Level 1 Level 3
Level 2

10 - 18


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put forward
ileri sürmek
show up
gözükmek, ortaya çıkmak
set off
yola çıkmak, başlatmak
get along with
biriyle iyi geçinmek
take back
geri götürmek, eskiyi hatırlamak
take place
meydana gelmek, olmak
call for
çağrıda bulunmak,gerektirmek,uğramak
turn down
reddetmek, kısmak
put through
telefon bağlamak