1
Ready to learn
Alfabet ♪♪
2
Ready to learn
Alfabet - wymowa ♪♪
3
Ready to learn
Zaimki osobowe ♪♪
4
Ready to learn
Ważne słówka - Na wyjazd ♪♪
5
Ready to learn
Powitania, pożegnania ♪♪
6
Ready to learn
Pytania ♪♪
7
Ready to learn
Liczebniki ♪♪
8
Ready to learn
Liczebniki porządkowe ♪♪
9
Ready to learn
Rodzina ♪♪
10
Ready to learn
Czas - określenie czasu ♪♪
11
Ready to learn
Czas - ciąg dnia ♪♪
12
Ready to learn
Czas - tygodnie, miesiące, pory roku ♪♪
13
Ready to learn
Gramatyka - rzeczownik l.mn ♪♪
14
Ready to learn
Kolory ♪♪
15
Ready to learn
Owoce i warzywa ♪♪
16
Ready to learn
Posiłek i jego elementy ♪♪
17
Ready to learn
Zwierzęta ♪♪
18
Ready to learn
Przymiotniki - Przysłówka ♪♪
19
Ready to learn
Przymiotniki - stopniowanie ♪♪
20
Ready to learn
Uczucia (1 lub 3 os l.poj) ♪♪
21
Ready to learn
Czasowniki - Codzienność (bezokolicznik) ♪♪
22
Ready to learn
Czasowniki - Spędzanie czasu ♪♪
23
Ready to learn
Czasowniki - Życie ♪♪
24
Ready to learn
Częste frazy ♪♪
25
Ready to learn
Dom i jego elementy ♪♪
26
Ready to learn
Domowe przedmioty ♪♪
27
Ready to learn
Podróże - transport ♪♪
28
Ready to learn
Przyroda i pogoda ♪♪
29
Ready to learn
Części ciała ♪♪
30
Ready to learn
Części garderoby ♪♪
31
Ready to learn
Gramatyka - pytania ♪♪
32
Ready to learn
Komendy, Wołacz! ♪♪
33
Ready to learn
Zawody ♪♪
34
Ready to learn
Przyimki ♪♪
35
Ready to learn
Przyimki miejsca ♪♪
36
Ready to learn
Odległości, droga ♪♪
37
Ready to learn
Gramatyka - sufiksy I ♪♪