Level 15 Level 17
Level 16

241 - 255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
efficiency
wydajność
bury
pochować
sales pitch
slogany, którymi sprzedawca namawia do zakupu towaru
pour
wlać
overhaul
zrestrukturyzować
irrelevant
nieistotny
output
zdolność produkcyjna
occur
mieć miejsce
oddly
dziwnie
slick
zręczny
handout
jałmużna
transparency
przejrzystość
desktop
pulpit
outcome
wynik
polish up
szlifować