Level 2
Level 1

klasyczne - z laciny na polski


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dzień uczy dzień
Dies diem docet
W winie prawda
In vino veritas
Chwytaj dzień
Carpe diem
Powtarzanie jest matką wiedzy
Repetitio est mater studiorum
Nieobecny traci
Absens carens
Biada zwyciężonym!
Vae victis!
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
Veni, vidi, vici
Jakiż artysta ginie!
Qualis artifex pereo!
Rezultat nauczycielem głupich (mądry Polak po szkodzie)
Eventus stultorum magister
Kobieta zmienną jest
Varium et mutabile semper femina
Historia nauczycielką życia
Historia vitae magistra est
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta
Duobus litigantibus tertius gaudet
Pieniądze nie śmierdzą
Pecunia non olet
W winie prawda, w wodzie zdrowie
In vino veritas in aqua sanitas
Marność nad marnościami i wszystko marność
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Kości zostały rzucone
Alea iacta est