Level 81 Level 83
Level 82

Lektion 63 - Besitzverhältnisse


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kinek + a/az + Substantiv + a/ja/e/je ?
Wessen? (Auf Personen bezogen)
Minek + a/az + Substantiv + a/ja/e/je?
Wessen? (Auf Dinge bezogen)
az iskola tanulója / az iskolának a tanulója
der Schüler der Schule
az iskola tanulói / az iskolának a tanulói
die Schüler der Schule
az iskolák egyik tanulója / az iskoláknak egyik tanulója
ein Schüler der Schulen
egy iskola tanulói / egy iskolának a tanulói
die Schüler einer Schule
a szív dobogása / a szívnek a dobogása
das Klopfen des Herzens
az (én) életem kezdete / az (én) életemnek a kezdete
der Beginn meines Lebens
a (te) szíved dobogása / a (te) szívednek a dobogása
das Klopfen deines Herzens
az (ő) apája neve / az (ő) apájának a neve
der Name seines/ihres Vaters
a (mi) szívünk dobogása / a (mi) szívünknek a dobogása
das Klopfen unserer Herzen
az (ő) életük kezdete / az (ő) életüknek a kezdete
der Beginn ihres/deren Leben
a (ti) gyerekeitek cipője / a (ti) gyerekeiteknek a cipője
die Schuhe eurer Kinder
a mérnök könyvei / a mérnöknek a könyvei
die Bücher des Ingenieurs
a falu házai / a falunak a házai
die Häuser des Dorfes
Ausztria fővárosa / Ausztriának (a) fővárosa
die Hauptstadt Österreichs / Österreichs Hauptstadt
Magyarország folyói / Magyarországnak (a) folyói
die Flüsse Ungarns / Ungarns Flüsse
Németország egysége / Németországnak (az) egysége
die Einheit Deutschlands / Deutschlands Einheit
A városunk utcái szélesek. / A városunknak az utcái szélesek.
Die Straßen unserer Stadt sind breit.
Az iskolánk tanulói holnap kirándulnak. / Az iskolánknak a tanulói holnap kirándulnak.
Die Schüler unserer Schule machen morgen einen Ausflug.
Az apámnak egyik barátja orvos. / Az apám egyik barátja orvos.
Einer der Freunde meines Vaters ist Arzt.
A nagy város egyik kis utcájában laknak. / A nagy városnak egyik kis utcájában laknak.
Sie wohnen in einer kleinen Straße der großen Stadt.
Gábor bácsi apámnak öccse, nem bátyja.
Onkel Gábor ist der jüngere Bruder meines Vaters, nicht der ältere.
Kinek a sapkája ez?
Wessen Mütze ist das?
Ez ennek a fiúnak a sapkája.
Das ist die Mütze dieses Jungen.
Minek a fénye ez?
Wessen Licht ist das?
Az annak a kis lámpának a fénye.
Es ist das Licht jener kleinen Lampe.
A szobámnak kicsik az ablakai. / A szobám ablakai kicsik.
Die Fenster meines Zimmers sind klein.
Az orvos rendelőjében sok beteg vár. / Az orvosnak a rendelőjében sok beteg vár.
In der Praxis des Arztes warten viele Kranke.