Level 24 Level 26
Level 25

Saunassa


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
saunan lauteilla
on the sauna benches
ei enää
not any more
ei kovin kuuma
not so hot
pala suopaa
a piece of soap (a certain type of soap)
seinien läpi
through the walls
kyyneleet
tears
valua
to run (tears)
kiulu
a kit, a pail, a wooden bucket
lämpötila
temperature
hangata
to scrub
oli kummallista
it was strange, peculiar
lempeä
kind
kuivunutta verta
dried blood
tunnustella
to touch and feel
vuorotellen
taking turns
verrata haavoja
to compare wounds
yhteinen kokemus
a common experience
hyttysenpurema
a mosquito bite
parantua
to heal
keskeyttää
to interrupt
miettiä
to think (about, over), to consider
oma osuus
own part
siinä tilanteessa
in that situation
lähteminen oli ollut järkevämpää kuin jääminen
leaving had made more sense than staying
He jakoivat yhdessä tämän hetken.
They shared together this moment.
samanarvoinen
equal, worth the same
olkia
straw
laittaa ovi lukkoon
to lock the door
koskaan ei tiedä
you'll never know