Level 2
Level 1

Prvi del


151 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a celebrity
slavna oseba
to pinpoint
natančno pokazati, določiti
to whizz around
švigati naokrog
vivid
slikovit, živ
abiding
trajen, stalen
a rod
ribiška palica
to dedicate
posvetiti
delighted
navdušen
to crawl
plaziti se
a fir tree
jelka
an achievement
dosežek
to achieve
doseči
a dragonfly
kačji pastir
a jug
vrč
a pacifier
duda
to pacify
pomiriti
pest
mrčes
a census
popis prebivalstva
to take a census
popisati prebivalstvo
overseas
čezmorski, v tujini
immigration
priseljevanje
dominant
dominanten, prevladujoč
to catch up
dohiteti
a descent
poreklo
of Slovene descent
slovenskega porekla
to claim asylum
prositi za azil
to torture
mučiti
to fail to do sth
spodleteti
on display
na ogled
a survey
raziskava
a resident
prebivalec
a background
ozadje, izvor
to be in favour of sth
biti za, podpirati
to be against sth
biti proti
the majority
večina
to attend a course
udeležiti se tečaja
recently
nedavno
citizenship
državljanstvo
an immigrant
priseljenec
a nationality
narodnost
to emerge
pojaviti se, priti na dan
unemployment benefits
pomoč za brezposelne
to claim
trditi
social support
socialna podpora
to chase
loviti, zasledovati
a government
vlada
to adopt
posvojiti
an underscore
podčrtaj
to underscore
podčrtati, poudariti
to pose a threat
predstavljati grožnjo
to eliminate
izločiti, odpraviti, eliminirati
to maintain
trditi, ohraniti
a significant loss
precejšnja izguba
significant
pomemben, precejšen
scarce
redek
valuable
dragocen
resources
viri
fluent
tekoč
to speak English fluently
tekoče govoriti angleško
fluency
tekočnost, aktivno znanje
to grab the spotlight
biti v središču pozornosti
to talk shop
govoriti o službi
to grab hold of sb's hand
prijeti nekoga za roko
to talk rubbish
govoriti bedarije
to talk nonsense
govoriti neumnosti
to talk back
odgovarjati (nekomu), drzno govoriti
to talk a blue streak
govoriti kot navit
to make sth up
izmisliti si
to make up for sth
nadoknaditi, oddolžiti se
to make off with the money
popihati jo z denarjem
lucrative
donosen
comfortable
udoben
to resemble
biti podoben
to closely resemble
biti zelo podoben
to speed
drveti, voziti prehitro
opposite
nasproten
opposite direction
nasprotna smer
to rush
hiteti
precious
dragocen
a windscreen
vetrobransko steklo
to burgle
vlomiti
a burglar
vlomilec
horrified
zgrožen
to horrify
navdati z grozo
reliable
zanesljiv
to be wary of sth/sb
paziti se koga/česa
wary
previden
to loom
groziti, pretiti, bližati se
permanent
trajen
to campaign for sth
zavzemati se za nekaj, voditi kampanjo
to collect signatures
zbirati podpise
to struggle
boriti se
a struggle
boj
to apply
prositi
bureaucracy
birokracija
membership
članstvo
a member
član
population
prebivalstvo
to wipe out
izbrisati, popolnoma uničiti
to tear apart
raztrgati, uničiti
bloody
krvav
a civil war
državljanska vojna
a foster parent
krušni starš
to change beyond recognition
spremeniti se do nerazpoznavnosti
to devastate
uničiti, opustošiti
a panel
okrogla miza, armaturna plošča
to nip out
skočiti nekam ven
a chippy
prodajalna ocvrtih rib in krompirčka
a swot
piflar
a school canteen
šolska menza
a packed lunch
malica za s sabo
a home-cooked meal
doma pripravljen obrok
to drop off
odložiti nekoga (z avtomobilom)
to pick up
pobrati
an industrial city
industrijsko mesto
densely populated
gosto naseljen
a semster (a term)
semester
a flood
poplava
compulsory (obligatory)
obvezen
to attend school
obiskovati šolo, hoditi v šolo
similar
podoben
fascinating
navdušujoč
to contribute
prispevati
to bow
prikloniti se
a gulf
zaliv
a coastal area
obalno območje
a national antheme
himna
to raise the flag
dvigniti zastavo
to have a nap
zadremati
kindergarten (nursery)
vrtec
obedience
ubogljivost
to obey
ubogati
a prayer
molitev
a Swiss roll
rolada
to neglect
zanemarjati
neglect
zanemarjanje
to assault
napasti
an assault
napad
colloquial
pogovorni
a shortage
pomanjkanje
water shortage
pomanjkanje vode
cruel
krut
to have a lie-in
poležavati
grumpy
tečen, čemeren, slabe volje
alert
pozoren
on the other hand
po drugi strani
to impose sth on sb
vsiliti nekaj nekomu
to reverse
obrniti, vzvratno voziti
to back up
podpirati
to publish
izdati, objaviti (knjigo, članek)
a jet lag
utrujenost zaradi časovne razlike