Level 5 Level 7
Level 6

food


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reothadair
freezer
crogan
jar
cana
can (n)
pònairean
beans
peasraichean
peas
uighean
eggs
organach
organic
na can guth
don't mention it
biadh nan crogan
preserves (n)
glasraichear
vegetarian
botal
bottle
a' plaosgadh
shelling (removing husk)
mas e do thoil e
please
stòbh
stove
rùsg
peel
botal fìona
bottle of wine
cha leag thu leas
you don't need to
Tha sinn a’ gabhail pasta
We're having (taking) pasta
An rùisg mi buntàta?
Will I peel potatoes?
An geàrr mi currain?
Will I cut up carrots?
Am plaosg mi peasraichean?
Will I shell peas?
Geàrr an courgette seo leis an sgithinn
Cut up this courgette with the knife
Ann am pìosan beaga
In small pieces
clàr-bìdh
menu
muasgan-caol
prawn
muasgain-chaola
prawns
a' grìosachadh
grilling
greas ort
hurry up
rus
rice
fear-frithealaidh
waiter
tè-frithealaidh
waitress
taigh-bìdh Innseanach
Indian restaurant
Cò tha a’ dràibheadh?
Who is driving?
Am faod mi an clàr-bìdh fhaicinn?
May I see the menu?