Level 8 Level 10
Level 9

UNIT9


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
area
oblast, území
competition
soutěž
dock
přístavní dok
drinking water
pitná voda
environment-friendly
ekologicky šetrný
fortune-teller
kartářka, věštkyně
future
budoucnost
if
jestliže, když
inline skates
kolečkové brusle
librarian
knihovník
library
knihovna
machine
stroj, přístroj
noise
hluk
riddle
hádanka
screen
obrazovka
shuttle
raketoplán
space station
vesmírná stanice
spacesuit
skafandr
thought
myšlenka
worry
trápit se
How can I help?
Co pro tebe mohu udělat?
It worries me.
Trápí mě to.
examples
příklady
world
svět
space
vesmír
important
důležitý
country
země, stát
life
život
live
žít
interview
rozhovor
know
vědět, znát
try
zkusit
imagine
představit si