1
Ready to learn
Čísla 1 až 10 - slovíčka
2
Ready to learn
Čísla 1 až 10 - pinyin
3
Ready to learn
Čísla 1 až 10 - znaky
4
Ready to learn
Úvodní fráze - slovíčka
5
Ready to learn
Úvodní fráze - pinyin
6
Ready to learn
Úvodní fráze - znaky
7
Ready to learn
Seznamování - slovíčka
8
Ready to learn
Seznamování - pinyin
9
Ready to learn
Seznamování - znaky
10
Ready to learn
Seznamování - věty z pinyinu
11
Ready to learn
Seznamování - věty ze znaků
12
Ready to learn
Rodina - slovíčka
13
Ready to learn
Rodina - pinyin
14
Ready to learn
Rodina - znaky
15
Ready to learn
Rodina - věty z pinyinu
16
Ready to learn
Rodina - věty ze znaků
17
Ready to learn
Státy
18
Ready to learn
03 时间 - slovíčka (bez nahrávky)
19
Ready to learn
03 时间 - pinyin
20
Ready to learn
03 时间 - znaky
21
Ready to learn
03 时间 - věty (bez nahrávky)
22
Ready to learn
04 爱好 - slovíčka (bez nahrávky)
23
Ready to learn
04 爱好 - pinyin
24
Ready to learn
04 爱好 - znaky
25
Ready to learn
04 爱好 - věty (bez nahrávky)
26
Ready to learn
05 看朋友 - slovíčka (bez nahrávky)
27
Ready to learn
05 看朋友 - pinyin
28
Ready to learn
05 看朋友 - znaky
29
Ready to learn
05 看朋友 - věty (bez nahrávek)
30
Ready to learn
06 约时间 - slovíčka (bez nahrávek)
31
Ready to learn
06 约时间 - pinyin
32
Ready to learn
06 约时间 - znaky
33
Ready to learn
06 约时间 - věty (bez nahrávek)
34
Ready to learn
08 学校生活 - slovíčka (bez nahrávek)
35
Ready to learn
08 学校生活 - pinyin
36
Ready to learn
08 学校生活 - znaky
37
Ready to learn
08 学校生活 - věty (bez nahrávek)
38
Ready to learn
09 买东西 - slovíčka (bez nahrávek)
39
Ready to learn
09 买东西 - pinyin
40
Ready to learn
09 买东西 - znaky
41
Ready to learn
09 买东西 - věty (bez nahrávky)
42
Ready to learn
Klasifikátory (bez nahrávek)
43
Ready to learn
10 交通 - slovíčka (bez nahrávek)
44
Ready to learn
10 交通 - pinyin (bez nahrávek)
45
Ready to learn
10 交通 - znaky (bez nahrávek)
46
Ready to learn
10 交通 - věty (bez nahrávek)
47
Ready to learn
10 Přání
48
Ready to learn
11 天气预报 - slovíčka
49
Ready to learn
11 天气预报 - pinyin
50
Ready to learn
11 天气预报 - znaky
51
Ready to learn
11 谈天气 - věty
52
Ready to learn
11 města
53
Ready to learn
12 吃饭 - slovíčka
54
Ready to learn
12 吃饭 - pinyin
55
Ready to learn
12 吃饭 - znaky
56
Ready to learn
12 吃饭 - věty