Level 3 Level 5
Level 4

klasyczne - z polskiego na lacine 1


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dies diem docet
Dzień uczy dzień
In vino veritas
W winie prawda
Carpe diem
Chwytaj dzień
Repetitio est mater studiorum
Powtarzanie jest matką wiedzy
Absens carens
Nieobecny traci
Vae victis!
Biada zwyciężonym!
Veni, vidi, vici
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
Qualis artifex pereo!
Jakiż artysta ginie!
Eventus stultorum magister
Rezultat nauczycielem głupich (mądry Polak po szkodzie)
Varium et mutabile semper femina
Kobieta zmienną jest
Historia vitae magistra est
Historia nauczycielką życia
Duobus litigantibus tertius gaudet
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta
Pecunia non olet
Pieniądze nie śmierdzą
In vino veritas in aqua sanitas
W winie prawda, w wodzie zdrowie
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Marność nad marnościami i wszystko marność
Alea iacta est
Kości zostały rzucone