Level 1 Level 3
Level 2

Klasyczne - z laciny na polski 2


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Módl się i pracuj
Ora et labora
Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się
Non scholae sed vitae discimus
Twarde prawo, ale prawo
Dura lex, sed lex
Rozkazywać sobie jest najwyższą władzą
Imperare sibi maximum imperium est
Dopóki oddycham, nie tracę nadziei
Dum spiro, spero
Żli przyjaciele przynoszą złe owoce
Mali amici malus fructus ferunt
Prawdziwego przyjaciela poznasz w biedzie
Amicus certus in re incerta cernitur
Myślę więc jestem
Cogito ergo sum
Mylić się jest rzeczą ludzką
Errare humanum est
Wiem że nic nie wiem
Scio me nihil scire
Przez ciernie do gwiazd
Per aspera ad astra
O czasy! O obyczaje!
O tempora! O mores!
Gust nie podlega dyskusji
De gustibus non est disputandum
Głód jest gorszy od bólu
Fame est peius quam dolor
Pamiętaj o śmierci
Memento mori
Mamy papieża
Habemus papam
I ty Brutusie, przeciwko mnie?
Et tu Brute, contra me?
Ręka rękę myje
Manus manum lavat
Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce
Homo sum, humani nihil a me alienum puto