Level 9 Level 11
Level 10

mostly interesting nouns


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crùn
crown (n)
crùnadh
crowning, coronation
caisteal
castle
rìgh
king
banrìgh
queen
grunn
crowd, group
dòmhail
dense, crowded
glainne
glass
glainneachan
glasses
geug
branch, bough
cùbhrachd
perfume
poll
mud
tuil
flood
còinneach
moss
rìgh-chathair
throne
lùchairt
palace
sèamar
chamber
eanchainn
brain
seudraidh
jewellery
seudaire
jeweller
bèicear
baker
taigh-fuine
bakery
claidheamh
sword
coinneal
candle
coinnlear
candlestick
fùirneis
furnace
braidseal
bonfire
cuimhne
memory
bòcan
ghost, spectre
tobhta
ruin (of a building)
sìthiche
fairy
cill
chapel
eaglais
church
clag-eaglaise
church bell
saillear
cellar
drochaid
bridge
dàn
poem
neach-brathaidh
spy
seirm
melody, tune
ulaidh
treasure
pioraid
pirate
caiptean
captain
lìon
net
acair
anchor
aisling
dream
seanchaidh
storyteller, tradition-bearer
ràmh
oar
gruaman
gloom, melancholy
seòladair
sailor
feamainn
seaweed
aincheist
puzzle, dilemma
liùghag
puppet, doll
buidseachd
witchcraft
badhbh
old hag, witch
bogsa-ciùil
accordian
pìob-mhòr
bagpipe
fèileadh
kilt
fuil
blood
craiceann
skin
druma
drum
farmad
envy
nabaidhean
neighbours
Tha farmad agam riut.
I'm envious of you.
tha na h-oidhcheannan a’ fàs nas fhaide
the nights are growing longer
Dè na planaichean a th’ agad airson na Nollaig?
What plans do you have for Christmas?
seanfhacal
proverb