Level 2
Level 1

Irene


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kertoa
to tell
katua
to regret
Ei kertonut katuvansa
Didn't say that she regretted
seisoa
to stand
valoisa
light, bright, not dark
ranta
a beach, a shore
täynnä
full of
hiljainen nainen
quiet woman
seurata
to follow, to observe
saksalainen
German
risteilyalus
a cruise ship
sota
a war
loppu
an end
sanoa ääneen
to say aloud
sitä ei saanut sanoa ääneen
you weren't supposed to say it aloud
kokoontua
to gather
kuljettaa
to transport
taistella
to fight, to battle
lähtö
a departure
kyydissä
onboard
joku hänelle tärkeä
somebody who was important to her
olivat yrittäneet
had tried
itkeä
to cry
huutaa
to shout, to yell
se ei ollut auttanut
it hadn't helped
sairaanhoitaja
a nurse
konekirjoittaja
a typewriter, a typist
Miksi heitä ei enää tarvittu?
Why weren't they needed any more?
pärjätä
to do well, to manage
osa
a part of
raskaana
pregnant
hekään eivät
not even them
päästä laivaan
to be let into the ship
he pelkäsivät
they were afraid of
Neuvostoliiton joukot
Soviet Union troops
sotilas
a soldier
vihollinen
an enemy
tapahtuisi
would happen
saada kiinni
to catch
pelko
fear
vastuussa
responsible for
saalis
prey
vilkuttaa
to wave
kasvot
face
jaksaa
to have mental or physical energy
etsiä
to look for
lähteä liikkeelle
to leave, to start moving forward
parakki
a barrack
muiden takana
behind the others
pysähtynyt
stopped
tuntureiden toisella puolella
on the other side of the mountains
vallata
to occupy
ampua
to shoot
kuoleman keskellä
in the middle of death
veriset vaatteet
bloody clothes
tarinoita
stories
reagoida
to react
kauheus
a horror
hymyillä
to smile
helpotus
relief
arki
everyday life, days from Monday to Friday
kuolema
death
itsemurha
a suicide
helpoin tapa tappaa
the easiest way to kill
erota
to separate, to divorce, to differ
harjasi hiuksensa auki
brushed her hair open