Level 9
Level 10

UNIT10


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
almost
téměř
arrange
poskládat, zařídit
coast
pobřeží
each
každý
ferry
trajekt
fisherman
rybář
go out
vyjet, vyjít
harbour
přístav
inside
uvnitř
outside
venku
last night
včera večer
lifeboat
záchranný člun
part
část
quiz
kvíz
rescue
záchránit
sailor
námořník
sanctuary
rezervace
seal
tuleň, lachtan
term
semestr
wild
divoký
She is famous for her great cakes.
Je známá díky svým skvělým koláčům.
I don't want to do it either.
Já to taky nechci dělat.
group
skupina
beach
pláž
sea
moře
mountains
hory
match
spojit, přiřadit
climb
šplhat, lézt
place
místo
famous
známý
travel
cestovat
all over the world
po celém světě
light
světlo
destroy
zničit
need
potřebovat
find
najít
happen
dít se, stát se