Level 18 Level 20
Level 19

Fuel and energy


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
connadh
fuel
cumhachd
energy, power
mòine
peat
goileadair
boiler
A bheil teine fosgailte agad?
Do you have an open fire?
Tha e mòran nas blàithe
It's much warmer
Dè an connadh a tha sibh a’ losgadh?
What fuel do you burn? (pl)
Chan eil stòbh againn idir
We don't have a stove at all
Ciamar a tha sibh a’ teasachadh an taighe?
How do you heat the house? (pl)
Tha ola uabhasach daor a-nis
Oil is very expensive now
èifeachdach
efficient
Càite a bheil thu a’ ceannach fiodh?
Where do you buy wood?
niùclasach
nuclear
cumhachd an dealain
electrical power
an dealan
electricity
mar eisimpleir
for example
blàthachadh na cruinne
global warming
connadh fosail
fossil fuel[s]
tuath-gaoithe
wind farm
cumhachd nan tonn
wave energy
cumhachd na grèine
solar power
carbon dà-ogsaid
carbon dioxide
a’ truailleadh
polluting
‘S e droch rud a th’ ann am blàthachadh na cruinne
Global warming is a bad thing
stèiseanan cumhachd niùclasach
nuclear power stations
cha toigh le feadhainn tuathan-gaoithe
some people don't like wind farms
sgudal niùclasach
nuclear waste
cumhachd ath-nuadhachail
renewable energy
an t-àile
the atmosphere