵon) | [n] servo, servado; komplezo, bonkoraĵo; serviri
imajina
[vt,uma] imagi | [n] imago, imagipovo
crise
[n,uma] krizo
condui
[vnt] konduti | [n] konduto
sever
[a,gov] severa, senindulga, malmilda, acerba, aŭstera, rigora, drakona
area
[n] areo
testo
[n,ling] teksto
funsiona
[vnt,mat] funkcii | [n] funkcio, funkciado
barcon
[n,vec] ŝipo
cadun
[pron] ĉiu (persono)
pluve
[vnt,tera] pluvi | [n] pluvo
proibi
[vt,gov] malpermesi | [n] malpermeso, prohibicio
umanas
[n,pl] homoj, homaro
maladia
[n] malsano
sosial
[a] socia, sociala; societema, gregema
batalia
[vt] batali, kontraŭbatali | [n] batalo, batalado
fema
[a,bio] ina, femala | [n] ino, femalo
presedente
[a] antaŭa, eksa | [n] antaŭaĵo, antaŭvenaĵo, antaŭ okazo, precedenco; antaŭdaŭrigo, antaŭepizodo
cria
[vt] krii | [n] krio
he
[esc] he, hej, hoj
ecipo
[n,spo] teamo, skipo; roto
miles
[n,pl] miloj
grado
[n] grado; nivelo, rango; ŝtupo; stadio, etapo
as
[n,spo] aso; tuja entruigo (golfe)
sufri
[vt,uma] suferi | [n] sufero
serie
[n] serio, sinsekvo
redui
[vnt] reduktiĝi, malpligrandiĝi, malplimultiĝi, malpliiĝi, malkrementiĝi | [vt] redukti, malpligrandigi, malplimultigi, malpliigi, malkrementi | [n] redukto, malpligrandigo, malplimultigo, malpliigo
ofisial
[a] ofica, oficiala
posese
[vt,mone,gov] posedi | [n] posedo, proprieto
vola
[vnt] flugi | [vt] flugigi | [n] flugo, flugado
strutur
[n,arci] strukturo, framo, kadro; frazo (muzike)
reposa
[vnt,bio] ripozi, senstreĉiĝi, paŭzi; sidi klinite, kuŝi; gasti, portempe loĝi; subiri | [vt] ripozigi | [n] ripozo, paŭzo, senstreĉiĝo; gastado
profonda
[a] profunda; profundapensa | [av] profunde | [n] profundo, profundaĵo, abismo
lansa
[vt] ĵeti; lanĉi; projekcii | [n] ĵeto, ĵetado; lanĉo; projekcio
costa
[n,tera] marbordo
oposa
[vt,gov,uma] oponi, opozicii, kontraŭi, kontraŭstari, kontraŭagi, kontrastigi | [n] opono, opozicio, kontraŭstaro, antagonismo, kontrasto, malkonsento
investiga
[vt,gov] esplori, ekzameni, enketi, sondi | [n] esploro, ekzameno, enketo, sondo
acusa
[vt,gov] akuzi | [n] akuzo
ordina
[n] ordo, vicordo, malkonfuzo; ordino; ordeno; aranĝo (ankaŭ muzika); vico, sinsekvo
rusce
[a] rusa | [n] ruso; la rusa (lingvo)
paia
[vt,mone] pagi | [n] pago
dotor
[n,med,fil] doktoro; kuracisto
reconose
[vt,uma] rekoni; agnoski, akrediti; kompreni, konstati | [n] rekono; agnosko, akredito; kompreno, konstato
mor
[a,bio] mortinta | [n] mortinto
plural
[a,ling] plurala, multenombra; pluraj | [n] pluralo, multenombro
dui
[vnt] duiĝi, duoniĝi, duopiĝi, disduiĝi, dusekciĝi, forkiĝi | [vt] duigi, duonigi, duopigi, disduigi, dusekci, forkigi | [n] duono; duonigo
foco
[n,fis,util] fajro; pasio
armada
[a] armita | [n] armeo; armito
sera
[n] vespero
spirito
[n,fil,rel] spirito, animo
sufisi
[vnt] sufiĉi | [n] sufiĉo, sufiĉeco
teni
[vt] teni, alkroĉi sin al; deteni, reteni, konservi | [n] teno, alkroĉo
duta
[vt,fil] dubi | [n] dubo, skrupulo
salva
[vt,gov] savi; ŝpari, domaĝi | [n] savo, savado, savaĵo
judi
[vt,gov] juĝi | [n] juĝo
clui
[vnt] fermiĝi; malŝaltiĝi | [vt] fermi; malŝalti | [n] fermo; malŝalto
duple
[a] duobla, para | [av] duoble; dufoje | [n] duoblo, duoblaĵo, duopo, paro; dueto; versduo, distiko
rede
[n,info,gov,util] reto; maŝaro
rea
[n] reĝino; damo (ŝako) | [n,avia] reao
natur
[n,bio] naturo
scriveda
[n] skribaĵo; verko
dansa
[n] danco, dancado
esplode
[vnt,cim,fis,ling] eksplodi, krevi | [vt] eksplodigi | [n] eksplodo
sentral
[a] centra
controla
[vt] regi, reguligi, limigi; estri, gvidi, direkti, administri, komandi; superregi, superpotenci, domini | [n] rego, reguligo; estrado, gvido, direktado, komandado; potenco, superrego
projeta
[vt,fis,gov] projekcii; projekti, plani | [n] projekcio; plano, projekto, entrepreno
arbor
[n,pla] arbo
libre
[a,gov] libera; sendependa, aŭtonoma | [n] liberulo
spasio
[n,fis,ast] spaco; kosmo
april
[n] Aprilo
lojical
[a] logika; bulea
vila
[n,arci] urbo, urbeto
diversa
[a] diversa, pluraj, sortimenta
fol
[a,uma] stulta, malsaĝa, idiota, frenezeta, ventokapa | [n] stultulo, idioto, ventokapulo
letera
[n,ling] letero, epistolo; litero
orijina
[vnt,uma] origini, fonti, ekesti, deveni; datiĝi (de), datumi (de) | [vt] iniciati, estigi, naski | [n,uma] origino, fonto, deveno
scola
[n,fil,uma] lernejo; fako, fakultato, kolegio (de universitato)
periodo
[n,tera] periodo, epoko, tempodaŭro; tempoparto, mandato
sangue
[n,bio] sango
avia
[n,avia] birdo
article
[n,info] artikolo (dokumento); rikordo, dateningo
eselente
[a] bonega, eminenta, elstara, glora, grandioza, impona, superba
preveni
[vt] malebligi, malinstigi, forturni | [n] malebligo, malinstigo, antaŭago, antaŭŝirmo
corea
[n,util] rimeno, kondukŝnuro | [n,med] koreo (medicine)
recomenda
[vt,gov] rekomendi | [n] rekomendo
uni
[vnt,gov] unuiĝi | [vt] unuigi | [n] unuiĝo, unuigo; unio, koalicio, konsorcio
risca
[vt,gov,mone] riski, endanĝerigi | [n] risko, danĝero
xica
[n] knabino; (neformale) injo, ulino (virino)
rica
[a,mone] riĉa, prospera
atende
[vt] atenti; servi, zorgi | [esc] atentu | [n] atento
sete
[d,mat] sep | [a] sepa
capeles
[n,pl] haroj, hararo
saisi
[vt,gov] ekkapti, ekpreni, forkapti; homrabi | [n] ekkapto, ekpreno, forkapto; homrabado
animal
[a] animala | [n] animalo, besto
escuta
[vt,bio] aŭskulti | [n] (kortuma) sesio; aŭdienco
oblida
[vt,uma] forgesi
fia
[n] filino
desembre
[n] Decembro
materia
[n,fis,cim,fil] materio
portuges
[a] portugala | [n,dem] portugalo; la portugala (lingvo)
julio
[n] Julio
averti
[vt] averti | [n] averto
ofre
[vt,mone] proponi, prezenti, oferti; oferi | [n] propono, oferto
maio
[n] Majo
deutx
[a] germana | [n,dem] germano; la germana (lingvo)
ferida
[a] vundita | [n] vundito
valua
[vt,mone] estimi, ŝati, aprezi, alte taksi; taksi, ekspertizi | [n] valoro, merito; akcia valoro
clima
[n,tera] vetero, klimato
sentro
[n,gov] centro; nabo; centrejo; fokuso, kerno, ĉefa punkto
venta
[vnt,tera] venti | [n] vento
sposa
[n] edzino
campo
[n] kampo; fako (scienca, arta); ludkampo, ludtereno, ludejo
santa
[a,rel,mit] sankta | [n] sanktulo
rara
[a] rara, malofta, nesufiĉa | [av] malofte | [n] raraĵo, maloftaĵo
asembla
[vnt] kunveni, kuniĝi, kunmetiĝi, grupiĝi | [vt] kunvenigi, kunigi, kunmeti, grupigi; munti | [n] kunveno, kuniĝo, renkontiĝo, ĵamboreo; asembleo
lunlotra
[pron] unu la alia(j)n, sin reciproke
diretos
[n,pl] rajtoj
publici
[vnt] publikiĝi, esti publikigita, esti eldonita; dissendiĝi, elsendiĝi; aperi | [vt] publikigi, eldoni; dissendi, elsendi; aperigi; afiŝi (rete) | [n] publikigo, eldono; aperigo; afiŝo (rete)
corti
[vnt] mallongiĝi, tondiĝi | [vt] mallongigi, tondi, pritondi | [n] mallongigo, tondo
perfeta
[a,fil] perfekta, senmakula, senerara, kiel eble plej bona, preciza | [av] perfekte, parkere
persepi
[vt,bio,uma] percepti, rimarki, konstati | [n] percepto, perceptado; interpreto, opinio, starpunkto, vidpunkto
ajuntada
[a] aldona, aldonita, kroma, suplementa | [n] aldono, aldonaĵo, aneksaĵo
enorme
[a] enorma, giganta, grandega, vasta, kolosa, grandioza, ampleksega | [av] enorme, vaste, ege
fali
[vt,uma] malsukcesi; panei; faŭli | [n] malsukceso; paneo; faŭlo
tende
[vt] tendenci, inkliniĝi, emi | [n] tendenco, inklino, emo
oscur
[a,fis] malluma, senluma, malhela; obskura | [n] mallumo
capasia
[n] kapablo, fakulto; talento, lerto; kompetenteco; rendimento (de aparato aŭ programo)
real
[a] reĝa | [n,mone] reĝfamiliano, reĝano; realo (monunuo) | [a,fil] reala, efektiva, vera
fuji
[vnt] fuĝi, forkuri | [vt] fuĝigi, forkurigi | [n] fuĝo, forkuro
proteje
[vt,gov] protekti, ŝirmi, defendi, gardi | [n] protekto, protektado, ŝirmo, defendo, gardo, egido
prison
[n,gov] malliberejo, prizono
mense
[n] monato
pas
[n,gov] paco
personal
[a] persona; propra, privata
promete
[vt,uma] promesi, dediĉi | [n] promeso, dediĉo; fianĉiĝo, fianĉiniĝo, gefianĉiĝo
auto
[n,vec] aŭto, aŭtomobilo
evidente
[a,fil,gov] evidenta; senkaŝa | [av] evidente, kompreneble
esamina
[vt] ekzameni, inspekti, kontroli; testi, provi | [n] ekzameno, ekzamenado, inspekto, kontrolo, kontrolado; testo, provo; demandaro
conveni
[vnt] konveni, taŭgi, deci; kongrui (aparate) | [n] konveno, konveneco, taŭgeco, deco; kongruo
reali
[vnt] realiĝi, efektiviĝi, okazi | [vt] realigi, efektivigi, okazigi, fari; plenumi, observi (regulon, promeson), respondi (al espero, preĝo) | [n] realiĝo, realigo, efektivigo, atingo, faro, fruktado
marto
[n] Marto
povre
[a,gov] malriĉa; povra, kompatinda | [n] malriĉulo; povrulo, kompatindulo
setembre
[n] Septembro
efeto
[n] efiko, sekvo; efekto
junio
[n] Junio
clama
[vt] voki; alvoki; bleki | [n] voko; alvoko; bleko
manteni
[vt] bonteni, prizorgi, konservi, riparkonservi; vivteni, varti, monitori (pacienton) | [n] bontenado, prizorgo, konservado; vartado
spesifada
[a] specifita, specifa, certa, eksplicita, malimplicita | [n] specifaĵo, karakterizaĵo, funkcio
novembre
[n] Novembro
mundal
[a] monda, mondrilata
eglesa
[n,rel,arci] preĝejo, kirko; eklezio
pan
[n,cos] pano
grave
[a,med] danĝera, endanĝeriga, serioza, doloriga, pereiga, virulenta, grava, peza, peniga, perturba
dole
[vnt,med] dolori | [vt] dolorigi | [n] doloro
proba
[vt,fis,cim,bio] provi; surprovi; testi, ekzameni, kontroli; gustumi | [n] provo; testo, ekzameno, kontrolo; gustumado, gustosenso
pu
[esc] pu, fi
prinse
[n,gov] princo
xines
[a] ĉina | [n] ĉino; la ĉina (lingvo)
sposi
[vnt] edziĝi, edziniĝi, geedziĝi, gejedziĝi | [vt] edzigi, edzinigi, geedzigi, gejedzigi | [n] geedziĝo, gejedziĝo
nega
[vt] nei, negi, nuligi, neniigi, repudii | [n] neado, nego, nuligo, neniigo, repudio
nara
[vt,arte] rakonti | [n] rakonto, historio, kroniko
tema
[n] temo; motivo (muzike, art); topiko (gramatike); tezo
sufisa
[vt,ling] sufiksi | [n] sufikso; sufiksado
otobre
[n] Oktobro
sania
[n] saneco
agosto
[n] Aŭgusto
determinante
[n,ling] difinilo, determinanto, determinativo (gramatike)
compra
[vt,mone] aĉeti | [n] aĉeto
parteni
[vnt,uma,gov] aparteni; esti parto de, esti membro de | [n] aparteno, aneco
unia
[n] unueco, solidareco | [n,mone] unuo, unito, bloko, unuaĵo; monado
calda
[a] varma, varmega
capitol
[n,arte] ĉapitro
combate
[vt] lukti, batali, interbati | [n] lukto, batalo, interbatiĝo
regardante
[prep] rilate al, koncerne, pri
triste
[a,uma] malfeliĉa, malgaja, malĝoja, trista
previde
[vt] antaŭvidi, atendi | [n] antaŭvido, atendado
desapare
[vnt] malaperi | [vt] malaperigi | [n] malapero, malaperado
n
[c] n-ro
vasta
[a] vasta, ampleksa | [av] vaste
vocal
[a,ling] vokala | [n] vokalo
campania
[n] kamparo
mas
[a,bio,uma] vir, virseksa, maskla | [n] virseksulo, masklo
rol
[n,arte,uma] rolo, faktoro
xico
[n] knabo; (neformale) ulo, iĉo (viro)
retro
[a,anat] malantaŭa, dorsa | [n] malantaŭo, dorso
color
[n,col] koloro
lenta
[a] malrapida, malvigla | [n] malrapidulo
liada
[a] ligita, konektita
aresta
[vt,gov] aresti, kapti | [n] aresto; gardo, malliberigo (antaŭ proceso)
strada
[n,arci,vec] strato
condena
[vt,gov] kondamni | [n] kondamno
aplica
[vt] apliki; sterni, ŝmiri; trudi | [n] apliko; alkudrado, alkudraĵo
desinia
[vt,arte] desegni, ilustri; fasoni, dezajni, plani, aspektigi | [n] desegnado; desegnaĵo, skizo, ilustraĵo; fasono, dezajno, aspektigo
custa
[vt,mone] kosti | [n] kosto, prezo; veturprezo
complicada
[a] komplika, malsimpla, kompleksa
abitores
[n,pl] loĝantoj, loĝantaro
surfas
[n,mat,tera] supraĵo; surfaco
ultra
[prep] preter, trans, aliflanke de; pli ol
partisipa
[vt,uma] partopreni, engaĝiĝi | [n] partopreno; kompliceco
vestes
[n,pl] vestoj, vesto, kostumo, kompleto
oserva
[vt] observi, spekti, gvati, skolti; noti, rimarkigi; sekvi, obei | [n] observo, observado, spekto, gvato, skoltado
comeda
[n] manĝaĵo
separada
[a] aparta, apartigita, disigita, nekontinua | [av] aparte, dise | [n] apartaĵo, aparta afero, aparta okazo
savaje
[a,bio,uma] sovaĝa, bestia | [n] brutalo
ambigua
[a] plursenca, dusenca, dubasenca, ambigua | [n] plursencaĵo, ambiguaĵo
falsa
[a,fil] falsa, malvera, erara, malĝusta | [n] falsaĵo
fida
[vt,uma] fidi | [n] fido; fideleco
linia
[n] linio, streko; vico; verso; lineo
altia
[n] alteco; moŝto | [esc] via moŝto
oposante
[a] opona, opozicia, mala, kontraŭa, antagonisma, antiteza
presa
[vt] premi, kunpremi, forte teni; platigi, gladi | [n] premo
retira
[vt] retiri; revoki; retrati; resalti, retrofrapi (pafilo); elsaluti, adiaŭi | [n] retiro; retreto; retrato; resalto, retrofrapo
preparada
[a] preparita, preta; peklita
prepara
[vt,cos] prepari, pretigi, pretiĝi por; fari (manĝon, teon, kafon, bieron) | [n] preparo, pretigo, pretiĝo; infuzaĵo, eliksiro, toniko, pocio
destrui
[vt] detrui, malkonstrui, ruinigi, fordetrui; kontraŭfulmi | [n] detruo, detruado, ruinigo, malkonstruo
promove
[vt,gov] diskonigi, antaŭenigi, kampanji por, varbi por, aktive subteni, favori, rekomendi | [n] diskonigo, kampanjado, varbado, aktiva subteno; movado (komunumo)
fisical
[a] fizika
vende
[vt,mone] vendi, aĉetigi, merkati, kolporti | [n] vendo
tira
[vt] tiri, treni, pluki; pasigi (manon, ktp laŭ) | [n] tiro, treno, tirado, trenado
universia
[n] universitato
roman
[a] roma; romia
tecnical
[a] teknika, faka
libri
[vnt] liberiĝi, emancipiĝi; seniĝi (je) | [vt] liberigi, emancipi; senigi (je) | [n] liberigo, emancipo; kvitiĝo
oro
[a,col] orkolora, orflava, ora | [n,cim,arte] oro
eseta
[vt] escepti, eksluzivi | [n] escepto; neregulaĵo
estrae
[vt] ekstrakti, eltiri, elpreni, eltondi, eligi | [n] ekstrakto, eltiro, eligo, forigo
violentia
[n] perforto, violento, brutaleco
evade
[vt,gov] eskapi (el), eviti | [n] eskapo
desende
[vt] malsupreniri, alvali; deveni (de parenco); elbusiĝi, eltramiĝi, elvagoniĝi, eltrajniĝi | [n] malsupreniro, alvalo; deveno
acaso
[a] hazarda, arbitra | [av] hazarde, arbitre | [n] hazardo, hazarda okazo
luna
[n,ast] luno
lenio
[n,arci,bio] ligno
imajes
[n,pl] bildoj, bildaro
aumenta
[vnt] pliiĝi, kreski, pligrandiĝi, plifortiĝi, pliseveriĝi, plivaloriĝi; alkrementiĝi | [vt] pliigi, kreskigi, pligrandigi, plifortigi, pliseverigi, plivalorigi; alkrementi | [n] pliigo, kreskigo, pligrandigo, plifortigo, pliseverigo, plivalorigo; suplemento; alkremento
tipo
[n] tipo, speco
usosa
[a] utila
boca
[n,anat] buŝo; faŭko; aperturo; riverbuŝo
are
[n] aro (mezurunuo)
bevi
[vt,cos] trinki, drinki
catura
[vt] kapti
armas
[n,pl] armiloj
protesta
[vt,gov] protesti, manifestacii, striki; obĵeti, kontraŭi, kontraŭstari; plendegi, kritikegi | [n] protesto, manifestacio, striko; obĵeto, kontraŭstaro
sentos
[n,pl] centoj, centopoj
distantia
[n] distanco, malproksimo, foreco
abrida
[a] malfermita; senkaŝa
defende
[vt] defendi | [n] defendo, defendado
model
[a,util] modela | [n] modelo, prototipo, arketipo, ŝablono; modelo, pozisto, manekeno
medical
[a] medicina
gato
[n,mam] kato
frate
[n,uma] frato
aparato
[n] aparato
rie
[vt,uma] ridi | [n] rido, ridado
ocupa
[vt] okupi | [n] okupo; okupacio
siensa
[n,fil] scienco
program
[n,info] programo, plano; programero, elsendo, televidaĵo
cara
[a] kara, amata, aminda; multekosta | [n] karulo, amato
salta
[vnt] salti, eksalti | [n] salto, saltado
turna
[vnt] turniĝi, sin turni, pivoti, ŝanĝi sian direkton | [vt] turni, ŝanĝi la direkton de; surflankigi, kareni | [n] turniĝo, direktoŝanĝi
derivada
[a] derivita | [n] derivaĵo; kromprodukto
posto
[n,gov] posteno (rolo, gardejo), ofico
donada
[a] donita | [n] donaco, donaĵo; trinkmono
san
[a,dem] boŝmana, buŝmena | [n] boŝmano, buŝmeno; la boŝmana (lingvo), la buŝmena (lingvo)
importa
[vnt,gov] gravi | [n] graveco
gidor
[n] gvidanto, gvidisto; stiranto, kondukisto, ŝoforo
xasa
[vt] ĉasi | [n] ĉaso
teoria
[n,fil] teorio
fenetra
[n,arci] fenestro
ai
[esc] ve
refusa
[vt,gov] rifuzi, malakcepti, nei, forigi | [n] rifuzo, malakcepto, neado, forigo
monte
[n,tera] monto
spele
[vt,ling] literumi | [n] literumo, ortografio
stranjer
[a,uma] fremda | [n] fremdulo
libria
[n] libereco
poesia
[n,arte,ling] poemo, poeziaĵo; poezio
prosimi
[vnt] proksimiĝi, alproksimiĝi | [vt] proksimigi, alproksimigi | [n] alproksimiĝo, aliro
solitar
[a,uma] sola, soleca | [av] sole, per si mem, senhelpe | [n] solulo, ermito
comedas
[n,pl] manĝaĵoj, manĝovaroj
usual
[a] kutima | [av] kutime
dulse
[a,cos,cim] dolĉa; afabla, simpatia, tenera; ĉarma, aminda, linda, bela
formula
[vt,mat] formuli | [n] formulo; formulado
asende
[vt] supreniri (laŭ), almontiĝi, plialtiĝi, leviĝi | [n] supreniro, almontiĝo, plialtiĝo, leviĝo; prafamilio, prapatroj, deveno
vino
[n,cos] vino
relatada
[a] rilata; parenca | [n] parenco, familiano
oto
[d,mat] ok | [a] oka
curso
[n] kurso, vojo, pado, trajektorio; (voĉa) kanalo; meztereno (golfe)
taxe
[n] tasko
ospital
[n,arci,med] hospitalo, malsanulejo, kuracejo
parlamento
[n,gov] parlamento
carne
[n,bio,cos] karno; viando
covre
[vt] kovri, tegi | [n] kovro, kovrado, kovraĵo, tego, tegado, tegaĵo
bebe
[a] beba, beb- | [n] bebo, infaneto
abandona
[vt,info] forlasi; rezigni pri; ĉesi pro tempolimo (komputike) | [n] forlaso; tempolimo (komputike)
foresta
[n,bio] arbaro, arbarego, forsto
franca
[a] malkaŝema, rekta, sincera, verdira, klaropinia
mur
[n,arci] muro; vando
moderna
[a,arte,arci] moderna
leto
[n,arci] lito
fronte
[a,anat] antaŭa | [n] antaŭo, fronto; frunto; malfono
instrui
[vt,uma] instrui, instrukcii, trejni, dresi | [n] instruo, instruado, trejnado, instrukcio
briliante
[a] brila, hela, glacea | [n] brilanto, brilaĵo; brilaĵeto, zekineto
peso
[n,mone] peco, fragmento, tranĉaĵo; verko, teatraĵo, muzikaĵo; terpeco, parcelo; flikaĵo; peso (monunuo)
fea
[a,uma] melbela | [n] malbelulo, malbelaĵo
confusante
[a] konfuza, konfuzanta, konfuzipova
famosa
[a] fama | [n] famulo
veninte
[a] venanta, venonta, estonta, sekvonta, futura; envena, alvena
barco
[n,vec] boato, barko
partal
[a] parta | [av] parte, duone, duon- | [n] serio, ludaro (tenise, ktp)
cualcun
[pron] iu ajn (homo), kiu ajn (homo) | [n] ordinarulo, sinjoro Oni
representa
[vt,gov] prezenti, signifi; priskribi, karakterizi; reprezenti | [n] prezento; priskribo, karakterizo; notacio
psicolojia
[n,uma] psikologio
onora
[vt,gov,uma] honori, glori, laŭdi, respektegi, kreditigi; memorfesti, omaĝi | [n] honoro, agnosko, rekono, laŭdo, respektego; memorfesto, omaĝo
frontera
[n,gov] landlimo; limo
disputa
[vt,fil] disputi, kvereli | [n] disputo, kverelo, polemiko
depende
[vnt] dependi, fidi | [n] dependo; dependeco, manio
metal
[a,fis] metala | [n] metalo
pel
[n,anat] haŭto, felo
formal
[a,uma] formala; solena; formalaspekta, formale vestida | [n] formalaĵo, solenaĵo
virus
[n,bio,med,info] viruso
minor
[a] malĉefa, malpli grava, milda; la juna (en nomoj) | [n] neplenaĝulo
fisada
[a] fiksa, fiksita; senmovigita; fikshejma
forsa
[vt] devigi, trudi, perforti | [n] devigo
secreta
[a,gov] sekreta, kaŝa, ŝtela, ŝtelira, esotera, arkana, subgrunda | [av] sekrete, kaŝe | [n] sekreto, konfidenco
feri
[vt,med] vundi | [n] vundo
jornal
[n,arte,info] ĵurnalo, magazino, gazeto, revuo; taglibro
dana
[vt] difekti, damaĝi | [n] difekto, difektaĵo, damaĝo
nonlegal
[a] neleĝa, kontraŭleĝa, nevalida
critica
[a] kreta (de Kreto) | [n] kretano | [vt,fil] kritiki, riproĉi | [n] kritiko, riproĉo
pertine
[vnt] rilati, temi | [n] rilato, rilateco
macina
[n,util] maŝino, mekanismo
jardin
[n,arci] ĝardeno
esclama
[vt,ling] ekkrii | [n] ekkrio; interjekcio, ekkria vorto
jigante
[a] giganta, kolosa | [n] giganto; gigantaĵo, koloso
gas
[n,fis] gaso
revade
[vnt] reiri, reveturi | [n] reiro, reveturo
arde
[vnt] bruli; brulvundiĝi | [vt] bruligi; brulvundi
oteni
[vt,mone] akiri, havigi al si, alpreni | [n] akiro
membro
[n,gov] membro, ano
boni
[vnt] boniĝi, pliboniĝi | [vt] bonigi, plibonigi | [n] plibonigo
metafor
[a,ling] metafora, figura | [n] metaforo, vortfiguro, tropo
departe
[n,gov] departemento, fako, buroo, agentejo
nucleal
[a] nuklea
spende
[vt,mone] elspezi; pasigi (tempon) | [n] elspezo
datos
[n,pl] datumoj, datumaro, datenoj, donitaĵoj
privata
[a,gov,uma] privata, malpublika; kaŝa, sekreta; izolita, aparta | [n] konfidenco, sekreto
neva
[vnt,tera] neĝi | [n] neĝo
video
[a,info] videa | [n] video, filmeto
-i
[sf,vnt] -iĝi | [sf,vt] -igi | [sf,n] -ono | [sf,vt] -i (uzi ilon aŭ substancon) | [sf,vt] eligi (korpan fluidon) | [sf,a] -a (ĉe geografia nomo) | [sf,n] -ano (ĉe geografia nomo)
nivel
[n] nivelo; etaĝo, ferdeko
intendeda
[a] intenca; destinita, asignita
toca
[vt] tuŝi; pluki, plektri (muzikilon) | [n] tuŝo; plukado, plektrado (de muzikilo)
selebra
[vt,uma] festi; celebri | [n] festo, festado; festivalo; celebrado, ceremonio
arte
[n,arte] arto
comunia
[n,gov] komunumo
altera
[vnt] aliiĝi, modifiĝi, amendiĝi, ŝanĝiĝi, individuiĝi | [vt] aliigi, modifi, amendi, ŝanĝi, individuigi | [n] aliigo, modifo, amendo, ŝanĝo, individuigo
nada
[vnt,spo] naĝi | [n] naĝado
pd
[c] t.e., tio estas, nome, alivorte
desenio
[n] jardeko
ofisia
[n,arci,gov] oficejo, agentejo, buroo; laborejo, laborĉambro, kabineto (ĉambro); ofico, posteno
vacua
[a,fis] malplena, kava, vakua | [n] vakeco; vakuo
rejistra
[vt,util] registri; surbendigi; protokoli (komputike) | [n] registro, registrado; registraĵo; protokolo (komputike); registro (muzike); lingvotavolo
lava
[vt] lavi | [n] lavo, lavdado | [n,tera] lafo
vosa
[d] via (plurale: alparolante pli ol unu personon)
revela
[vt,rel,uma] malkaŝi, aperigi, riveli | [n] malkaŝo, aperigo, rivelo; revelacio
fola
[n] amaso, homamaso
nove
[d,mat] naŭ | [a] naŭa
secur
[a,gov] sekura
obliga
[vt,gov] devigi (socie) | [n] devigo, devo, respondeco
direto
[n,gov,fil] rajto, prerogativo
menasa
[vt,gov] minaci | [n] minaco
verde
[a,col] verda | [n] verdo; verdaĵo; herbejo, verdejo (golfe)
sposo
[n] edzo
compara
[vt] kompari | [n] komparo
muslim
[a] islama | [n] islamano
asconde
[vnt] kaŝiĝi, kaŝi sin | [vt] kaŝi | [n] kaŝo, sekretigo; latenteco
seria
[a,uma] serioza, solena | [n] seriozeco, soleneco, graveco
provinse
[n,gov] provinco, prefektejo, ŝtato, graflando
creada
[a] kreita | [n] kreaĵo, kreitaĵo
legal
[a] jura; laŭleĝa, valida
infinitiva
[a,ling] infinitiva | [n] infinitivo
divide
[vnt,mat] dividiĝi, disiĝi, partiĝi, apartiĝi | [vt] dividi, disigi, forkiĝi, partigi, apartigi; porciumi | [n] divido, disiĝo, forkiĝo, partiĝo; porciumado; septo (anatomie)
le
[n,vest] (polinezia) florgirlando
puntos
[n,pl] poentoj, poentaro
caxa
[n,util] skatolo, kesto; tegaĵo, ujo
sinia
[vt,ling] signi, signifi, signali; gesti (lingve) | [n] signo, emblemo, signalo
esije
[vt,gov] postuli, bezoni, necesigi | [n] postulo, bezono
manera
[n,uma] maniero, moro, konduto
cavalo
[n,mam] ĉevalo; ĉevalpovo
vivente
[a] viva, vivanta | [n] vivanto, vivulo, estulo, kreito, organismo
magra
[a] magra, malgrasa, maldika, svelta, gracia, mallarĝa
matante
[a] mortiga
imaje
[n,arte,info] bildo, figuro, grafikaĵo, ilustraĵo, pentraĵo, desegnaĵo, foto; filmobildo, filmero; diskokopio
cimical
[a] kemia | [n] kemiaĵo
fonte
[n,tera,arci] fonto; fontano
raconta
[vt,arte] rakonti | [n] rakonto, anekdoto, fabelo
coda
[n,anat,bio] vosto; finaĵo
petrolio
[n,tera] nafto, kruda petrolo
politica
[n,gov] politiko
comunica
[vt,info] komuniki; transdoni, transigi (malsanon) | [n] komuniko, komunikiĝo; komunikaĵo
folias
[n,pl] folioj, foliaro
paper
[n,util] papero
istorial
[a] historia
petra
[n,tera] ŝtono
conseta
[n,fil] koncepto
tempesta
[n] ŝtormo, tempesto
comersia
[vt,mone] komerci (pri) | [n] komerco, negocoj
veculo
[n,vec] veturilo
sperde
[vnt] sterniĝi, dissterniĝi, disiĝi, disvastiĝi | [vt] sterni, dissterni, dissemi, disĵeti, disigi; prisemi, ĵetkovri; proliferi | [n] sternado, disiĝo, disvastiĝo
tempora
[a] provizora, efemera, mallongedaŭra, momenta, pasanta, transira | [av] provizore
fortia
[n] forteco, fortikeco; laŭteco
resinia
[vt,gov] eksiĝi, demisii, rezigni | [n] eksiĝo, demisio, rezigno
computador
[n] komputilo
influe
[vt,gov] influi | [n] influo
ativia
[n] aktiveco
repete
[vnt] ripetiĝi, eĥiĝi | [vt] ripeti, eĥi, refari, reludigi; daŭre -i, re-adi | [n] ripeto, refaro, reludigo | [esc] same
conclui
[vnt] konkludiĝi | [vt] konkludi | [n] konkludo; finaĵo, epilogo; malnodiĝo (de romano, ktp)
global
[a] globa, tutmonda, tuttera
conta
[vt] nombri, kalkuli | [n] nombrado; nombro, kvanto; kalkulo (de spezoj); konto
agu
[a] akra; sagaca; spica, pika; akuta (angulo)
adota
[vt,gov] adopti | [n] adopto
restrinje
[vt,gov,uma] restrikti, limigi, enfermi, kondiĉi, senrajtigi, bridi, subigi; elkonkursigi | [n] restrikto, limigo, kondiĉo
enerjia
[n,fis] energio; vervo
sento
[d,mat] cent | [a] centa
larga
[a] larĝa
fura
[vt,gov] ŝteli; forkapti (homon) | [n] ŝtelo, ŝtelado
esterna
[a] ekstera | [n] ekstero
nasion
[n,gov] nacio, ŝtato
tren
[n,vec] trajno, vagonaro
vocabulo
[n,ling] leksiko, vortoprovizo, vortostoko, vortaro
interesa
[vt,uma,mone] interesi | [n] intereso; interezo, rentumo; profito, ristorno
grandia
[n] grandeco; amplitudo; staturo
mesura
[vt,mat] mezuri | [n] mezuro (dimensie, muzike)
identia
[n,uma] identeco
esensal
[a] esenca, kerna; gravega, nepra | [av] esence
contesto
[n] kunteksto
filosofia
[n,fil] filozofio, ideologio
consenta
[vnt] kunsidi, kunveni | [n] kunsido, kunveno
froda
[vt,mone,gov] fraŭdi, prifraŭdi, trompe priŝteli | [n] fraŭdo; fidotrompo, konfidekspluato; korupto
oio
[n,anat] okulo
surie
[vt,uma] rideti | [n] rideto
individua
[a,gov] individua, unuopa | [av] individua, unuope | [n] individuo, unuopulo
comentas
[n,pl] komentoj; komentario; reagoj
pede
[n,anat] piedo
pape
[n,rel] papo
solo
[n,arci] planko | [n] solo (muzike)
funda
[n,arci] fundamento, bazo; fondaĵo
rejeta
[vt,gov,med] malakcepti, rifuzi, malpermesi, vetoi; ignori, forigi; abnegacii, forĵuri | [n] malakcepto, rifuzo, malpermeso, vetoo; abnegacio, forĵuro
nomin
[a] substantiveca
coerente
[a] kohera; konsekvenca, regula, racia | [n] koherigaĵo, kungluaĵo
cura
[vt,uma] prizorgi, zorgi pri; varti, flegi, kuraci; pekli (viandon) | [n] zorgo, prizorgo; vartado, flegado, kuraco, kuracado; gardado
reata
[vnt,fis,cim] reagi | [n] reago; reaktanco; ekscitiĝo, bruo
borda
[vt] bordi; kunhavi landlimon kun | [n] bordo, rando; periferio; randaĵo; sojlo (de okazaĵo)
salon
[n] salono; ĉambrego, halo, aŭlo
doman
[av] morgaŭ | [n] morgaŭ, morgaŭo
omete
[vt] preterlasi, ellasi, forigi, malinkluzivi | [n] preterlaso, ellaso, forigo
coronavirus
[n,bio,med] kronviruso, koronaviruso
dura
[vnt] daŭri, plu ekzisti, elteni | [n] eltenemo, fortikeco, daŭremo, daŭrado
debil
[a,med] malforta | [n] malfortulo; malfortaĵo
metodo
[n,fil,rel] metodo, maniero, rimedo, tekniko, aliro
serti
[vnt] certiĝi | [vt] certigi, kontroli | [n] certigo, kontrolo
deses
[n,pl] dekoj
ativa
[a,ling] aktiva, okupita | [n,mone,ling] aktivo (financa, gramatika)
ponte
[n,arci] ponto
streta
[a,tera] mallarĝa; strikta | [n] markolo
verbal
[a] verba
filma
[vt,arte] filmi | [n] filmo
plantas
[n,pl] plantoj, plantaro, vegetaĵaro, flaŭro, verdaĵo
sede
[vt,gov] cedi, koncedi, rezigni | [n] cedo, koncedo, rezigno
relijio
[n,rel] religio
analise
[vt] analizi | [n] analizo, analitiko
pausa
[vnt] paŭzi; atendi; provizore ĉesi | [vt] paŭzigi, interrompi; atendigi, prokrasti | [n] paŭzo, interakto, interrompo, atendo
ambiente
[a] ĉirkaŭa | [n] ĉirkaŭaĵo, kunteksto; medio; etoso
dur
[a] malmola, dura, firma, tenaca; severa, malmilda; malfacila
colasa
[vnt] kolapsi, fali; panei (komputike) | [n] kolapso, falo
maneja
[vt] administri, mastrumi, funkciigi; elteni, toleri
flue
[vnt,fis,cim,info,tera] flui | [vt] fluigi; enmaŝinigi | [n] fluo; flukso; elsendofluo
conveninte
[a] konvena, taŭga, deca; kongrua | [av] konvene, taŭge, dece
brilia
[vnt] brili, glimi | [vt] briligi; poluri | [n] brilo
transporta
[vt,vec] transporti; porti, vehikli (malsanon) | [n] transporto, transportado
notable
[a] notinda, menciinda, rimarkinda, konsiderinda, grava, historia | [av] notinde, menciinde, rimarkinde, konsiderinde
comite
[n,gov] komitato; intervjuitaro, ĵurio, juĝistaro, istaro
realia
[n] realeco
gramatical
[a] gramatika
temperatur
[n] temperaturo
popular
[a] populara
survive
[vt,bio] travivi, postvivi, pluvivi, supervivi | [n] travivo, postvivo, pluvivo, supervivo
separa
[vnt,gov] apartiĝi, disiĝi; segregaciiĝi; secesii | [vt] apartigi, disigi; segregacii; secesiigi | [n] apartiĝo, disiĝo; segregacio; secesio
coler
[a,uma] kolera, indigna | [n] kolerulo, koleremulo
brun
[a,col] brun; brunhaŭta, bistra | [n] bruno; brunulo, brunulino
aec
[c,ist] aKE (antaŭ la komuna erao), aK (antaŭ Kristo)
confirma
[vt] konfirmi, pruvi; konfirmacii | [n] konfirmo, pruvo; konfirmacio
pratica
[vt] praktiki; ekzerciĝi pri; provludi, antaŭprovi | [n] praktiko; ekzerciĝo; provludo, antaŭprovo
luta
[vnt,spo] lukti; barakti; ŝanceliĝi (mense), dubi, necerti, heziti | [vt] luktigi; baraktigi; ŝanceligi, dubigi, necertigi, hezitigi | [n] lukto; barakto
completi
[vnt] kompletiĝi, plenumiĝi | [vt] kompletigi, plenumi; plenskribi | [n] kompletigo, plenumo
serebro
[n,anat] cerbo
predise
[vt] antaŭdiri, prognozi, profeti | [n] antaŭdiro, prognozo, profetado, profetaĵo
jala
[a,col] flava | [n] flavo
coresponde
[vnt] respondi, ekvivalenti, akordi; korespondi | [n] respondado, ekvivalenteco, akordo
entrada
[n] ero, listero, menuero
venerdi
[n] vendredo
esistente
[a] ekzistanta, jama
prea
[vt,rel,mit] preĝi; esperegi, petegi | [n] preĝo, petego
impero
[n,gov] imperio
american
[a,dem] amerika; usona | [n] amerikano; usonano
portavose
[n,vn] proparolanto
joia
[vt,uma] ĝui, ĝoji (pri), priĝoji, amuziĝi, gajegi | [n] ĝojo, ĝuao, ĝuado, frivoleco, gajegeco | [esc] ĝojon, ĝuu, amuziĝu; je via sano, sanon; bonan apetiton
leteratur
[n,arte] literaturo
impedi
[vt] malhelpi, obstrukci | [n] malhelpo, obstrukco
economial
[a] ekonomia; ekonomika
respira
[vt,bio] spiri | [n] spiro; spirado
eletrical
[a] elektra
economia
[n,mone,gov] ekonomio; ekonomiko
gol
[n,spo] golo; celo, intenco
atrae
[vt] logi, allogi, altiri | [n] logo, allogo, allogaĵo, altiro
sesal
[a] seksa, seksuma, amora, erotika, venera
aproba
[vt] aprobi, subteni; konfirmi (agon en komputilo) | [n] aprobo
inisial
[a] komenca, unua, malferma; starta, defaŭlta, pravalora, implicita; rudimenta | [av] komence, unue; defaŭlte, implicite, pravalore | [n] komenclitero; defaŭlto, pravaloro; prepara
licuida
[a,fis] likva, fluida | [n] likvo, fluido
ajusta
[vnt] adaptiĝi, adapti sin, alĝustiĝi, alklimatiĝi, agordiĝi, agordi sin | [vt] adapti, alĝustigi, agordi, kalibrigi | [n] adapto, alĝustigo, agordo
provoca
[vt,uma] provoki, inciti, agiti, instigi, estigi | [n] provoko, incito, agitado, instigo
mesaje
[n,info,ling] mesaĝo
asosia
[vnt] asociiĝi, kunligiĝi, rilati; partneri; mapiĝi, bildigi (per matematika funkcio) | [vt] asocii, kunligi, rilatigi; partnerigi | [n] asocio, asociiĝo, konsorcio, partnereco, societo; mapigo, bildigo, funkcio (matematika)
stasion
[n,arci,vec] stacio; posteno (soldatejo)
culpable
[a] kulpa, riproĉinda
perilosa
[a] danĝera, malsekura
stilo
[n,arte] stilo, ĝenro | [n,util] grifelo
u
[a] vua | [n] la vua (ligvo) | [esc] ho, ha, ha lo, ŭaŭ
confesa
[vt,gov,rel] konfesi | [n] konfeso
ru
[a] malglata, aspra, malebena | [n,cos] brunaĵo, farungraso
respeta
[vt,uma,gov] respekti, estimi | [n] respekto, estimo
bomba
[n,cim,util] bombo
autoria
[n] aŭtoreco | [n,gov] aŭtoritato, mandato, jurisdikcio, potenco
majoria
[n] plimulto, majoritato, supera kvanto
jenitores
[n,pl] gepatroj
finansial
[a] financa
malcomprende
[vt] miskompreni | [n] miskompreno
suproposa
[n,ling] subpropozicio, subfrazo
focon
[n] incendio
fortuna
[n,uma,mit] fortuno (bona aŭ malbona), sorto, hazardo, fatalo, ŝanco
puni
[vt,gov] puni | [n] puno; penalo, punŝoto (futbale)
alia
[vnt,gov,cim,util] alianciĝi; alojiĝi | [vt] aliancigi; alojigi | [n] alianco, ligo, koalicio, kunularo; interligo
perdeda
[a] perdita; vaganta (hundo, kato)
disturba
[vt] ĝeni, maltrankviligi, perturbi, malordigi, konfuzi | [n] ĝeno, maltrankviligo, perturbo, malordo, konfuzo
aidante
[a] helpa, help-
esuan
[a,dem] usona | [n] usonano
visina
[a,uma] najbara, apuda | [n] najbaro, apudulo
elimina
[vt] elimini, nuligi, ekstermi, elradikigi, elpurigi | [n] eliminado, nuligo, ekstermo
airoporto
[n] flughaveno
tradisional
[a] tradicia
vileta
[n] vilaĝo
siensal
[a] scienca
confere
[vnt] konferenci, kongresi, interkonsiliĝi; interparoli, intertrakti | [n] konferenco, kongreso, simpozio; interparolado, intertraktado
inventa
[vt,arte] inventi, elpensi | [n] invento, inventado, elpenso, elpensado
cuieta
[a] mallaŭta, senbrua, silenta; ŝteleca; trankvila, kvieta | [av] mallaŭte, senbrue, silente; ŝtelece; trankvile, kviete; malfortege (ĉe muzikaĵo)
eletrica
[n,fis] elektro
natal
[n,rel] Kristnasko
atesta
[vt,gov] atesti, garantii | [n] atesto; testamento
medica
[n,med] medicino
porceta
[n] porkido; ŝparporko, ŝparkesto
lundi
[n] lundo
fronti
[vt] fronti, alfronti | [n] frontado, alfrontado
ensenia
[vt,uma,fil] instrui (fakon)
coneo
[n,mam] kuniklo
aniversario
[a,uma] datrevena, naskotaga, naskiĝtaga | [n] datreveno, naskotago, naskiĝtago
jornalistes
[n,pl] ĵurnalistoj, gazetaro
xuta
[vnt] pafiĝi; impeti, ĵetiĝi | [vt] pafi, elpafi; ĵeti; foti, filmi | [n] pafo, pafado
ramo
[n,bio] branĉo; konfesio, sekto, partio; kapitulo, kanonikaro
lojica
[n,fil] logiko
porto
[n,arci,info] haveno; pordo (ŝtopilingo) | [n,cos] portovino
freta
[vnt] hasti, rapidi | [vt] hastigi, rapidigi | [n] hasto, rapido
cadena
[n,util] ĉeno; kateno; montaro; signoĉeno; ĉenstablo; konversacio, mesaĝoĉeno (retpoŝte, ktp); varpo
s
[c] ĉ., ĉirkaŭ
catalan
[a] kataluna | [n] kataluno; la kataluna (lingvo)
parlante
[a] parolanta, parolkapabla | [av] parole, voĉe, laŭtlege
destra
[a] dekstra | [n] dekstro
tolera
[vt,gov] toleri, elporti, elteni | [n] tolero
clase
[n] klaso (ĉiuj sencoj)
presede
[vt] antaŭi, antaŭiri, antaŭveni, antaŭdati, okazi pli frue ol | [n] antaŭeco, antaŭiro; precesio
seja
[n,arci] seĝo; sidloko; elektodistrikto
grasia
[vt,uma] danki | [n] danko; graco, Difavoro
esplora
[vt,gov] esplori, skolti; traserĉi | [n] esploro, esplorado, skoltado, ekskurso
ofisior
[n] oficisto, oficialulo; oficiro
limita
[vt] limigi, limdifini | [n] limo
saco
[n,util] sako
trema
[vnt,uma] tremi | [n] tremo, tremado; tremsono (muzike)
clave
[n,util] ŝlosilo; boltilo, ŝraŭbŝlosilo; pasvorto
rapidia
[n] rapido, rapideco
alternativa
[a] alternativa | [n] alternativo
pesosa
[a] peza
consilio
[n,gov] konsilio, konsilantaro; kabineto (politike)
planeta
[n,ast] planedo
stupida
[a,uma] stulta, idiota, kreteneca, sencerba, klapmanka, azeneca | [n] stultulo, idioto, kreteno, sencerbulo, klapmankulo
algas
[pron,pl] iuj, kelkaj, pluraj
-s
[sf,n] -j
rexerca
[vt,fil] esplori (science) | [n] esploro, esploroj
avansa
[vnt] antaŭeniĝi, antaŭeniri, antaŭenpuŝiĝi, progresi | [vt] antaŭenigi, antaŭenirigi, antaŭenpuŝi, progresigi, pluigi; plusendi (dokumenton) | [esc] antaŭen | [n] antaŭeniro, invado
compleso
[n,arci,info,uma] komplekso, konstruaĵaro, kvartalo; universitata tereno, universitatejo; industria tereno; komplekso (psikologie)
coce
[vnt,cos] kuiriĝi | [vt] kuiri; baki (ceramikaĵon)
sonia
[vt,uma] sonĝi | [n] sonĝo
compatia
[vt,uma] kompati | [n] kompato, konsidereco, kortuŝeco
asustante
[a] timiga, terura, horora, groteska | [av] timige, terure, horore, groteske
nativa
[a,bio,uma] indiĝena, aborigena, aŭtoktona, praloĝanta | [n] indiĝeno, aborigeno, aŭtoktono, praloĝanto
constante
[a,mat] konstanta, daŭra, persista; stabila, fidinda | [n] konstanto; koeficiento
relativa
[a,fil,fis] relativa; rilativa, rilata (gramatike)
singular
[a,ling] singulara, ununombra | [n] singularo, ununombro; disketo, unuopaĵo (muzike)
arestada
[a] arestita | [n] arestito
entretempo
[a] intertempa, transira, provizora | [av] intertempe
miliones
[n,pl] milionoj
sosia
[n,uma] socio; societo
elemento
[n,cim] elemento
alfabeta
[n,ling] alfabeto
odia
[vt,uma] malami, abomeni, antipatii | [n] malamo, abomeno, antipatio, rankoro
dorso
[n,anat] dorso
mental
[a] mensa
categoria
[n] kategorio, klaso
coreti
[vnt] korektiĝi, ĝustiĝi, senerariĝi | [vt] korekti, ĝustigi, senerarigi; provlegi | [n] korektado; disciplinado
peril
[n] danĝero
inisia
[vt,info] iniciati, komenci, ekigi, lanĉi; praŝargi, starti, pravalorizi (komputike) | [n] iniciatado, komencado, ekigo, lanĉo; praŝargo, starto, pravalorizo
sita
[vt] citi, mencii | [n] cito, citado; citaĵo; mencio | [n,avia] sito (birdo)
soldi
[n] dimanĉo
cultur
[n,uma] kulturo; vivstilo, vivetoso
merita
[vt,gov] meriti, pravigi | [n] merito, valoro; rajto, rajtigo
cluida
[a] fermita
corente
[n] fluo, kurento; korento (danco, muziko) | [a] aktuala, nuna, nuntempa, ĝisdata | [av] aktuale, nuntempe
masa
[n,fis] maso, bulo
vici
[n,info] vikio
velia
[vnt,bio] vekiĝi | [vt] veki
continuante
[a] daŭra, pluiĝa, ankoraŭa; kontinua
situada
[a] situanta
ansia
[n,uma] anksio, maltrankvilo, ĉagreno, antaŭtimo
terma
[n,fil,mat] termino, ŝlosilvorto
novas
[n,pl] novaĵoj, aktualaĵoj
demostra
[vt,fil] pruvi | [n] pruvo
interede
[n] interreto, reto
conversa
[vnt] konversacii, babili; (neformale) interparoli, dialogi | [n] konversacio, babilado; (neformala) interparolo, dialogo
braso
[n,anat] brako
insiste
[vt,gov] insisti | [n] insisto
avisa
[vt,gov] avizi, sciigi, atentigi | [n] avizo, sciigo, atentigo, bulteno; indiko, ŝlosilo (en trezorĉaso aŭ simila ludo)
bonveni
[vt] bonvenigi | [n] bonveno | [esc] bonvenon
sude-ueste
[a] sudokcidenta | [n] sudokcidento
produida
[n] produktaĵo, faraĵo
violente
[a] violenta, agresema, militema, brutala | [n] brutalo, perfortulo, violentulo
banco
[n,mone] banko
conserva
[vt,bio,cos] konservi, gardi; enmemorigi | [n] konservo, konservado
corespondente
[a] responda, ekvivalenta, akorda; koresponda | [n] korespondanto, raportisto; respondaĵo, ekvivalento
titulo
[n] titolo; rubriko
carga
[vt,vec] ŝarĝi; ŝargi; enlegi (programon, datumojn); alŝuti; trudi | [n] ŝarĝo; kargo; ŝargo; alŝuto
roca
[n,tera] roko, rokaĵo, petro | [vnt,spo] aroki | [n] aroko
fruta
[n,bio,cos] frukto
arabi
[a,dem] araba | [n] arabo; la araba (lingvo)
plora
[vt,uma] plori | [n] ploro, plorado
sore
[n,uma] fratino
cansela
[vt] nuligi, revoki; forviŝi | [n] nuligo; forviŝo
brites
[a] brita | [n,dem] brito
misca
[vt] miksi | [n] mikso, miksado; miksaĵo, mikspoto, kvodlibeto
rituo
[n,uma,rel] rito, ritaro, ceremonio, soleno
vista
[n,tera] vidaĵo, bela vido, panoramo, pejzaĝo
criminal
[a] krima, delikta
deriva
[vnt,fil] deriviĝi, deveni | [vt] derivi, devenigi | [n] derivado; derivaĵo
nu
[n] nu (greka litero)
combina
[vnt] kombiniĝi, kununuiĝi, amalgamiĝi, agregiĝi | [vt] kombini, kununuigi, amalgamigi, agregi | [n] kombino, kombinado, kombinaĵo, amalgamo, agregaĵo
sembla
[vt] simili, aspekti simile al, aspekti kiel, ŝajni kiel | [n] simileco, similaspekto
leteral
[a] litera, laŭvorta
seniora
[n] sinjorino
vitro
[n,cim,util] vitro; glaso; muntovitro, lameno (de mikroskopo)
envolve
[vt] envolvi, vindi, nestigi; impliki (iun en agadon), rekruti, partoprenigi, enpreni | [n] envolvo, envolvaĵo; implikado
obligada
[a] devigita
vidable
[a] videbla; okulvidebla, makroskopa | [av] videble, malkaŝe, publike
atera
[vnt] surteriĝi, alteriĝi | [vt] surterigi, alterigi | [n] surteriĝo, alteriĝo
pinti
[vt] farbi
scema
[n,util] skemo, plano, diagramo; hortabelo
democrata
[a,gov] demokrata | [n] demokrato
iniora
[vt,uma] ignori | [n] ignoro, ignorado, apatio
boteca
[n,arci] butiko, vendejo
sujunta
[n,ling] subjunkcio, subordiga konjunkcio
telefon
[n,util] telefono
parce
[n,arci] parko
unica
[a] unika, ununura, solsola, idiosinkrazia, neimitebla | [n] unikaĵo; hapakso
al
[prep] al la, al l'
suspetada
[a] suspektita | [n] suspektito
trapida
[a] kaptita, enkaptila; grundinta, izolita; rajpinta, fiksita
jovedi
[n] ĵaŭdo
longia
[n] longeco, daŭro
canada
[a,dem] kannada, karnata, kanara | [n] kannado, karnato, kanaro; la kannada, karnata, kanara (lingvo)
turba
[vt,uma] ĝeni, ĉagreni, aflikti, angorigi, maltrankviligi, perturbi | [n] ĝeno, ĉagreno, aflikto, angorigo; petolo; turbulo, turbulado
util
[n,util] ilo
ronda
[a,mat] ronda; dika | [n] rondo, trupo, bando; raŭndo; ronda kanono, ĉenkanto; regalvico, vico regali la rondon (en trinkejo)
mol
[a] mola, supla | [n,cim] molo (kemie)
sirculo
[a,mat] cirkla | [n] cirklo; rondo (da personoj); rondiro, ĉirkaŭiro
afeta
[vt] impresi, influi, tuŝi, efiki sur | [n] impreso, influado
seca
[a,tera] seka
regrete
[vt,uma] bedaŭri; pardonpeti pro | [n] bedaŭro, kulposento; pardonpeto
comersial
[a] komerca | [n] reklamo
autor
[n,arte] aŭtoro, verkinto, verkisto, kreinto
potiosa
[a] potenca, fortega | [n] (ekonomia) potenco; potenculo
portada
[a] portita, portata; surhavata
blu
[a,col] blua, malhelblua | [n] bluo, malhelbluo
plase
[vt,uma] plaĉi | [n] plaĉo, agrableco
culpa
[vt,gov] kulpigi, riproĉi | [n] kulpigo, riproĉo
loda
[vt,rel,uma] laŭdi, glorigi, panegiri; komplimenti, gratuli, flati | [n] laŭdo, gloro, panegiro; komplimento, gratulo, flatado
intensa
[a] intensa, fortega; forte decidinta; ege timinda
tore
[n,arci] turo (konstruaĵo, ŝake)
mercato
[n,mone] bazaro, bazarhalo, vendejo; merkato
paso
[n] paŝo; stadio, etapo (de evoluo)
calma
[a] kvieta, trankvila, serena
jentil
[a,uma] milda, ĝentila, afabla
benes
[n,pl] varoj, komercaĵoj, artikloj
confusada
[a] konfuzita, malaranĝita
flor
[n,bio] floro
justia
[n] justeco
cafe
[n,pla,cos] kafo
identifia
[vt,uma] identigi (trovi la identecon de) | [n] identigo
cresente
[a] kreskanta, kreska, pliiĝa | [av] pliiĝe, ĉiam pli, pli kaj pli | [n] krescenta, lunarko; kornbulko, lunarka bulko; kresĉendo
sustitui
[vnt] anstataŭi, substituiĝi | [vt] anstataŭigi, substitui | [n] anstataŭigo, substituo
saturdi
[n] sabato
fatigada
[a] laca, elĉerpita
stela
[n,ast] stelo; stelulo; talentulo; steleto, asterisko
posa
[vt] pozi, pozicii, aranĝi, agordi | [n] pozo, pozicio, aranĝo, agordo
juntada
[a] aligita, kunigita; apuda, tuŝa | [av] kune, kunigite
acusada
[a] akuzita | [n] akuzito
broma
[vt,uma] ŝerci, blagi | [n] ŝerco, blago
empleadas
[n,pl] dungitoj, dungitaro, personaro
coleria
[n] kolereco, indigneco
nondireta
[a] nerekta, malrekta; antaŭregistrita (elsendo)
zero
[d,mat] nul, neniom da | [a] nula | [n] nulo, nulpunkto | [pron] neniu, neniom (da)
saja
[a,fil] saĝa | [n] saĝulo
diseda
[a] dirita | [n] diro, popoldiro, maksimo, proverbo
relatal
[a] rilata
crimin
[n,gov] krimo, delikto
alo
[esc] saluton, sal; ha lo; he
colo
[n,anat] kolo
caldia
[n] varmeco
recordo
[a,spo] rekorda | [n] rekordo
siclon
[n] ciklono, tajfuno, uragano
zelosa
[a] entuziasma, fervora, avida, kora | [n] entuziasmulo
suiz
[a] svisa | [n,dem] sviso
enlinia
[a,info] enreta, en la reto, konektita; reta, interreta
avocato
[n,gov] advokato, juristo
jenera
[vt,fis,bio] estigi, produkti, generi | [n] estigo, produktado, genero, generado; generacio
marca
[vt,ling] marki; stampi; karakterizi, tipigi, distingi; marki, elekti (tekston komputike) | [n] marko, distingilo; stampo; karakterizo; makulo (ĉe besto aŭ planto)
sude-este
[a] sudorienta | [n] sudoriento
lago
[n,tera] lago
emerji
[vnt] elaperi, malmergiĝi, elveni, eliri; elkoviĝi, eloviĝi; montriĝi, aperi, evidentiĝi | [vt] elaperigi, malmergi, elvenigi, elirigi; elkovi, elovigi | [n] elapero, malmergo, elveno, eliro
conserna
[vt] koncerni; temi pri, rilati al | [n] koncernaĵo, afero, problemo
robin
[a] robeca; talareca
bal
[n,spo] pilko, globo; bulo
bosce
[n,pla] bosko, arbareto
corsa
[vnt,spo] kurkonkursi, kurumi, vetkuri | [n] kurkonkurso, kurumo, vetkuro; kurkonkursado, kurumado, vetkurado
ensende
[vnt,util] ekbruli, ekflami, fajriĝi; pafiĝi (ĉe pafilo); ŝaltiĝi (ĉe lampo); allogiĝi, ekscitiĝi, pasiiĝi (ĉe homo) | [vt] ekbruligi, ekflamigi, fajrigi; pafi per (pafilo); ŝalti (lampon); allogi, eksciti, pasiigi (homon) | [n] ekbrulo, ekflamo, fajriĝo, fajrigo
belia
[n] beleco
leon
[n,mam] leono (besto, monunuo)
dirijor
[n] direktisto, direktoro; stiristo; reĝisoro, enscenigisto; administranto, administristo; kuratoro
scalera
[n,arci] ŝtuparo
tape
[vnt,util] frapklaketi | [vt] frapeti, frapklaketigi; tajpi | [n] frapetado, frapklakado; tajpado
aceles
[pron,pl] tiuj
distrito
[n,gov] distrikto, kvartalo
cexa
[vt] plendi | [n] plendo
progresa
[vnt,gov] progresi, antaŭeniri | [vt] progresi, antaŭenigi | [n] progreso, antaŭeniro
pesa
[vt,fis] pezi; pesi | [n] pezo, pezaĵo; pesado
stofa
[n,vest] ŝtofo, teksaĵo
spasial
[a] spaca
medieval
[a,ist] mezepoka
proibida
[a] malpermesita
talia
[vt,vest] tranĉi; tondi; incizi; sekci | [n] tranĉo, tranĉado; tranĉaĵo; tranĉvundo; cezuro
lejera
[a] leĝera, senpeza, nepeza, milda
suspeta
[vt,gov] suspekti | [n] suspekti
otel
[n,arci] hotelo, gastejo
angulo
[a,mat] angula | [n] angulo
papa
[n] paĉjo
sena
[n,arte] sceno
te
[n,pla,cos] teo (planto, folioj, trinkaĵo)
filo
[n,util] fadeno, drato; atendovico, starvico | [n,bio] filumo
osa
[vt,uma] aŭdaci, kuraĝi | [n] aŭdaco, kuraĝo, maltimo, aventuremo
maior
[n,gov] urbestro
parente
[a] ŝajna | [av] ŝajne
copia
[vt] kopii | [n] kopio, duplikato, duoblaĵo
memoria
[n,uma,info] memoro
plaser
[n,uma] plezuro, ĝuo
fisa
[vt] fiksi, alfiksi, alkroĉi, alligi; konservi (datumojn)
relasa
[vt,gov] librigi, ellasi; publikigi, eldoni | [n] librigo, ellaso; publikigo, eldono
instituida
[n] institucio, instituto, establo (organizaĵo)
diminui
[vnt] malkreski, malgrandiĝi, mallarĝiĝi, malpliiĝi; depreciĝi | [vt] malkreskigi, malgrandigi, mallarĝigi, malpliigi; depreci | [n] malkresko, malgrandiĝo, mallarĝiĝo, malpliiĝo; depreco
suscrive
[vt] subskribi | [n] subskribo
alega
[vt,gov] akuzi, aserti | [n] akuzo, aserto
fusil
[n,util] fusilo, pafilo
viole
[vt,gov,uma] malobservi, rompi, ofendi, lezi, profani; violenti, perforti; seksperforti, seksatenci, stupri | [n] malobservo, ofendo, profanado, agreso; faŭlo; seksperforto, seksatenco, stupro
bate
[vt] bati; draŝi; batfermi; kirli (kremon, ovojn)
veste
[n,vest] vestaĵo
implica
[vt,fil] implici, impliki | [n] implico; impliko
permeteda
[a] permesita
canal
[n] kanalo, fosaĵo, dukto, konduktubo; kanalo, stacio (televide, ktp)
silente
[a] silenta, muta
sculta
[vt,arte] skulpti | [n] skupltaĵo, statuo
martedi
[n] mardo
refleta
[vt,fis] reflekti, speguli; konsideri, memobservi | [n] reflekto, spegulado
ruido
[n] bruo, bruego, kakofonio, rumoro
ascondeda
[a] kaŝita, kaŝa, sekreta; ŝtelmaniera, ŝtelira | [av] kaŝite, kaŝe, sekrete; ŝtelmaniere, ŝtelire
ondas
[n,pl] ondoj; sortoŝanĝoj, bonaj kaj malbonaj tempoj
polvo
[n] polvo, pulvoro
disponable
[a] disponebla
banda
[n] bendo, rubando, strio, rimeno; trako, kanalo (en registrado); koridoro (de ŝoseo); vasta zono
dudes
[d] dudek | [a] dudeka
gris
[a,col] griza | [n] grizo
fantasma
[a,mit,uma] fantoma | [n] fantomo
base
[n,cim,ling,mat,spo] bazo; radikalo (gramatike)
norde-este
[a] nordorienta | [n] nordoriento
fusili
[vt] fusili, pafi per fusilo | [n] fusilado, pafado
consensa
[a,med] konscia
acompania
[n] akompano, kunesto, kompanio
vaga
[vnt] vagi, vagadi, drivi, nomadi; foliumi, esplori (librojn, varojn) | [n] vagado, drivo
domina
[vt,gov,uma] domini, superi, superregi, jugi, subjugigi | [n] domino, dominado, superrego, suvereneco; regno, imperio; domajno, nomregno (reta)
reversa
[vt] retroiri, regresi; inversigi; interŝanĝi (rolojn); nuligi, malfari (agon, decidon) | [n] retroiro; inversigo; regreso; atavismo
cava
[a] kava | [n,tera,anat] kavo; kaverno, groto | [n,pla,cos] kavao
eruta
[vnt,med,tera] erupcii (vulkano, malsano, situacio) | [n] erupcio
reserva
[vt,mone] rezervi, reteni; ŝpari; mendi (lokon) | [n] rezervo, provizo, stoko; fonduso, kaso, ŝparkaso, ŝparaĵo; mendo
jornaliste
[a] ĵurnalisma, ĵurnalista | [n] ĵurnalisto, gazetisto, raportisto
rompeda
[a] rompita
intercambia
[vt] interŝanĝi; transakcii | [n] interŝanĝo; transakcio; edzoŝanĝado, edzinŝanĝado
benefica
[vnt] profiti, gajni avantaĝon | [vt] profitigi, favori, avantaĝigi | [n] avantaĝo, profito; senpaga aldonaĵo
buco
[n] truo, breĉo, lakuno, malplenaĵo
stimula
[vt,bio] stimuli, eksciti, energiigi, plivigligi | [n] stimulo, stimulado, ekscito, energiigo, plivigligo
montania
[n,tera] montaro
premio
[n,spo] premio; aĝio, premiumo
ansiosa
[a] anksia, maltrankvila, ĉagrenita, antaŭtima, nervoza
sustantia
[n,fil] substanco
japanes
[a] japana | [n,dem] japano; la japana (lingvo)
asede
[vt,info] aliri | [n] aliro
ministreria
[n] ministrejo
surprende
[vt,uma] surprizi; embuski | [n] surprizo; embusko
pex
[n,cos] fiŝo; fiŝaĵo
mestre
[n,gov] mastro; majstro; mentoro
cristian
[a,rel] kristana | [n] kristano
malada
[a,med] malsana | [n] malsanulo
polisior
[n] policano, policisto
teritorio
[n,gov] teritorio
presentia
[n] ĉeesto; nuntempeco, aktualeco
sinistra
[a] maldekstra | [n] maldekstro
seso
[n,bio,uma] sekso; seksumo, seksumado, amoro, amorado
pende
[vnt] pendi, pendemi | [vt] pendigi; pendumi
veria
[n] vereco
campa
[vnt,arci] kampadi, tendumi, bivaki | [n] kampado; tendaro, bivako
densa
[a,fis] densa; viskoza
dial
[a] ĉiutaga
testos
[n,pl] tekstoj, dokumentaro
parlor
[n] parolanto
comparti
[vt] disfakigi | [n] disfakigo | [vt] kunhavi; kunhavigi, dividi, diskonigi | [n] porcio
bizara
[a] bizara, strangega | [n] bizarulo, strangulo
mus
[n,mam,info] muso
sintatica
[n,ling] sintakso
covreda
[a] kovrita; nubkovrita
estate
[n,tera] somero
negativa
[a,fil,fis,arte] negativa | [n] negativo
spada
[n,util,spo] glavo; piko
bus
[n,vec] buso, aŭtobuso, aŭtoĉaro, omnibuso
autonom
[a,gov] aŭtonoma, sendependa, suverena
apela
[vt,gov] petegi; apelacii
prete
[n,rel] pastro, kleriko, sacerdoto
saudi
[a,dem] sauda | [n] saudo
usor
[n] uzanto
lisca
[vnt] gliti | [vt] glitigi | [n] glito, glitado
moda
[n,vest,cos,ling,info] modo, ŝiko; modo (gramatike, statistike); reĝimo (komputike)
asoluta
[a,gov] absoluta | [av] absolute
dentes
[n,pl] dentoj, dentostato
abitua
[vnt] kutimiĝi (al, je), alkutimiĝi; maniiĝi, eksenti dependecon (pri drogo) | [vt] kutimigi, alkutimigi | [n] kutimo; manio, dependeco
definida
[a] difinita, specifa
simpli
[vnt] simpliĝi | [vt] simpligi | [n] simpliĝo, simpligo
prefisa
[vt,ling] prefiksi | [n] prefikso; lokprefikso, telefonprefikso; prefiksado
islamiste
[a] islamisma, islamista | [n] islamisto
masima
[a] maksimuma | [av] maksimume | [n] maksimumo
pasifica
[a,tera] pacifika
desacorda
[vt] malkonsenti, konflikti | [n] malkonsento, malakordo, disonanco, konflikto
solisita
[vt,gov] peti | [n] peto; petskribo
diva
[n,rel,mit] diino; operkantistino
convinse
[vt] konvinki, persvadi, instigi, kredigi | [n] konvinko, persvado, instigo
conteninte
[a] enhavanta; retenkapabla (je urino aŭ feko)
controversa
[a] disputata, diskutata, debatata, polemikiga | [n] polemikaĵo, disputata afero; polemiko, vortbatalo
compete
[vnt] konkuri | [n] konkuro, konkurado, konkurenco
divina
[vt,rel,mit] diveni, konjekti; spekuli | [n] diveno, konjekto, konjektado; spekulado, spekulacio
xapo
[n,vest] ĉapelo; ĉapo
universo
[n,fis,fil] universo, kosmo
prisonida
[a] mallibera, malliberigita, en malliberejo, kaptita | [n] malliberulo, kaptito
tai
[a] taja, siama | [n,dem] tajo; la taja (lingvo)
distribui
[vt,mone] disdoni, distribui | [n] disdono, disdonado, distribuo
enviada
[a] sendita | [n] sendito, mesaĝisto
minima
[a] minimuma, malplej; nominala (kosto, valoro) | [av] minimume, almenaŭ | [n] minimumo
lete
[n,bio,cos] lakto
divideda
[a] dividita, disigita, forkiĝinta | [n] dividato, numeratoro, numeranto
constitui
[vt,gov] konstitucii, establi | [n] konstitucio, statuto
hongkong
[a] honkonga, hongkonga | [n,dem] honkongano, hongkongano
invade
[vt,gov] invadi; eniri senrajte; svarmi tra | [n] invado; rabekskurso
tribu
[n,uma] tribo
claria
[n] klareco, travidebleco
governal
[a] registara
congresa
[vnt,gov] kongresi | [n] kongreso
nas
[n,anat] nazo
serpente
[a] serpentuma, tordiĝeta
peto
[n,anat] brusto, brustaĵo; mamoj
mali
[vnt] malboniĝi, plimalboniĝi; koruptiĝi; degeneri, putriĝi | [vt] malbonigi, plimalbonigi; korupti; degenerigi, putrigi | [n] malboniĝo; korupto; degeneriĝo, dekadenco
republica
[n,gov] respubliko
australian
[a,dem] aŭstralia | [n] aŭstraliano; la aŭstralia (dialekto)
suspende
[vt] pendigi; suspendi | [n] pendigo; suspensio; suspenso; suspendo; moratorio
cortes
[a] ĝentila
erba
[n,pla] herbo; gazono, herbejo
reta
[a,mat] rekta (senkurba); orta | [av] rekte (senkurbe)
sutil
[a,arte] subtila, nuanca | [n] subtilaĵo, nuanco
asidente
[a] akcidenta | [n] akcidento
universal
[a] universala; universa, kosma
condenada
[a] kondamnita | [n] kondamnito
fango
[n,tera] koto
foto
[n,arte] foto, fotografaĵo
mision
[n,gov,rel] misio, ekspedicio
trematera
[n,vn,tera] tertremo
futbal
[n,spo] futbalo, piedpilkado
suri
[a] siria | [n] siriano
tomba
[n,rel,arci] tombo, kripto, tombokelo, tomboĉambro
pleni
[vnt] pleniĝi, satiĝi | [vt] plenigi, farĉi; satigi | [n] plenigo, farĉado
teto
[n,arci] tegmento; ferdeko
foca
[vnt,fis] enfokusiĝi, koncentriĝi | [vt] enfokusigi, koncentri | [n] fokuso; centra ornamaĵo | [n,mam] foko
pinta
[n,util] farbo
nomal
[a] noma; substantiva
saisida
[a] kaptita; frostiĝinta, paralizita
telefoni
[vt] telefoni | [n] telefonvoko, telefonaĵo
autonomia
[n] aŭtonomio, sendependenco, suvereneco
lumina
[vt] prilumi, lumigi, heligi, ilumini; klerigi | [n] prilumado, lumigo, heligo, iluminado; klerigo
silentia
[n] silento
suportada
[a] subtenata
secute
[vnt] skuiĝi | [vt] skui | [n] skuo, skuado
festa
[n,uma,rel] ferio, ripoztago; festo, festotago
oscuria
[n] mallumeco, malheleco, obskureco
-ia
[sf,n] -eco | [sf,n,med] -io (malsano)
studiante
[a] studanta | [n] studento
presidental
[a] prezida; prezidenta
resiste
[vt,gov] rezisti, elteni | [n] rezisto
arena
[n,tera] sablo
vil
[a,gov,uma] malvirta, fia, malnobla, perversa, malbonintenca, abomena, diableca | [n] malvirtulo, fiulo, malnoblulo, kanajlo, fripono, krimulo, malbonfarulo, kulpulo, malhomo
atomal
[a] atoma
deteta
[vt] detekti, percepti, distingi | [n] detekto, detektado
surprendeda
[a] surprzitia
del
[prep] de l'
pasiva
[a,ling,gov] pasiva | [n] pasivo
virtua
[n,uma] virto, pureco, deco, senkulpeco
aparatos
[n,pl] aparatoj, aparataro, ilaro, rigo, umaro
jelo
[n,fis] glacio
desastre
[n] katastrofo, kataklismo
composa
[vt] kunmeti, konsistigi; komponi | [n] kunmeto, konsisto; komponado
musical
[a] muzika
venja
[vt,gov,uma] venĝi al (malamiko), venĝi pro (okazaĵo) | [n] venĝo, reprezalio
justa
[a,gov] justa; konvena, pravigita | [av] juste
evolui
[vnt,bio] evolui | [vt] evoluigi | [n] evoluo, evoluado
indicante
[a] indika, montra
plastica
[a,cim,util] plasta | [n] plasto
relijiosa
[a] religia, pia, numena
turces
[a] turka | [n] turko; la turka (lingvo)
radio
[n,fis,util] radio (fenomeno); radioaparato | [n,anat] radiuso (osto) | [n,cim] radiumo
movente
[a] movanta, moviĝanta
-a
[sf,n] -ino (en nur malmultaj substantivoj); (frukto aŭ nukso de la specifita arbo)
deserto
[n,tera] dezerto
fabrica
[vt] fabriki, krei, konstrui, munti, fari (aĵon) | [n] fabrikado, kreado, konstruado, muntado
ajenteria
[n] agentejo
garda
[vt,gov] gardi, gardostari; ŝpari (monon) | [n] gardo, gardado; protekto, kuratoreco
refuja
[vt,gov] ŝirmi, protekti, doni rifuĝon al, doni azilon al | [n] rifuĝo, azilo
obedi
[vt,gov] obei; sekvi, konformigi sin al | [n] obeo, obeado
norde-ueste
[a] nordokcidenta | [n] nordokcidento
estendeda
[a] etendita; sternita; disvastigita
moral
[a,fil] morala
coraje
[n,uma] kuraĝo
plato
[n,util] telero; plado (manĝaĵo)
pandemica
[a,med] pandemia | [n] pandemio
notas
[n,pl] notoj, notaro; protokolo
alti
[vnt] altiĝi, iri alten | [vt] altigi, levi; laŭdegi; promocii | [n] altigo, levo; laŭdego; promocio
simbol
[n,ling,info] simbolo, signo, emblemo
consela
[vt,uma] konsili | [n] konsilo
urso
[n,mam] urso
plata
[a] plata, maldika; plata (teksto) | [n] plato
pal
[a,col] pala, blanketa
ocupada
[a] okupata, okupita
coletiva
[a] kolektiva, amas- | [n] kolektivo
contrasta
[vnt] kontrasti (kun) | [vt] kontrastigi | [n] kontrasto
omiside
[vt,gov] murdi | [n] murdo, hommortigo
elejable
[a] elektebla, nedeviga | [n] elekteblaĵo, elekto, alternativo, opcio, prefero, agordo
ruina
[vt,ist] ruinigi, detrui, detruegi, neniigi, pereigi | [n] ruinigo, detruo, detruego, neniigo, pereigo
pox
[n,vest,anat,info] poŝo; marsupio; bufro (komputike)
matematica
[n,mat] matematiko
usable
[a] uzebla
ricia
[n] riĉeco, riĉaĵo
nonclar
[a] neklara, malklara
ferovia
[n,vec] fervojo
medisin
[n,med] medikamento, medicinaĵo
recomensa
[vnt] rekomenciĝi | [vt] rekomenci | [n] rekomenco
iudi
[a,rel] juda | [n] judo
arma
[n,util] armilo | [vt,gov] armi | [n] armado
relijial
[a] religia (pri religio)
fuma
[n,cim] fumo; haladzo
pratical
[a,fil] praktika, pragmata, materiala, realisma, utilisma, realigebla, oportuna
caldi
[vnt] varmiĝi, hejtiĝi | [vt] varmigi, hejti | [n] hejtado, varmigo
odor
[n,bio] odoro
cuatri
[vnt] kvariĝi, kvaroniĝi, kvaropiĝi | [vt] kvarigi, kvaronigi, kvaropigi | [n] kvarono
variosa
[a] diversa, diversaj, pluraj
des-du
[d] dek du | [a] dek-dua
frota
[vt] froti, frotlavi, viŝi, ŝmiri
maral
[a] mara, oceana
ensirca
[vt] ĉirkaŭi, encirkligi; ĉirkaŭbari, enfermi, enkadrigi; ampleksi, inkluzivi | [n] enfermaĵo, enfermejo, ĉirkaŭbarita zono
dependente
[a] dependa, kondiĉa; mania | [n] dependanto, dependulo, zorgato; maniulo
contente
[a] kontenta, feliĉa
silaba
[n,ling] silabo
onda
[vnt,fis] ondi, ondadi, tangi; torenti | [vt] ondigi, ondumi | [n] ondo; torento
basi
[vnt] malaltiĝi, malleviĝi | [vt] malaltigi, mallevi; malnobligi; degradi, malpromocii | [esc] for la ... | [n] malaltigo, mallevo; malnobligo; degrado, malpromocio
inclina
[vnt,uma] kliniĝi; riverenci | [vt] klini; riverencigi | [n] riverenco
xoca
[vt,gov] ŝoki, konsterni, alarmi; kolizii kun, kraŝi kontraŭ | [n] ŝoko; kolizio, kraŝo
clasica
[a,ist] klasika | [n] klasikaĵo
asurda
[a,fil] absurda, sensenca, ridinda | [n] absurdaĵo, sensencaĵo, galimatio | [esc] absurde, sensence, kiel absurde, kia sensencaĵo
jenero
[n,bio,arte,ling] genro; ĝenro
positiva
[a] pozitiva
paralel
[a,mat] paralela, kunkura | [n] paralelaĵo
esclui
[vt,gov] ekskluzivi, malinkluzivi; elpeli, elĵeti, ekzili, ekskomuniki, ostracismi; elimini (eblon) | [n] ekskluzivo; elpelo, elĵeto, ekzilo, ekskomuniko, ostracismo
institui
[vt,gov] establi, instituciigi | [n] establo (ago)
litiga
[vt,gov] procesi, jure persekuti | [n] proceso, jura persekuto, jura kazo
forti
[vnt] fortiĝi, fortikiĝi, solidiĝi; laŭtiĝi | [vt] fortigi, fortikigi, solidigi; laŭtigi, amplifi | [n] fortiĝo, fortikiĝo, solidiĝo; fortigo, fortikigo, solidigo; laŭtiĝo; laŭtigo
enferno
[n,rel,mit] infero, malparadizo
catolica
[a,rel] katolika, romkatolika | [n] katoliko, romkatoliko
frates
[n,pl] fratoj
mama
[n] panjo
beco
[n,anat] beko (de besto, skribilo, kruĉo, ĉapo); muzelo; buŝaĵo (de muzikilo); antaŭrandaĵo, viziero
consonante
[a,ling] konsonanta; konsonanca (muzike) | [n] konsonanto
emprende
[vt,mone,gov] entrepreni | [n] entrepreno
estima
[vt,mone] taksi, proksimume kalkuli | [n] takso; buĝeto
esita
[vnt] heziti | [n] hezito, hezitado
barati
[a] barata, hinda | [n] baratano, hindo
moria
[n] morto (stato), mortinteco, kadavreco
interesada
[a] interesita
esecuta
[vt,gov] plenumi, realigi, ekzekucii; ekzekuti; ruli (programon) | [n] plenumo, realigo; ekzekuto
tensa
[vnt,fis,uma] streĉiĝi, striktiĝi; kunpremi (pugnon, dentojn) | [vt] streĉi, striktigi; kunpremi (pugnon) | [n] streĉo, streĉito, strikteco; streso; tensio
taliban
[a] taliba, talibana | [n] talibo, talibano
esposa
[vt,gov,arte] elmeti, riveli, malkaŝi; eksponi (fotografie) | [n] elmeto, rivelo, malkaŝo
mancante
[a] manka, mankohava, nesufiĉa, rara
bove
[n,mam] bovo
pelo
[n,anat] haroj, hararo (de besto aŭ de homa korpo); vilo (de ŝtofo); vejno, fibraranĝo (de ligno)
colina
[n,tera] monteto, altaĵo, teraltaĵo | [n,bio] kolino (kemiaĵo)
completinte
[a] kompletiĝanta, kompletiganta, plenuma, komplementa, suplementa | [n] kompletigaĵo, komplemento, suplemento
ajetivin
[a] adjektiveca
referendo
[n,gov] referendumo, plebiscito
sporte
[n,spo] sporto
olimpial
[a] olimpia, olimpika
nuri
[vt,bio] nutri; benzini (veturilon) | [n] nutro, nutrado
trasa
[vt,mat] spuri; paŭsi; diagrami, prezenti kiel grafikaĵon | [n] spurado; spuro; indiko
minuto
[n] minuto
esente
[a] estanta | [av] estante, kiel, en sia rolo kiel, estiel, ĉar oni estas | [n] estaĵo, estulo
sinonim
[a,ling] sinonima | [n] sinonimo
inonda
[vt,tera,info] inundi, superverŝi, dronigi; superi | [n] inundo
coere
[vnt] koheri, kungluiĝi | [n] kohero, kohereco; konsekvenco
fondo
[n] fundo, malsupro; fono
lamenta
[vt,uma] lamenti, funebri | [n] lamento, lamentado, funebro; elegio, jeremiado
versa
[vnt] verŝiĝi | [vt] versi
atacada
[a] atakata, atakita
inverno
[n,tera] vintro
museo
[n,arci] muzeo
sasia
[vt,bio] kontentigi, plezurigi, dolĉigi, satigi, sensoifigi; plenumi; pagi la koston de, elpagi, kovri | [n] kontentigo, satigo; kontentiĝo, satiĝo; plenumo, plenumiĝo
umor
[n,uma] humoro, temperamento; humuro, komikeco; korpa likvo (historie)
xocante
[a] ŝokanta, konsterna, alarma, terura
scermo
[n,util] ŝirmilo; ŝildo; ekrano
astuta
[a] sagaca, lerta; ruza; sprita
vijila
[vt,gov,uma] atenti, gardi, vigli, gvati, observi, kontrolobservi | [n] atentado, gardado, kontrolatentado, kontrolobservado
interprete
[vt,ling,arte] interpreti | [n] interpreto, interpretado
envolveda
[a] envolvita; implikita
atlantica
[a,jeo] atlantiko
tecnolojia
[n,util] teknologio
depinta
[vt,arte] pentri, bildigi | [n] pentrado; pentraĵo
naras
[n,pl] rakontoj, fikcio
posta
[vt,gov] enpoŝtigi, poŝti; afiŝi (rete) | [n] poŝto
dito
[n,anat] fingro; fingrujo
marcada
[a] markita
covid
[n,med] kovimo
ambiguia
[n] plursenceco, ambigueco
durante
[a] daŭrema, eltenema, fortika, rezistema, forta, longedaŭra
judor
[n] juĝisto
fundi
[vt] fondi, bazi, establi; enradikigi | [n] fondo, fondado, establo
curva
[a,mat] kurba | [n] kurbo, kurbiĝo
pasiente
[a,uma] pacienca, tolerema, nepostulema | [n] paciento; semantika objekto
zucar
[n,cim,cos] sukero
tubo
[a] tuba, tubeca | [n,util] tubo
raza
[n,bio,uma] raso, etno
felisia
[n] feliĉo, gajo, gajeco
creol
[a,dem,ling] kreola | [n] kreolo (homo, lingvo)
reclina
[vnt] kuŝi | [vt] kuŝigi
finansia
[vt,mone] financi | [n] financo
spesa
[a] dika
tuita
[vt,info] pepi (ĉe Tvitero) | [n] pepo, pepaĵo (ĉe Tvitero)
educa
[vt,uma] eduki | [n] eduko, edukado
recovre
[vnt,med] resaniĝi, reboniĝi, renormaliĝi | [n] resaniĝo, reboniĝo, renormaliĝo
arjentina
[a,dem] argentina | [n] argentinano
mercurdi
[n] merkredo
pospone
[vt] prokrasti, malfruigi; provizore ĉesigi (judon) | [n] prokrasto, malfruigo
bloci
[vt] bloki, ŝtopi, obstrukci | [n] blokado, obstrukco
suprema
[a,gov] plej supera, suverena; plej granda, plej intensa, ekstrema; supra, plej supra
droga
[n,med,uma] drogo
soma
[vnt,mat] adiciiĝi, sumi | [vt] adicii, sumigi | [n] adicio, sumo, totalo | [n,cos,rel] haomo
retarda
[vt,uma] prokrasti, malfruigi, malrapidigi, inhibi | [n] prokrasto, malfruigo, malfruo, atendo, atendotempo
clasi
[vt] klasi, klasigi, enklasigi, kategorii | [n] klasado, klasigo, enklasigo, kategoriado
abituada
[a] kutimiĝinta
pur
[a,cim,uma] pura, nura; ĉasta, nemalpurigita, neadulterita, nemiksita | [av] pure, nur, nure, simple
parlada
[a] parolata, elparolata; parola, buŝa, perbuŝa
leson
[n] leciono; prelego
servor
[n] kelnero, kelnerino, servisto; serviranto
plasente
[a] plaĉa, agrabla, bonvena
i-aa
[esc,onom] i-a (azeno)
suordinada
[a] subordigita, suba, duaranga, vic- | [n] subordigito, subulo
contribui
[vt,mone] kontribui | [n] kontribuo, kontribuaĵo; monasignaĵo
despone
[vt] eloficigi, elpostenigi, detronigi | [n] eloficigo, elpostenigo, detronigo
mapa
[vt,util] mapi | [n] mapo; bildigo (matematike)
disposa
[vt,uma] emigi, inklinigi | [n] emo, inklino, sinteno
max
[n,spo] matĉo, sportludo
nonposible
[a] neebla, nefarebla | [n] neeblaĵo
limpi
[vnt] puriĝi | [vt] purigi; viŝi, ŝvabri; skrapi (kamenon)
pasta
[n,cos,util] pasto; pastaĵo, pastaĵoj
amada
[a] amata | [n] amato
cotel
[n,util] tranĉilo
plaia
[n,tera] plaĝo, strando
lupo
[n,mam] lupo
plumas
[n,pl] plumoj, plumaro
emosia
[vt,uma] emocii, tuŝi | [n] emocio, sento, kortuŝo
trafica
[vnt,vec] trafiki, cirkuli | [vt] cirkuligi, trafiki; transsendi; kontrabandi | [n] trafiko, cirkulado; kontrabando
teroriste
[a] terorisma, terorista | [n] teroristo
ofende
[vt,uma] ofendi, konsterni, indignigi, ŝoki; delikti | [n] ofendo, konsterno, ŝoko, indigno; obsceneco
posmedia
[n] posttagmezo
intelijente
[a,uma] inteligenta
limitada
[a] limigita, limhava, finia
noncoreta
[a] neĝusta, erara; nekonvena, misa
asetable
[a] akceptebla, permesebla, tolerebla, valida
cris
[n,util] kriso
stonante
[a] miriga, mirinda, nekredebla
asentia
[n] foresto, neĉeesto
programes
[n,pl] programoj, programaro
televisa
[vt] telesendi, televidigi | [n] televido
lansada
[a] ĵetita, lanĉita
carta
[n] karto; (informa) tabelo
morde
[vt] mordi | [n] mordo
folia
[n] stulteco, idioteco, frenezeteco | [n,bio] folio (de planto, papero)
baia
[n,tera] golfo
putin
[a] putineca, fiuleca, fiulineca
airal
[a] aera
selula
[n,bio] ĉelo (ĉiuj sencoj)
gama
[n,anat] kruro, gambo; fusto | [n] gama (greka litero)
arco
[n,mat,arte,util] arko; arkaĵo; lumarko; pafarko; arĉo
go
[n,spo] goo
oposada
[a] oponata, kontraŭstarata; komplementa (koloro) | [n] malo, antitezo; komplemento (de koloro)
eserse
[vnt,bio] ekzerciĝi, trejniĝi | [n] ekzerco, ekzercado, trejnado
debate
[vt,fil] debati, formale diskuti | [n] debato, debatado, diskuto
ela
[pron] ŝi (malofte)
abrasa
[vt] brakumi, ĉirkaŭbraki, ĉirkaŭpremi | [n] brakumo, ĉirkaŭbrako, ĉirkaŭpremo
covrente
[a] kovranta, teganta | [prep] kovrante, tegante, por kovri | [n] kovrilo, kovraĵo, fermoplato; kapsulo (de botelo)
emete
[vt,fis,cim] eligi, ellasi, elsendi, emisii | [n] eligo, ellaso, elsendo, emisio
monton
[n] altaĵeto; amaso; (neformale) multego, umiliono
nonusual
[a] nekutima, stranga | [av] nekutime
converti
[vnt] konvertiĝi, adaptiĝi | [vt] konverti, adapti | [n] konverto, konvertiĝo
truco
[n,spo,gov] truko, artifiko, ruzo; (beletra) teknikaĵo
fix
[n,info] slipo; dosiero (komputike); ĵetono
espresada
[a] esprimita
camion
[n,vec] kamiono; plenkamiono (da)
restante
[a] restanta, postresta | [n] restaĵo, cetero
ovos
[n,pl] ovoj; frajo, ranfrajo
templo
[n] templo
asustada
[a] timigita, terurita
sieca
[a,med] blinda
urje
[vt,uma] instigi, urĝi, (pozitive) admoni | [n] instigo, urĝo, (pozitiva) admono
carater
[n,uma] karaktero, personeco; rolulo
permanente
[a] konstante, ĉiama, netuŝebla
corda
[n,util] ŝnuro
vantaje
[n,gov,spo] avantaĝo, privilegio, profito, utilo
erita
[vt,gov,mone] heredi | [n] heredo, heredaĵo, hereda posedaĵo, legaco, testamentaĵo
bestias
[n,pl] bestoj, brutoj
atendente
[a] atenta, atentema, vigla, zorga, zorgema, klarpensa, lucida, rigora
am
[c] atm.
ajetival
[a] adjektiva
frutas
[n,pl] fruktoj
golfo
[n,tera] golfo (geografie)
defia
[vt,gov] defii | [n] defio
tio
[n] onklo
orolojo
[n,util] horloĝo
contenador
[n] ujo, ingo
adirije
[vt] adresi | [n] adreso; vojo, vojnomo (de dosiero en komputilo)
taiuan
[a] tajvana | [n] tajvanano
fresca
[a] freŝa; malvarmeta; mojosa, nuntempa, modernega
finje
[vt,uma] ŝajnigi; ŝajnigi sin (iu alia); afekti | [n] ŝainigo, afekto
african
[a] afrika | [n,dem] afrikano
reclama
[vt,gov] pretendi, aserti; reklamacii, depostuli | [n] pretendo; aserto
pasosa
[a] paca, trankvila, kvieta, serena
data
[n] dato
estingui
[vnt,util] estingiĝi; malŝaltiĝi; (specio) malaperi, formorti | [vt] estingi; malŝalti (lampon); malaperigi, formortigi (specion) | [n] estingo, estingado; formortinteco, forgesiteco
penisola
[n,tera] duoninsulo
reuni
[vnt] reuniĝi, regrupiĝi, kunveni | [vt] reunigi, regrupigi, kunvenigi | [n] reunuiĝo, reunuigo, regrupiĝo, kunveno
sana
[a,med] sana
totas
[pron,pl] ĉiuj
sintatical
[a] sintaksa
destina
[vt,rel,mit] destini; direkti | [n] destino; sorto; ricevanto, alparolato
amin
[a] amikeca, kamaradeca, afabla, agrabla, simpatia
enemi
[n,gov] malamiko
turi
[vt,spo] rondveturi, ekskursi, turismi; krozi; turnei | [n] rondveturo, ekskurso, turismado; krozo; turneo
lampo
[n,tera] fulmo
diverti
[vnt,spo] distriĝi, amuzîgi | [vt] distri, amuzi | [n] distrado, distraĵo, amuzo, amuzaĵo, frivolaĵo, frivolado
eterna
[a,fil] eterna, porĉiama; dumviva
ombra
[n] ombro; silueto | [a,col] siena, sienatera (koloro) | [n] sieno, siena tero
motor
[n,util] motoro
jura
[vt,gov] ĵuri; ĵurpromesi, sanktpromesi, voti | [n] ĵuro; ĵurpromeso, sanktpromeso, voto
contata
[vt] kontakti, kontaktiĝi kun | [n] kontakto
boves
[n,pl] bovoj
malia
[n] malboneco, malico
abitada
[a] loĝata, enloĝata | [n] habitato
ovea
[n,mam,cos] ŝafo
desirada
[a] dezirata | [n] deziro, deziraĵo, dezirata afero
xercador
[n] serĉilo
ha
[esc] ha
cultural
[a] kultura
emplea
[vt,mone] dungi | [n] dungado; laboro, posteno
tropical
[a] tropika
democratia
[n] demokratio, demokrateco
noncomun
[a] neofta, nekutima, neordinara, eksternormala, originala; nekomuna | [av] neofte, nekutime, neordinare; nekomune
secretor
[n] sekretario
securi
[vnt] sekuriĝi, ŝlosiĝi; rimeniĝi, alligiĝi | [vt] sekurigi, ŝlosi; rimeni, alligi
nuda
[a,uma] nuda, senvesta, nekovrita, neŝirmita, malkaŝita, malkovrita; dezerta, senfrukta (tero)
soldato
[n,gov] soldato
ava
[n] avino, avinjo
xuxa
[vt,ling] flustri; susuri; suflori | [n] flustro; susuro; sufloro
governor
[n] reganto, registo, guberniestro
afonda
[vnt] sinki, mergiĝi; subiri | [vt] sinkigi
iudis
[n,pl] judoj, judaro
besa
[vt] kisi | [n] kiso
carbono
[n,cim] karbono
novela
[n,arte] romano (verko)
-nte
[sf,a] -anta | [sf,n] -aĵo, -antaĵo
copa
[n,cos,util] pokalo
automata
[a,util] aŭtomata | [n] aŭtomato
stonada
[a] mira, mirigita
macinas
[n,pl] maŝinoj, maŝinaro
azul
[a,col] lazura, helblua, ĉielblua | [n] lazuro, helbluo, ĉielbluo
sesaspara
[n,vn] pafĉesigo, batalhalto, militpaŭzo, armistico
comision
[n,gov] komisiono; makleraĵo
fero
[n,cim] fero; ferklabo
anelo
[a,util,vest] ring, ringoforma | [n] ringo, maŝo; ĉenero; rondiro; toruso
documentos
[n,pl] dokumentoj, dokumentaro
vale
[n,tera] valo
jira
[vnt] rotacii, rivolui, giri, turbi, turniĝi | [vt] rotaciigi, rivoluigi, girigi, turbigi; krime pruntepreni (aŭton) | [n] rotacio, rivoluo, turniĝo
bestia
[n] besto, bruto
suplica
[vt,gov] petegi | [n] petego
seme
[n,bio] semo; grajno (de frukto)
cavalero
[n] kavaliro
negosia
[vt,mone,gov] intertrakti, diskuti, interkonsentiĝi pri; negoci | [n] intertrakto, diskutado; negoco
repara
[vt,util] ripari | [n] riparo, riparado; kompenso, kontribucio
caturada
[a] kaptita | [n] kaptito
camera
[n,util,arte] fotilo, kamerao
tortuga
[n,ret] testudo, kelonio
camisa
[n,vest] ĉemizo
porco
[n,mam,cos] porko
sombre
[a,col] malhela, malluma, sombra, morna, moroza, melankolia, malĝoja, malgaja, trista, veaspekta
escava
[vt,tera] fosi, elfosi, elkavigi | [n] foso, fosado; fosaĵo, kavo
puxa
[vt] puŝegi, puŝaĉi, krude puŝi, ŝovegi, forŝovi, rami, interpuŝi, farĉe enŝovi | [n] puŝego, puŝaĉo, ŝovego, forŝovo, ramado
alcol
[n,cim,cos] alkoholo
fabricada
[a] fabrikita, homfarita | [n] fabrikaĵo, artfaraĵo
cruel
[a,uma] kruela, senkompata, malica
abandonada
[a] forlasita, senhoma
acompanior
[n] akompananto, kunulo, kompano, partnero, eskorto
merveliosa
[a] mirinda, miriga, nekredebla; majesta, superba, rava, sublima
invita
[vt,uma] inviti; alelekti | [n] invito; propono (komunikiĝi)
refletante
[a] reflekta, spegula; introspekta; refleksiva
joiosa
[a] ĝoja, gaja, gajega, ĝua
ensenior
[n] instruisto, lekciisto
sabor
[n,bio,cos] gusto
volante
[n,spo] volano | [n,util,vec] stirrado, manrado
adio
[esc] adiaŭ | [n] adiaŭo
edita
[vt,arte,info] redakti; editori | [n] redakto, redaktoro; eldono
divertinte
[a] distra, amuza, gaja, gajiga
bloco
[n,arci] bloko; obstaklo; dombloko; parto, sekcio (de dokumento)
capra
[n,mam] kapro
brasilera
[a] brazila | [n,dem] brazilano
controlada
[a] regata, direktata; regula, ritma
flota
[vnt] flosi | [vt] flosigi | [n] flosado; flosaĵo
rua
[n,vec] vojo, strateto
plenida
[a] plenigita, sata; enua, tedita | [n] plenaĵo, plena loko
orea
[n,anat] orelo
avo
[n] avo, aviĉjo
divin
[a] dia, dieca | [n] diaĵo
torpe
[a] (fizike) mallerta, malgracia | [n] mallertulo, malgraciulo
teror
[n,uma] teruro, hororo; teroro
revolui
[vt,gov] revolucii, renversi | [n] revolucio, ribelo, ribelado
migra
[vnt,bio,uma] migri, elmigri, enmigri | [vt] migrigi | [n] migro, migrado, elmigro, elmigrado, enmigro, enmigrado
israeli
[a] israela | [n,dem] israelano
restora
[vt,arte,arci,cos] restarigi, refreŝigi, renovigi, restaŭri | [n] restarigo, refreŝigo, renovigo, restaŭro
infeta
[vt,med] infekti | [n] infekto, kontaĝo
jela
[vnt,fis] frostiĝi, glaciiĝi | [vt] frostigi, glaciigi | [n] frosto
adormi
[vnt] endormiĝi, ekdormi | [vt] endormigi
retrae
[vt] revenigi, retrovi, reliveri | [n] revenigo, retrovo; relivero
corajosa
[a] kuraĝa, aŭdaca
caro
[n,vec] kaleŝo, fiakro, droŝko, ĉaro; ĉareto (de tajpilo)
astrata
[a,arte] abstrakta | [n] abstraktaĵo
organisme
[n,bio] organismo
prisoni
[vt] malliberigi, enprizonigi, enkarcerigi | [n] malliberigo, mallibereco
nederlandes
[a] nederlanda | [n,dem] nederlandano; la nederlanda (lingvo)
cauta
[a] singarda, malriskema, prudenta
clamada
[a] vokita, alvokita | [n] alvokito
grandi
[vnt] pligrandiĝi, pliiĝi, kreski | [vt] pligrandigi, pliigi, kreskigi | [n] pligrandiĝo, pliiĝo, kresko; pligrandigo, pliigo, kreskigo
comensante
[a] komenca, komenciĝanta, komencanta, eka, ekiranta
poseseda
[a] posedata | [n] posedaĵo, havaĵo, proprietaĵo, propraĵo
profesor
[n,gov] profesoro, docento, universitatano
enclui
[vt] enfermi, tegi, enkapsuligi; enŝlosi, forŝlosi, izoli | [n] enfermo, enfermiĝo, enkapsuligo, enkapsuliĝo, izolado, izoliĝo
prinsipe
[n,fil] principo, doktrino, dogmo
bevida
[n] trinkaĵo, drinkaĵo
partisipio
[n,ling] participo
mamal
[n] mamulo
culmina
[vnt] kulmini, klimaksi, zeniti | [n] kulmino, klimakso, pinto, supro; frapfrazo (de ŝerco)
codigo
[n,gov,info] kodo
imposta
[vt,gov,mone] imposti | [n] imposto, impostado
ge
[a,uma] geja, samseksema | [n] gejo, samseksemulo
cultiva
[vt,uma] kultivi, terkultivi, kulturi | [n] kultivo, kultivado, terkultivado, kulturado; kultivaĵo
terorisme
[n] terorismo
rola
[vnt] ruliĝi, ruli sin; aŭtokuri (aviadilo); transkapiĝi; rulumi | [vt] ruli | [n] rulo, rulado, ruliĝo; rulumo
nube
[n,tera] nubo
tristia
[n] malfeliĉo, malgajeco, malĝojo, tristeco, melankolio
gradal
[a] grada, laŭgrada, iom-post-ioma | [av] grade, laŭgrade, iom post iom
castel
[n,arci] kastelo; turo (ŝake)
asida
[a,cim] acida, acerba | [n] acido
relatadas
[n,pl] parencoj, familianoj
delicata
[a] delikata, fajna, subtila; sentema; tikla (demando, tasko) | [av] delikate
ensircada
[a] ĉirkaŭita, encirkligita
palasio
[n,arci] palaco; serajlo
metre
[n] metro
determina
[vt,fil] determini, decidi; eltrovi, elkalkuli | [n] determino, determinado
plana
[a,mat] plata, ebena, senreliefa, glata | [n] ebeno; laborbreto
inseto
[n,artr] insekto
fame
[a,bio,med] malsata
estracomun
[a] eksterordinara
imperor
[n] imperiestro
biolojia
[n,bio] biologio
torta
[n,cos] kuko, kukaĵo
zona
[n,tera] zono (regiono)
laxe
[a,vest] nefiksita, malstrikta, loza
produidas
[n,pl] produktoj, produktaĵoj
capitan
[n,gov] kapitano, ĉefo
saluta
[vt,gov] saluti | [n] saluto, bonveno
tunel
[n,arci] tunelo; ternesto
documento
[n,info,gov] dokumento, atesto, atestilo, akto
miama
[a] birma | [n] birmano; la birma (lingvo)
lampa
[n,util] lampo, lanterno, lumo
tri
[vnt] triiĝi, trioniĝi, triopiĝi | [vt] triigi, trionigi, triopigi | [n] triono
texeda
[a] teksita | [n] histo
irita
[vt,bio,med,uma] iriti, koleretigi, ĝeni, agaci, ĉagreni | [n] irito, ĝenado, ĝeniĝo, agaco, ĉagreno
miscada
[a] miksita, diversaj | [n] mestizo
arjento
[a,col,cim] arĝenta | [n] arĝento
arboreta
[n] arbusto
idiomal
[a] idiomaĵa, idiotisma
semantical
[a] semantika
votores
[n,pl] voĉdonantoj, balotantaro, elektantaro
reprodui
[vt,bio] reprodukti, propagi, disvastigi, generi, naskigi; kopii | [n] reproduktado, reproduktiĝo, propagado, disvastigo, generado
restorante
[a] restariga, refreŝiga, restaŭra | [n] restoracio
coraji
[vt] kuraĝigi, instigi | [n] kuraĝigo, instigo
recolie
[vt,uma] repreni; rikolti | [n] rikolto
dedica
[vt] dediĉi | [n] dediĉo
spala
[n,anat] ŝultro
eposta
[vt] retpoŝti, retmesaĝi | [n] retpoŝto; retmesaĝo
comprendable
[a] komprenebla | [av] kompreneble
predicativa
[a,ling] predikativa | [n] predikativo
artiste
[a] artisma, artista | [n] artisto
statistica
[n,mat] statistiko (scienco, datumo)
federal
[a] federa, federacia
nonconoseda
[a] nekonata | [n] nekonato
revenu
[n,mone] enspezo
anial
[a] ĉiujara
copula
[vnt,bio] kopulacii, koiti, sekskuniĝi, seksumi | [n] kopulacio, koito, sekskuniĝo, seksumo
consernada
[a] koncernata, maltrankvila; koncerna, rilata, tuŝata
sajia
[n] saĝeco
buo
[n,avia] strigo
carera
[n] kariero
detrito
[n] detrito; rubo (el masonaĵo)
judores
[n,pl] juĝistoj, juĝistaro, juĝinstanco, tribunalo
dejeta
[vt] forĵeti, forviŝi | [n] forĵeto, forviŝo
vertical
[a,mat] vertikala
contenida
[n] enhavo, enhavaĵo
mostrada
[a] montrita, malkaŝita, prezentita
pari
[vt,bio] naski, akuŝi | [n] nasko, akuŝo
gardor
[n] gardisto; karceristo, provoso; kuratoro; inspekta instanco
caos
[n,fil,mit] ĥaoso, kaoso, tumulto, tohuvabohuo
engana
[vt,uma] trompi, mistifiki | [n] trompo, trompado, mistifiko
burla
[vt,uma] moki, sarkasmi, mokridi, priridi, priŝerci | [n] moko, mokado, priridado, priŝercado
bandera
[n] flago, standardo
dedicada
[a] dediĉita, dediĉa
esperimenta
[vnt,fil] eksperimenti | [n] eksperimento, eksperimentado
-da
[sf,a] -ata, -ita | [sf,n] -ato, -ito; -ataĵo, -itaĵo
olio
[n,cim] oleo
volcan
[n,tera] vulkano
sene
[n,cim] cindro
islam
[n,rel] Islamo
contamina
[vt,med] polui, malpurigi | [n] poluo, poluado, malpurigo
fenomeno
[n,fil,uma] fenomeno
ucrainsce
[a] ukraina | [n] ukraino; la ukraina (lingvo)
ueb
[a,info] reta, retpaĝa, TTT-a | [n] reto, TTT, Tut-Tera Teksaĵo
misera
[a,uma] mizera, aĉa; kompatinda, korŝira, kortuŝa | [n] mizerulo; mizera loĝejo
sentante
[a] sidanta, sida, sidema
virgula
[n,ling,mat] komo
futil
[a,uma] vana, senrezulta, sencela, senespera | [av] vane
foro
[n,gov,ist] forumo; bultenejo, afiŝejo
restrinjeda
[n] enfermito, kaptito, malliberulo
industria
[n,mone,gov] industrio
solida
[a,mat] solida | [n] solido
jelada
[a] frostigita, frostiĝinta, frosta | [n] prujno
valuada
[a] valora, merita, brava
linguistica
[n,ling] lingvistiko, lingvoscienco
carbon
[n,tera] karbo
susedosa
[a] sukcesa, efika | [n] furoraĵo, ŝlagro
metro
[n,vec] metroo
firma
[a] firma, fortika, senmova
televisada
[a] televida, telesendata, telesendita
sonda
[vt,med,uma,gov] sondi | [n] sondo, sondado
realida
[a] realigita, efektivigita, atingita, farita
bondise
[vt] beni | [n] beno
complica
[vt] kompliki | [n] komplikaĵo, komplikanta faktoro
poma
[n,pla,cos] pomo
vestida
[a] vestita, kostumita
marina
[n,vec,gov] mararmeo; floto, ŝiparo
multa
[vt,mone,gov] monpuni | [n] monpuno
proportio
[n,mat] proporcio, rilatumo, kvociento, procento; koncentriteco
ambasador
[n] ambasadoro
ali
[vt] doni flugilojn al
asendente
[a] suprenira, supreniranta, leviĝanta; prafamilia, prapatra | [n] prapatro, praulo; malpendaĵo (de litero) | [prep] supren laŭ, alsupre de, al la supro de, almonte de
impresa
[vt,gov] stampi, impresi, imponi | [n] stampo, premsigno; impreso, imponeco
idiom
[n,ling] idiomaĵo, idiotismo
nucleo
[n,fis,bio] nukleo, kerno
sintagma
[n] sintagmo, vortgrupo, frazparto
averbal
[a] adverba, E-vorta
furnis
[n,pl] provizaĵoj, provianto
vasin
[n,med] vakcino
oportun
[a] oportuna | [n] oportuno, okazo, ŝanco
gloria
[n,uma] gloro, grandiozo, majesto
sivil
[a,gov] civilizita; civila | [n] civilizito; civilulo
consuma
[vt,cos,mone] konsumi; forkonsumi, foruzi, elĉerpi | [n] konsumo, forkonsumo, foruzo, elĉerpo
reial
[a] reĝa | [n] reĝfamiliano, reĝano
surprendente
[a] surpriza | [av] surprize
presipe
[a,tera] kruta | [n] klifo, krutaĵo, abismo
teninte
[n] leŭtenanto
similia
[n] simileco
miel
[n,cos] mielo
abitual
[a] kutima
esetante
[prep] escepte de, krom
ceso
[n,cos] fromaĝo
reformi
[vnt,gov,rel] reformiĝi | [vt] reformi; rebonigi, korekti (krimulon) | [n] reformi; rebonigo, korektado (de krimulo)
marxa
[vnt] marŝi (soldate, solene, rapide); procesii; manifestacii per procesio | [n] marŝo; procesio, manifestacio
crus
[n,util,rel] kruco; krucifikso; postkolo (de kvarpiedulo)
rejional
[a] regiona
profeta
[n,rel] profeto
tradision
[n,uma] tradicio
saison
[n,ast] sezono
botela
[n,util] botelo
rieta
[vt] hihii | [n] hihio | [n] rivereto, rojo
reconosable
[a] rekonebla
demente
[a,med,uma] freneza; demenca | [n] frenezulo; demenculo
basta
[vnt] pli ol sufiĉi, sufiĉegi
-o
[sf,n] vir-, -iĉo; -arbo
strato
[n,fis,tera] tavolo; kovraĵo, tegaĵo; stratuso; ŝelo (elektronoj)
oso
[n,anat] osto
alegada
[a] asertita, laŭaserta, laŭdira
aspiror
[n] aspiranto, kandidato
nonormal
[a] nenormala, eksterkutima, neregula, anomalia, stranga, nekonvencia | [n] nenormalaĵo, neregulaĵo, anomalio, strangaĵo
cabana
[n,arci] kabano, budo, barako
prinsesa
[n] princino
consernante
[prep] koncerne, rilate al
lisa
[a] glata; neĉifita
adora
[vt,rel] adori | [n] adoro, adorado
nonreal
[a] nereala, iluzia
esibi
[vt,arte] ekspozicii | [n] ekspozicio
ferose
[a] feroca, kruelega
atmosfera
[n,tera] atmosfero
nonformal
[a] neformala
silenti
[vnt] silentiĝi, eksilenti | [vt] silentigi
interfere
[vnt,uma] interferi; enmiksiĝi (malhelpe); ĵami | [n] interfero; ĵamado
vagante
[a] vaga, vaganta, drivanta; vojaĝema, ekskursema, migra; malrekta, kurba; frazumema
xace
[vt,spo] ŝakigi | [n] ŝako | [esc] ŝak, ŝakon
superior
[a,gov,uma] supera, elita; luksa | [n] superulo
spesifa
[vt] specifi, detali | [n] specifo
apoia
[vnt] kliniĝi; kursivi | [vt] klini; kursivigi
barba
[n,anat] barbo
umil
[a,uma] humila, modesta
artifis
[a] artefarita, artaĵa
ergativa
[a,ling] ergativa | [n] ergativo
ator
[n] aktoro, rolulo
plaza
[n,arci] placo
destriste
[a] dekstrisma | [n] dekstristo, dekstrulo (politike)
ardente
[a] brulanta; arda, fervora, pasia
bir
[n,cos] biero | [n,mone] birro
vesti
[vt] vesti; pansi; tegi, ŝmiri (per farbo, ktp) | [n] vestado; tegaĵo, tegado, ŝmirado (de farbo, ktp)
cristianisme
[n] kristanismo
vaso
[n,util] vazo, poto, urno
rijida
[a,uma] rigida
pi
[n] pi (greka litero, geometrie)
acompaniada
[a] akompanita
urjente
[a] urĝa, instiga | [n] krizo, urĝaĵo
consentra
[vnt,cim,info] koncentriĝi | [n] koncentriĝo
teatro
[n,arte,arci] teatro
propria
[n,mone,gov] posedaĵo, proprietaĵo, bieno; propraĵo, eco, trajto, atributo
greve
[vnt,gov] striki | [n] striko
revive
[vnt] revivi, reviviĝi, resurekti | [vt] revivigi, resurektigi | [n] revivo, resurekto
vergonia
[vnt,uma] honti | [vt] hontigi, humiligi | [n] honto
noncontable
[a] nenombrebla, nekalkulebla
nonvidable
[a] nevidebla
causal
[a] kaŭza
amira
[vt] admiri | [n] admiro
profita
[vnt,mone] profiti | [n] profito, profitado, gajno
conspira
[vt,gov] konspiri, komploti | [n] konspiro, komploto
artica
[a,tera] arkta
cosina
[n,cos] kuirejo
simia
[n,mam] simio
tesoro
[n,mone] trezoro; sinonimaro, temvortaro, tezaŭro
tirada
[a] tirata, tirita
figur
[n] figuro
instruida
[a] instruita, trejnita
volpe
[n,mam] vulpo
bastante
[a] pli ol sufiĉa, sufiĉega | [av] pli ol sufiĉe, sufiĉege
bur
[n,cos] butero
desendente
[a] malsuprenira, malsuprenvena, alvala; devena | [n] ido, posteulo; malsuprenstreko; literpendaĵo, subliniaĵo | [prep] malsupren laŭ, alvale de, alfunde de, al la malsupro de
turisme
[n] turismo
oposor
[n] kontraŭulo, rivalo, antagonisto
pajeria
[n] retejo, retpaĝaro, TTT-ejo
susia
[a] malpura | [n] malpureco
difisilia
[n] malfacileco
transcrive
[vt,info,ling] transskribi; transliteri | [n] transskribo
orgulosa
[a] fiera
loco
[a,uma] freneza; pajaca, bizara | [n] frenezulo
paragraf
[n,ling] alineo
-al
[sf,a] -a | [sf,n,cim] -alo
orbita
[vt,ast,anat] orbiti ĉirkaŭ, rondiri | [n] orbito (astronomie, anatomie)
trepa
[vt,spo] grimpi, eskaladi | [n] grimpado
detaliosa
[a] detala, komplika
fininte
[a] fina, finiĝanta
isolida
[a] izola, izolita, aparta; fora, malproksima
calcula
[vt] kalkuli | [n] kalkulo, kalkulado
consensia
[n] konscio
presidentia
[n] prezidanteco; prezidenteco (posteno, tempo)
republiciste
[a] respublikisma, respublikana | [n] respublikano
interompe
[vt,gov] interrompi | [n] interrompo
cuadro
[a,mat] kvadrata | [n] kvadrato
aliada
[n] alianco; alojo
posesor
[n] posedanto
fisica
[n,fis] fiziko
instante
[a] tuja, momenta | [av] tuj | [n] momento, momenteto
asusta
[vt] timigi, teruri, hororigi | [n] timigo
notada
[a] notita, rimarkita
vatican
[a,rel] vatikana
restas
[n,pl] restaĵoj, feĉo
tronco
[n,bio,anat] trunko; ŝtipo; torso; fuzelaĝo; radikalo (de vorto)
primida
[a] presata, presita | [n] presaĵo, presita objekto
lana
[n,vest] lano
torse
[vnt] tordiĝi | [vt] tordi | [n] tordo, krispaĵo
lejeri
[vnt] leĝeriĝi, senpeziĝi, mildiĝi | [vt] leĝerigi, senpezigi, mildigi | [n] leĝeriĝo, leĝeriĝo, senpeziĝo, senpezigo
largia
[n] larĝeco
promedia
[a,mat] averaĝa, meza | [n] averaĝo, meznombro, mezumo
sirurjia
[n,med] kirurgio, ĥirurgio, operacio
fortres
[n,gov] fortreso, fortikaĵo, fuorto
fumi
[vnt] fumi, subbruli | [vt] fumi (tabakon); fumaĵi
crase
[vt] premegi, kunpremegi, pisti, platigi, kaĉigi | [n] premego, kunpremego, pistado, platigo, kaĉigo
presta
[vt,mone] pruntedoni, prunti; krediti | [n] pruntedono, prunto; kredito
simplia
[n] simpleco
roba
[n,vest] robo; talaro
sopa
[n,cos] supo
ovo
[n,bio] ovo
jenos
[n,pl] genuoj
germanica
[a,ling] ĝermana; ĝermanida | [n] ĝermano; la ĝermana (lingvo)
dau
[n,rel,fil] Tao
concista
[vt,gov] konkeri | [n] konkero
ruinada
[a] ruina, ruinigita, detruita, kaduka | [n] (neformale) kadukulo; kaduka aŭto, aŭtaĉo
amarga
[a,bio,cim] amara; rankora
refresci
[vnt] refreŝiĝi, revigliĝi; ĝisdatiĝi | [vt] refreŝigi, revigligi; ĝisdatigi | [n] refrresiĝo, refreŝigo; ĝisdatiĝo, ĝisdatigo
noncapas
[a] nekapabla, senkapabla, nepova, senpova, nekompetenta, amatoreca, neprofesia
dama
[n] damo, matrono; honorfraŭlino, fianĉinamiko; damo (ŝake, kartlude)
eroe
[n,arte,uma] heroo, heroino, protagonisto
malvolente
[a] malbonvola, malica, malbonkora, malvirta, malnobla, venena
mexican
[a] meksika | [n,dem] meksikano
tredes
[d] tridek | [a] trideka
tigre
[n,mam] tigro
marea
[vnt,med] senti kapturnon, vertiĝi | [vt] doni kapturnon al, vertiĝigi | [n,ast,tera] tajdo
naseda
[a] naskita
liante
[a] liga, konekta | [n] ligaĵo, ligaturo
revide
[vt] revidi | [n] revido
sal
[n,cim,cos] salo
multes
[pron,pl] multaj
bonodorosa
[a] bonodorega, aromoplena
nonlojical
[a] nelogika
contrabanda
[vt,gov] kontrabandi | [n] kontrabandado; kontrabandaĵo
satelite
[n,vec,ast] satelito
autoriosa
[a] aŭtoritata, kanona; plenrajtigita | [n] aŭtoritatulo, instanco; ĉefo, gvidanto
maltrata
[vt] mistrakti, insulti, ofendi | [n] mistrakto, krueleco, insultado, ofendado
vijilante
[a] atentema, observema, aglokula, vigla | [n] privatmilicano, eksterleĝa defendanto
comica
[a,arte] komika, amuza, humura, ridinda
concurso
[n,spo] konkurso
apico
[n] pinto; pinta tempo, apogeo, zenito, akmeo
monstro
[n,mit] monstro
pen
[n,util] skribilo, skriboplumo, plumo
dorminte
[a] dorma, dormanta
colide
[vnt] kolizii, kraŝi | [n] kolizio, kraŝo
cosini
[vt] kuiri, prepari kulinare | [n] kuirado, kulinaro, kuirarto
reabri
[vnt] remalfermiĝi | [vt] remalfermi
ec
[c] K.E., p.K.
favoreda
[a] favorata, privilegia; preferita, plej ŝatata | [n] favorato, privilegiulo; plejŝataĵo
sperdeda
[a] dissternita
monitori
[vt] monitori, observi, gvati | [n] monitorado, observado, gvatado
aidor
[n] helpanto
elo
[pron] li (malofte)
manada
[n,bio,uma] brutaro, grego, bovaro, ŝafaro, birdaro, fiŝaro (kto); hordo, bando; popolaĉo
bruta
[a] kruda, nerafinita, malglata, maldelikata; malneta (finance, mezure); proksimuma (takso); malafabla | [n] krudulo, bubo, brutalo
frecuentia
[n] ofteco; frekvenco
asorbe
[vt,fis] sorbi, ensorbi, asimili | [n] sorbo, sorbado, ensorbado, asimilo, asimilado
sacrifia
[vt,rel,mit] oferi | [n] ofero
moralia
[n] moralo; moraleco
puia
[vt] puŝi; premi (butonon)
servador
[n] servilo
comable
[a] manĝebla | [n] manĝaĵo, nutraĵo
stona
[vt,uma] mirigi, surprizegi | [n] miro, surprizego
caribe
[a,dem] kariba | [n] kariba; la kariba (lingvo)
posiblia
[n] ebleco
fasa
[vt] rigardi, fronti, direktiĝi al
vidente
[a] vidanta, vidkapabla
bobo
[a] stulteta, ridinda, frenezeta, strangeta, ekstravaganca, arlekeneca | [n] stultulo, ridindulo, frenezetulo, strangetulo, ekstravaganculo, arlekeno | [n,avia] sulo, naivulo
ipotesal
[a] hipoteza
interveni
[vnt,gov] interveni | [n] interveno
elicotor
[n,vec] helikoptero
entera
[vt,uma] enterigi | [n] enterigo
proclama
[vt,gov] proklami, anonci, dekreti, edikti; deklami | [n] proklamo, anonco, dekreto, edikto
proposada
[a] proponita, nomumita | [n] nomumito, kandidato
tensada
[a] streĉita, strikta, stresigita
pastor
[n] paŝtisto, ŝafisto, bovisto; pastro
asinia
[vt] asigni, atribui, destini, porciigi, roligi | [n] asigno, porciigo, disdivido, roligo
nobil
[a,gov,ist] nobela; nobla | [n] nobelo, ĝentlemano
lodas
[esc] gratulon, brave; saluton
misteriosa
[a] mistera, enigma; supernatura
ajente
[n,gov] agento, makleristo, peranto
primavera
[n] printempo
angusa
[vt,uma] aflikti, korŝiri, ĉagreni, konsterni, maltrankviligi | [n] aflikto, korŝiro, ĉagreno, konsterno, maltrankvilo
creor
[n] kreinto
ideal
[a,fil] ideala | [n] idealo
sesion
[n,bio] sekcio, segmento; sesio, seanco; lernohoro
txa
[esc] damne, diable, fek
paroleta
[n] partikulo, vorteto
trajedia
[n,arte] tragedio
umaniste
[a] humanisma, humanista, homaranisma, homaranista | [n] humanisto, homaranisto
imita
[vt,arte] imiti | [n] imito, imitado
mostrante
[a] montranta, prezentanta, ekzemplanta, ilustra
fratos
[n,pl] fragmentoj, splitetoj, ŝrapnelkugloj, obuskugloj
fluente
[a] fluanta, flua, fluida | [n] fluido
refinada
[a] rafinita, ellaborita; gracia, eleganta, svelta
palo
[n,util] stango, fosto, paliso
bob
[n,vec] bobo
considerante
[a] konsidere; enkalkulante
asentuada
[a] emfaza, emfazita; akcentita
fortunosa
[a] fortuna, bonŝanca, bonaŭgura, feliĉa, prospera | [av] bonŝance, feliĉe
cavalor
[n] rajdanto, ĉevalisto
rosa
[n,pla] rozo
sofla
[vnt] blovi, bloviĝi | [vt] blovi | [n] blovo
senato
[n,gov] senato
mediadia
[n] tagmezo
ofendente
[a] ofenda, obscena, antipatia, fia
irani
[a] irana | [n] iranano
tecnica
[n,arte] tekniko
secondo
[n] sekundo
muta
[vnt,cim,bio] transformiĝi, ŝanĝiĝi, metamorfoziĝi, mudi; mutacii | [vt] transformi, ŝanĝi, metamorfozi, mudigi; mutaciigi | [n] transformado, transformiĝo, metamorfozo, mudo
manxa
[vt] makuli, malpurigi, malbeligi | [n] makulo
aspira
[vt] aspiri, ambicii, revi; proponi sin por, kandidatiĝi por | [n] aspiro, revo, ambicio
engoli
[vt] gluti, engluti; envolvi, tute kovri
arcivo
[n,info] arkivo, registro; loglibro; dokumentujo; dosierujo
manico
[n,util] tenilo, mantenilo, anso; manŝirmilo (de glavo); stirilo
clientes
[n,pl] klientoj, klientaro
telefoneta
[n] poŝtelefono
redona
[vt] redoni | [n] redono; profito
perilida
[a] endanĝerigita, minacata
ecuilibra
[vnt,fis,cim] ekvilibri | [vt] ekvilibrigi | [n] ekvilibro
aparte
[n] apartamento; unuo, modulo (de disluigita konstruaĵo)
nondependente
[a] sendependa, aŭtonoma, memstara
turbada
[a] ĝenata, maltrankvila; angora
jaca
[n,vest] jako; (militista) tuniko
fama
[n,uma] famo, fameco
clica
[vnt] klaki, klakadi | [vt] klakigi; alklaki | [n] klako, klakado
bebes
[n,pl] beboj, idaro
provocante
[a] provoka, incita, agita, instiga
naviga
[vt,vec] navigi (sur, laŭ, trans); vojtrovi per mapo; navigi, moviĝi (tra informoj perkomputile) | [n] navigado
lusosa
[a] luksa, superaklasa, ŝika, riĉula
asente
[a] forestanta, neĉeesta, mankanta | [n] forestanto; evitanto, lernejevitanto
verje
[vnt] turniĝi, jori, ŝanĝi sian direkton (sur vojo, ktp) | [vt] turni, jorigi | [n] turno, joro
zelo
[n,uma] entuziasmo, fervoro, avideco
esflue
[vnt] elflui; eliĝi (el komputilo) | [vt] elflugi; eligi, elkomputiligi | [n] elfluo; eligo, eligaĵo; malfluso
sincodes
[d] kvindek | [a] kvindeka
diploma
[n] diplomo
motiva
[vt,uma] motivi; motivigi, instigi, peli | [n] motivo; motivigo, instigo
parteninte
[a] apartenanta, filia | [n] apartenaĵo; filio
gang
[n,gov] bando; taĉmento, roto
stomaco
[n,anat] stomako; tripo
musculos
[n,pl] muskoloj, muskolaro
trono
[n,gov] trono
limitas
[n,pl] limoj, amplekso
ego
[n,uma,fil] egoo, memo
panica
[vnt,uma] panikiĝi | [vt] paniki | [n] paniko; stampedo, amaskurego
famia
[n] malsato
siera
[n,util] segilo; segildenta montaro
seguores
[n,pl] sekvantaro, eskorto
mutua
[a,uma] reciproka, komuna; mutuala | [av] reciproke, unu la alian
sabes
[n,pl] scioj, sciaĵoj
diplomata
[a,gov] diplomata | [n] diplomato, sendito
indian
[a] barata, hinda | [n] baratano, hindo
compensa
[vt,mone] kompensi; trakti (ĉekon) | [n] kompenso
inversa
[vt,mat] inversigi, renversi | [n] inverso; inversigo, renverso
probablia
[n] probablo (mezuro); probableco
fundor
[n] fondinto
cimica
[n,cim] kemio
rota
[n,util] rado
eleva
[vt,bio,uma] eduki; bredi | [n] edukado; bredado
colorida
[a] kolora, kolorita
boton
[n,vest] butono; prembutono, tuŝbutono, turnobutono
gaza
[n,vest] gazo
esperta
[a] sperta, fakokapabla | [n] spertulo, fakulo, eksperto, specialisto, ekspertizisto
colabora
[vnt] kunlabori | [n] kunlaboro, kunlaborado
barata
[a,mone] malmultekosta, malkara | [n] bonaĉeto
ensinta
[a,bio] graveda
repone
[vt] remeti, restarigi
noncoerente
[a] nekohera, senkohera; nekonsekvenca, neregula, neracia, ĥaosa
volente
[a] volanta, volonta, intenca | [av] volonte, intence
punta
[vnt] celi, direktiĝi (al) | [vt] celumi, direkti | [n] celado, direktiĝo
menti
[vt,uma] mensogi | [n] mensogo, mensogado
tremante
[a] tremanta, trema
biblioteca
[n,arci,info] biblioteko
fonde
[vnt,fis] fandiĝi | [vt] fandi
teorial
[a] teoria
esense
[n,fil] esenco, kvintesenco; kerno, nodo (de demando, ktp)
ago
[n,util] kudrilo; nadlo
fatiga
[vnt,bio] laciĝi, elĉerpiĝi | [vt,bio] lacigi, elĉerpi | [n] laco, laceco
dedui
[vt,fil] dedukti, indukti, inferenci | [n] dedukto, indukto, inferenco | [vt,anat] abdukcii | [n] abdukcio
contable
[a] nombrebla
reservas
[n,pl] rezervoj, stoko
forsada
[a] deviga
aborta
[vnt,med] nuliĝi, aborti | [vt] nuligi, abortigi | [n] nuliĝo, abortiĝo; nuligo, abortigo
suspendeda
[a] pendigita; suspendita
coleri
[vnt] koleri, indigni | [vt] kolerigi, indignigi
limpa
[a] pura
povria
[n] malriĉeco; povreco, kompatindeco
calmi
[vnt] kvietiĝi, trankviliĝi | [vt] kvietigi, trankviligi | [n] kvietigo, trankviligo
orania
[a,col] oranĝa (koloro) | [n] oranĝo (frukto)
svensce
[a] sveda | [n,dem] svedo; la sveda (lingvo)
profondia
[n] profundeco; akvodismeto, enakviĝo, ŝipa profundo
autovia
[n] aŭtovojo
conforma
[vnt] konformi, interkonformi; kongrui | [n] konformo, konformado, konformaĵo; kongruo, kongruigo
stimulada
[a] stimulita, ekscitita
tia
[n] onklino
rana
[n,amf] rano
aprosima
[a] proksimuma | [av] proksimume, ĉirkaŭ
psicolojial
[a] psikologia
afisa
[vt] alfiksi, alligi, alkroĉi; kunsendi (retpoŝte); afiksi | [n] alfikso, alligo, alkroĉo; alfiksaĵo, alkroĉaĵo; kunsendaĵo (retpoŝta)
lejor
[n] leganto
xilia
[vt] kriĉi, ŝirkrii, stridi | [n] kriĉo, ŝirkrio, strido
suspira
[vnt,bio] suspiri | [n] suspiro
bonia
[n] boneco
purpur
[a,col] purpura
peca
[vnt,rel] peki | [n] peko
moiada
[a] malseka, trempita
por
[n,cim] poro
odori
[vnt] odori | [vt] odorigi
cocaina
[n,med] kokaino
constitual
[a] konstitucia, statuta
spia
[vt,gov] spioni | [n] spionado
oiada
[a] aŭdita
calmia
[n] kvieteco, trankvileco, sereneco
ben
[n,mone] varo, komercaĵo, artiklo
donadas
[n,pl] donacoj, malavareco
climal
[a] klimata
pesta
[vt,med] pesti, infesti, plagi, turmenti | [n] pesto, plago, infesto
representante
[a] reprezenta, karakteriza
duxe
[n,gov] duko
escusa
[vt,gov] senkulpigi, pardoni, pravigi | [n] senkulpigo, pardono, pravigo; senkulpiĝo, pardonpeto
organica
[a,bio] organisma; organika; ekologia, ekokultiva, eko-
ordinada
[a] orda, neta, eleganta
gran
[n,pla,bio] grajno, kerno; grenop; ereto, salero, sablero
nion
[a] japana | [n,dem] japano; la japana (lingvo)
remente
[vt] rememorigi | [n] rememorigaĵo, memorhelpilo
fritada
[a] fritita
au
[esc] aj, aŭ
escluida
[a] ekskluzivita, elpelita, ekzilita | [n] ekzilito, elĵetito, elpelito
atacor
[n] atakanto; antaŭulo, sturmanto
tortura
[vt,gov] torturi, turmenti | [n] torturo, turmento
xia
[a,rel] ŝijaisma | [n] ŝijaisto
evalua
[vt,mone] taksi, ekspertizi, mezuri; kribri, filtri | [n] takso, ekspertizo
basto
[n,util] bastono, vergo; ŝargostango
espetante
[a] atendanta, atenda
carburante
[a] karbura, karburanta | [n] karburaĵo, fuelo
afgani
[a] afgana | [n,dem] afgano
sinial
[n,fis] signalo; repliko (teatre)
serca
[n,arci] barilo, palisaro
sibila
[vt] fajfi | [n] fajfo
resultante
[a] rezulta, sekva
fende
[vnt] fendiĝi | [vt] fendi | [n] fendo, skismo
pasaje
[n] trapaso, trairo, traveturo; pasrajto; koridoro, trapasejo, transirejo; eltiraĵo, peco, tekstero, muzikero
resoma
[vt] resumi, skizi; protokoli (kunsidon) | [n] resumo, skizo, mallongigo, sinoptiko; protokolo (de kunsido)
compati
[vnt] kompaktiĝi, kunpremiĝi | [vt] kompaktigi, kunpremi
vitim
[n,gov] viktimo
febre
[n,med] febro
abitor
[n] loĝanto
lenti
[vnt] malrapidiĝi, malakceliĝi | [vt] malrapidigi, malakceli | [n] malrapidiĝo, malrapidigo, malakcelado
familial
[a] familia
inondada
[a] inundita
intervisa
[vt,gov] interjvui | [n] intervjuo
asasina
[vt,ist] atenci, murdatenci, murdi | [n] atenco, murdatenco, murdo
mascita
[n,rel] moskeo
xocada
[a] ŝokita, konsternita, hororigita
despeta
[vt,uma] malestimi, trovi malinda, abomeni, malŝati | [n] malestimo, abomeno, malŝato
nazi
[a,ist,gov] nazia | [n] nazio
umania
[n] homeco
solal
[a] suna
neblosa
[a] nebula; svaga; malakra (bildo)
aser
[n,cim] ŝtalo; pulvoŝtalo (de prapafilo)
traversante
[a] transira, transpasa | [prep] trans, transirante
ofendeda
[a] ofendita, indigna, rankora
distinguida
[a] distingita, distinga
fasili
[vnt] faciliĝi, plifaciliĝi | [vt] faciligi, simpligi | [n] faciliĝo, simpliĝo; faciligo, simpligo
nosiva
[a,med] malutila, noca, venena, toksa, maligna, malbonvola
tela
[n,vest] tuko
platon
[n] plado, pleto
bateta
[vt] frapi (ĉe pordo); bati (koro); bateti, tremigeti (flugilojn) | [n] frapo (ĉe pordo); bato, korbato; bateto, tremigeto (de flugiloj)
portable
[a] portebla; surhavebla | [n] portable komputilo, tekokomputilo
bara
[n] stango; ingoto; streko
referente
[a] referenca, aluda, mencia | [n] referenco, aludo, mencio
costum
[n,uma] kutimo, rutino, konvencio
ilude
[vt,uma] iluzii, trompi | [n] iluzio, trompo
conjuga
[vnt,bio,ling] konjugaciiĝi; konjugiĝi | [n] konjugacio; konjugo
enscrive
[vt,arte,ist] surskribi; abonigi (iun al periodaĵo); aligi (iun al grupo, kurso, ktp), rekruti, varbi, konskripcii | [n] surskribo; abono; aliĝo, aligo, rekrutado, varbado, konskripcio
disturbada
[a] ĝenata, ĝenita, perturbata, maltrankviligita
anonim
[a,gov] anonima, sennoma
nonmilitar
[a] nemilitista, nesoldata, nearmea, civila | [n] nemilitisto, nesoldato, nearmeano, civilulo
riva
[n,tera] bordo, marbordo, riverbordo
fanes
[n,pl] fanoj, fanaro
levada
[a] levita; fermentinta
primi
[vt,arte] presi, presigi, printi | [n] preso, presado; presaĵo
investi
[vt,mone] investi | [n] investo, investado; investaĵo
abitante
[a] loĝanta, rezidanta
pendente
[a] penda, pendema | [n] pendaĵo, juvelpendaĵo, pendjuvelo
encargada
[a] komisiita, konfidita, respondeca, estra | [n] komisiono; komisaro, deputito, viculo
tito
[n,avia] turstrigo, turostrigo
amor
[n] amanto, amantino; koramiko, koramikino, amoranto, amorantino
curvi
[vnt] kurbiĝi, kliniĝi | [vt] kurbigi, klini
simboles
[n,pl] simboloj, simbolaro, notacio
riable
[a] ridinda
caveta
[n] kaveto; ostokavo
tapeto
[n,arci] tapiŝo, mato; remburaĵo, tegaĵo
semantica
[n,ling] semantiko
filastini
[a] palestina | [n] palestinano
dijital
[a] cifera, cifereca, bita
plataforma
[n,arci] platformo, kajo; podio, tribuno; argano
interoga
[vt,gov] pridemandi, ekzameni | [n] pridemandado, ekzameno
plano
[n,tera] ebenaĵo
esede
[vt] superi, esti pli ol | [n] supersato, troo, troaĵo, eksceso
turiste
[a] turisma, turista | [n] turisto
afoca
[vnt,med] droni | [vt] dronigi; inundi | [n] dronado
monumento
[n,gov,arte] monumento; oriento, gvidmarko, vidindaĵo; granda paŝo, paŝego (metafore)
prosegue
[vnt] procesii | [n] procesio
deta
[vt] ŝuldi, havi debeton | [n] ŝuldo, debeto
enflue
[vnt] enflui; eniĝi (en komputilon) | [vt] enfluigi; enigi, enkomputiligi | [n] enfluo; enigo, enigaĵo; fluso
reprende
[vt] repreni, kolekti, rehavigi al si
isoli
[vnt] izoliĝi | [vt] izoli | [n] izolado, izoliĝo
misterio
[n,arte] mistero, enigmo; krimmistero, murdomistero
estinguida
[a] estingita; formortinta
medianote
[n] noktomezo
aprendor
[n] lernanto, trejnanto
amazona
[n,mit] amazono
axa
[n,util] hakilo
dialeto
[n,ling] dialekto
esperante
[a] esperanta
fidosa
[a] fidela, lojala
spirital
[a] spirita, anima
eletronical
[a] elektronika
instala
[vt,fis,info,gov] instali | [n] instalo, instalado; instalaĵo
flotante
[a] flosanta, flosema | [n] flosaĵoj, akvorubo
lacrimojen
[a,med] larmiga
supravidor
[n] superrigardanto, vokto, grupestro, superintendanto
valida
[a,gov] valida; aktuala
atendosa
[a] atentema, detalatenta, atentema
singapor
[a] singapura | [n,dem] singapurano
confondeda
[a] perpleksa, mistifikita
linguaje
[n,ling] lingvaĵo (stilo), vortumo
flori
[vnt] flori, ekflori; prosperi | [n] florado, ekfloro; prospero
regretable
[a] bedaŭrinda | [av] bedaŭrinde
sofoca
[vnt,med] sufokiĝi | [vt] sufoki | [n] sufoko, sufokado
depresa
[vt,tera,uma] premi (malsupren); deprimi | [n,tera,med,uma] depresio; deprimo, deprimiĝo; malkresto (de ondo, ktp)
vendor
[n] vendisto, komizo
xasor
[n,mam] ĉasisto, predanto; ĉashundo
bol
[n,util] bovlo; pelvo (vazo)
miror
[n,util] spegulo
rondin
[n,avia] hirundo
moneta
[n] monero
garga
[n,anat] gorĝo
ruji
[vt] muĝi, blekegi, elĝemi, kriegi | [n] muĝo, blekego, elĝemo, kriego
preferable
[a] preferebla, preferinda
titila
[vt,uma] tikli; vibretigi, formikigi | [n] tiklo, tiklado
ie
[esc] ja, jej
comuniste
[a] komunisma, komunista | [n] komunisto
repulsante
[a] forpela, forpuŝa, malloga, naŭza, abomeniga, abomeninda, sordida | [n] forpelaĵo
bombi
[vt] bombi | [n] bombado
parlamental
[a] parlamenta
pexa
[vt] fiŝi, fiŝkapti | [n] fiŝado, fiŝkaptado
tradi
[vt,gov] perfidi | [n] perfido
descarga
[vt] malŝarĝi, elŝarĝi; senŝargigi; tralavi, gargari (pelvon); elŝuti | [n] malŝarĝo; tralavo; elŝuto
des-un
[d] dek unu | [a] dek-unua
rebela
[vnt,gov] ribeli, rezisti | [n] ribelo, rezisto
paseante
[a] piedira, promena, paŝanta; andanta (muzike)
stadion
[n] stadiono, areno
vacui
[vnt] malpleniĝi | [vt] malplenigi; forviŝi | [n] malpleniĝo, malplenigo
taso
[n,mone] procentaĵo, elcentaĵo, proporcio, tarifo
empleada
[a] dungita | [n] dungito, postenulo
ardeda
[a] bruligita | [n] brulvundo
canser
[n,med] kancero
reputa
[vt,gov,uma] taksi, konsideri, rigardi; reputaciigi | [n] reputacio
bileta
[n] bileto; kupono; monbileto, bankbileto
noncredable
[a] nekredebla; fantazia | [av] nekredeble
renase
[vnt] renaskiĝi | [n] renaskiĝo
erante
[a] erara, neĝusta, falsa
personalia
[n,uma] personeco
tirano
[n,gov,avia] tirano, diktatoro, despoto; tiranedo (birdo)
espulsa
[vt] elpeli, forpeli, elĵeti, ekzili | [n] elpelo, forpelo, elĵeto, ekzilo
adere
[vnt] adheri, algluiĝi | [vt] adherigi, alglui | [n] adhero, adhereco
orizonal
[a] horizonta (ankaŭ formate)
murmura
[vt] murmuri, lirli, flustri | [n] murmuro, murmurado, lirlo, flustro
sustantivo
[n,ling] substantivo
supravide
[vt] superrigardi, vokti | [n] superrigardo, voktado
detalia
[vt] detali, precizigi, ellabori | [n] detalo
protejeda
[a] protekta, ŝirmita | [n] protektato
crema
[a,col,cos] kremkolora | [n] kremo
manejor
[n] manaĝero, administranto, administristo, operatoro, intendanto, ekonomo, seneskalo
fusa
[vnt,cim] kunfandiĝi, kunmiksiĝi, unuiĝi | [vt] kunfandi, kunmiksi, unuigi; veldi | [n] kunfandiĝo
renor
[n] reganto, registo, potenculo
crusa
[vnt] kruciĝi, interkruciĝi | [vt] kruci, krucigi, interkruci | [n] kruciĝo, interkruciĝo
suprapasa
[vt] superi, preterpasi, preteri, transpasi, etigi | [n] preterpaso, transpaso, troo, troaĵo, eksceso
suomi
[a] suoma, finna | [n] finno, suomo; la finna (lingvo), la suoma (lingvo)
suiside
[vnt,uma] mortigi sin | [n] sinmortigo, suicido
jeografial
[a] geografia
uniforma
[a,gov,vest] unuforma, regula, konstanta | [av] unuforme, regule, egale | [n] uniformo, livreo
matematical
[a] matematika
vagon
[n,vec] ĉarego; vagono; remorko
biolojial
[a] biologia
coredor
[n,arci] koridoro, trairejo
norma
[n,mat] normo
inteleto
[n,uma] intelekto
tinje
[vt,col] tinkturi; nuanci | [n] tinkturo; nuanco; iomete da; tembro, sonkoloro
desendentes
[n,pl] idoj, posteuloj, posteularo
inflama
[vnt,fis,med] flamiĝi; inflami | [vt] flamigi; inflamigi | [n,med] inflamo
mosca
[n,ins] muŝo
filosofiste
[n] filozofo
cirilica
[a,ling] cirila | [n] cirila alfabeto
vispresidente
[n] vicprezidanto; vicprezidento
garantia
[vt,mone] garantii, certigi | [n] garantio; garantiaĵo; kaŭcio
asian
[a,dem] azia | [n] aziano
transmete
[vt,fis] transmeti, transmisii; dissendi, elsendi, disaŭdigi; komuniki, transigi (malsanon); kondukti | [n] transmeto, transmisio; dissendo, elsendo
milan
[n,avia] milvo
enebriada
[a] ebria | [n] ebriulo
organos
[n,pl] organoj, organaro; tripo, internaĵoj
carital
[a] almoza, bonfara
comandor
[n] komandanto; komodoro
balon
[n] balono; baloneto; parolveziko, bildstria veziko
adn
[c,cim,bio] DNA
susta
[vt,mone,uma,bio] vivteni, subteni, daŭrigi; ŝpare uzi | [n] vivteno, subteno
adotada
[a] adoptita | [n] adoptito
p
[c] p. (paĝo)
comfortosa
[a] komforta; bonhava, riĉa
nonesesada
[a] nenecesa, nebezonata, malhavebla
espetada
[a] atendita; pagenda
composante
[a] komponanta, konsistiga | [n] komponanto, konsistiga parto
onesta
[a,uma] honesta, verdirema; virta, bonintenca
lama
[n,util] klingo; padelo | [n,rel] lamao
sabori
[vnt] gusti | [vt] gustigi
constela
[vnt,ast] konstelaciiĝi; ariĝi | [n] stelfiguro, stelaro, konstelacio; aro
xapor
[n] ĉapelisto
revolta
[vnt,gov] revoluciiĝi, ribeli | [n] (loka) revolucio, ribelo
fase
[vnt,fis,bio,uma] fazi, trafaziĝi | [n] fazo
regania
[vt] regajni
sirculi
[vnt] cirkli, turniĝi, rotacii; cirkuli, cirkuladi | [vt] cirkuligi | [n] cirkulado
misil
[n,util,vec] misilo, pafaĵo, ĵetaĵo
renunsia
[vt,gov] eksiĝi, abdiki, demisii, rezigni, apostati, kabei; abnegacii, forĵuri, fornei | [n] eksiĝo, abdiko, demisio, rezigno, apostateco; abnegacio, forĵuro, forneo
scandal
[n,gov] skandalo
desemplea
[vt] maldungi | [n] maldungo
truple
[a] triobla | [av] trioble; trifoje | [n] trioblo, trioblaĵo; triopo; triumviraro; terceto, trieto
cargada
[a] ŝarĝita; ŝargita; alŝutita | [n] alŝutaĵo
encarga
[vt,gov] komisii, konfidi, deputi | [n] komisio, respondeco
sofito
[n,arci] plafono
osijen
[n,cim] oksigeno
determinada
[a] determinita; firma, neŝancelebla, celkonscia
nonatural
[a] nenatura, preternatura
feto
[n,bio] feto
diablo
[n,mit,rel] diablo, Satano, Lucifero
memori
[vt] memori, enmemorigi | [n] memorado, enmemorigo
jonguo
[a] ĉina | [n,dem] ĉino; la ĉina (lingvo)
defeta
[n] malvenko, defeto
consulta
[vt,gov] konsulti, konsiliĝi ĉe | [n] konsulto, konsultado
sasiada
[a] kontentigita, kontenta, sata
canadian
[a] kanada | [n] kanadano
denunsia
[vt,gov] denunci | [n] denunco
diverje
[vnt] deturniĝi, forturniĝi, disiĝi, diverĝi, alidirektiĝi | [n] deturniĝo, disiĝo, diverĝo, alidirektiĝo
coopera
[vnt] kunlabori, interrilati | [n] kunlaboro, kunlaborado, teama laboro
inspira
[vt,arte] inspiri, veki | [n] inspiro
gal
[n,avia] koko
peri
[vt] malŝpari, misuzi | [n] malŝparo
roceto
[n,util] raketo
cumula
[vnt] akumuliĝi, amasiĝi | [vt] akumuli, amasigi, hamstri | [n] akumuliĝo, amasiĝo
jenetical
[a] genetika, gena, denaska
saleta
[n] ĉambreto, kajuto, budo, ŝranko
flexable
[a] fleksebla, supla; plurutila, plurtalenta
triangulo
[a,mat] triangula, deltoforma | [n] triangulo
sposida
[a] edziĝinta, edziniĝinta, geedziĝinta, gejedziĝinta
arboretas
[n,pl] arbustoj, arbustaro
deleta
[vt,uma] delekti, ravi, ĝojigi, ekstazigi | [n] delekto, ravo, ĝojego, plezurego, ekstazo; frandaĵo, antaŭmanĝaĵo, aperitivo
cuoro
[n,util] ledo
duxesa
[n] dukino
tona
[vnt,tera] tondro | [n] tondri
pum
[n] knalo, krako, ekbruo, bato, tondro, eksplodo; fulmogolo (korbopilkade) | [esc] pum, bum, puf, paf, bat, krak, klak
evacua
[vt] evakui, elirigi | [n] evakuo, evakuado, elirigo
fe
[n,mit] feo, feino
anterior
[a,anat] antaŭa | [n] antaŭo, antaŭparto
temente
[a] tima
costal
[a] marborda | [av] ĉe la marbordo
radia
[vnt,fis] radiiĝi; dissendiĝi, disaŭdiĝi, elsendiĝi | [vt] radii; dissendi, disaŭdigi, elsendi | [n] radiado; dissendo, disaŭdigo, elsendo; radianteco, brilo
vacanse
[vnt,spo] ferii | [n] ferioj
asteni
[vnt] abstini, abnegacii, deteni sin, senigi sin je | [n] abstino, abstinado, abnegacio, sindeteno
supresa
[vt,gov,uma] subpremi, nuligi | [n] subpremo
polo
[n,ast,mat,bio,fis] poluso | [n,spo] poloo
culpablia
[n] kulpeco, kulpo
iritante
[a] irita, koleretiga, ĝena, agaca, ĉagrena | [n] iritaĵo
tumulta
[n,gov] tumulto, socia ĥaoso, tohuvabohuo, pandemonio
profesal
[a] profesia | [n] profesiisto, profesiulo
aselera
[vnt,fis] akceliĝi, rapidiĝi | [n] akcelo, akcelado, rapidiĝo
infla
[vnt,fis,med,mone] ŝveli, pufiĝi | [vt] ŝveligi, pufigi | [n] ŝvelo, ŝvelado, ŝvelaĵo; inflacio
esatia
[n] precizeco, ekzakteco
turbosa
[a] ĝena, petolema, malkvieta, sendisciplina; turbula; tumulteta, varionda (maro) | [n] ĝenulo, petolulo, bubo
cavalores
[n,pl] kavalerio
nepali
[a] nepala | [n,dem] nepalano; la nepala (lingvo)
vinseda
[a] venkita | [n] venkito
sivilia
[n] civilizacio; civiliziteco
salsa