Level 7 Level 9
Level 8

UNIT8


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acid rain
kyselý déšť
alternative
alternativní
biology
přírodopis, biologie
browse the Internet
prohlížet si internet
burn a CD
vypálit CD
cause
způsobit, zapříčinit
dust
prach
environment
životní prostředí
environmental studies
ekologická výchova
exhaust pipe
výfuk
factory
továrna
glass
sklo
including
včetně
metal
kov
musical instrument
hudební nástroj
nervous
nervózní
next time
příště
penfriend
kamarád na dopisování
plastics
plasty
pollute
znečišťovat
pollution
znečištění
power station
elektrárna
presentation
prezentace, referát
print out
vytisknout
recycle
recyklovat
recycling
recyklace, třídění
rubbish
odpad
solar energy
sluneční energie
solar-power car
auto na solární pohon
throw away
vyhodit
turn off
vypnout
waste
plýtvat, odpad
web page
webová stránka
win
vyhrát, zvítězit
wind energy
větrná energie
I forgot all about it.
Úplně jsem na to zapomněla.
It is your turn.
Jsi na ředě.
That is cheating.
To je podvod.
Too bad.
Ach jo, to je škoda.
well
dobře
together
dohromady
express
vyjádřit