Level 2 Level 4

71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Мой отец — бизнесмен.
Můj otec je podnikatel.
Вдруг, он увидел меня.
Najednou uviděl mě.
Я должен владеть этим.
Já to musím mít.
Вспомни!
Vzpomneň si!
Читай дальше.
Čti dále.
Мне действительно жаль!
Je mi to opravdu líto!
Она ленивая.
Ona je lenivá.
Я лучше.
Já jsem lepší.
Любишь меня?
Miluješ mě?
Мне намного лучше.
Je mi mnohem lépe.
Ганс - немецкое имя.
Hans je německé jméno.
Это необходимо.
Je to nezbytné.
Обращайся.
Není zač. Prosím.
Что объясняет учитель?
Co učitel vysvětluje?
Это многое объясняет.
To vysvětluje mnohé.
Японский — наш родной язык.
Japonština je náš rodný jazyk.
Это простой случай.
Je to jednoduchý případ.
Что случилось?
Co se stalo?
Этого не случится.
To se nestane.
Сначала дамы.
Dámy první.
Сначала пойду я.
Nejprve půjdu já.
Давай узнаем.
Pojďme to zjistit.
Никто не узнает.
Nikdo se (to) nedozví.
Она улыбалась.
Ona se usmála.
Все улыбались.
Všichni se smáli.
Мальчик научился читать.
Chlapec se naučil číst.
Они гораздо выше нас.
Jsou mnohem vyšší než my.
Как долго?
Jak dlouho?
Я читаю журнал.
Já čtu časopis.
Я из Испании.
Já jsem ze Španělska.
Когда закрывается?
Kdy se zavírá?
Иди медленнее.
Jdi pomaleji.
Наконец пятница.
Konečně je pátek.
А не наоборот?
A není (to) naopak?
Он сделал всё наоборот.
(On) dělal vše naopak.
Есть несколько проблем.
Je zde několik problémů.
Он пел песню.
On zpíval píseň.
Всем понятно?
Rozumí všichni?
Какова причина?
Jaká je příčina?
Она случайно разбила вазу.
Ona náhodou rozbila vázu.
Начни считать.
Začni počítat.
Это считается?
Počítá se to?
Мне худеть не нужно.
Já hubnout nepotřebuji.
Чем занимаешься?
Co děláš (za povolání)?
Его считали героем.
Pokládali ho za hrdinu.
по мосту идёт
po mostě jdou
Почему вы улыбаетесь?
Proč se smějete?
я вспомнила случай
vzpomněla jsem si na historku
на прошлой неделе
minulý týden
Видно, что он иностранец.
Je vidět, že je cizinec.
Я умею говорить на русском языке.
Umím mluvit rusky.
Я владею русским языком.
Ovládám ruštinu.
Я учу русский язык.
Učím se rusky.
Вы свободно говорите по-русски?
Mluvíte rusky plynně?
с первого взгляда
na první pohled
В Польше говорят по-польски.
V Polsku se mluví polsky.
Я умею плавать.
Já umím plavat.
Ты умеешь водить?
Umíš řídit?
Она умеет готовить.
Ona umí vařit.
Мы умеем делать обувь.
My umíme dělat boty.
Вы умеете шить?
Umíte šít?
Они умеют рыбачить.
Oni umí rybařit.
Я не умею говорить по-испански.
Já neumím mluvit španělsky.
Кто из вас владеет французским языком?
Kdo z vás umí francouzsky?
Мои дети часто болеют.
Moje děti jsou často nemocné.
Почему ты краснеешь?
Proč se červenáš?
Все худеют, а я толстею.
Všichni hubnou, a já tloustnu.
Вы успеете позвонить мне ещё сегодня?
Můžete mi zavolat ještě dnes?
Я не владею иностранными языками.
Já neovládám cizí jazyky.
Я знаю русский язык.
Umím rusky. Znám/ovládám ruštinu.
Я умею говорить по-русски.
Umím mluvit rusky.