Level 1 Level 3
Level 2

Drugi del


131 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to switch
zamenjati, preklopiti
to secrete
izločati
a delay
zamuda
to delay
preložiti na pozneje
to be delayed
imeti zamudo
a union
sindikat
to tackle an issue
spopasti se s problemom
sleep deprivation
pomanjkanje spanja
to be deprived of
imeti premalo, primanjkovati
truancy
špricanje šole
to play truant
špricati (1)
to skive
špricati (2)
to bunk (off)
špricati (3)
a snide remark
zaničljiva opazka
a wimp
mevža
to be cross at sb
biti jezen na nekoga
to get over sth
preboleti
to be over the moon
biti v sedmih nebesih
to be in a mess
biti v godlji
to put sth aside
odložiti, zanemarjati
to stick up for sb
postaviti se za nekoga
to put sb down
poniževati
decency
dostojanstvo
eventually
sčasoma
to let sb down
pustiti na cedilu
to fall out
skregati se
strained
napet (npr. odnosi)
to be at odds with sb
prepirati se s kom, ne strinjati se
to build a few bridges
pobotati se, ponovno se povezati (1)
to get your friendship back on track
pobotati se, ponovno se povezati (2)
to cool off
ohladiti se
to get your point across
izraziti svoje mnenje (1)
to say your piece
izraziti svoje mnenje (2)
to bawl
dreti se
to fess up
priznati krivdo, napako
to be in the wrong
motiti se
petty
nepomemben
to take it on the chin
pogumno sprejeti nekaj
stubborn
trmast
to mend a row
pobotati se, zgladiti prepir
to get on with sb
dobro se razumeti
to make up with sb
pobotati se
to get your head around things
sprijazniti se z nečim
to place an order
oddati naročilo
to enquire about sth
poizvedeti
economics
ekonomija
chemistry
kemija
history
zgodovina
maths
matematika
physics
fizika
biology
biologija
information technology (IT)
informatika
geography
geografija
art
umetnost
physical education (PE)
športna vzgoja
philosophy
filozofija
religious education (RE)
verouk
compulsory
obvezen (1)
obligatory
obvezen (2)
elective
izbiren (1)
optional
izbiren (2)
a blackboard
tabla
a free period
prosta ura
a break
odmor
at break
med odmorom
chalk
kreda
a bully
nasilnež v šoli, ustrahovalec
to bully
ustrahovati
bullying
ustrahovanje
a scholarship
štipendija (1)
a bursary
štipendija (2)
a grant
štipendija (3)
a locker
omarica (v šoli)
detention
pripor po pouku
a register
redovalnica, dnevnik
a field day
športni dan (1)
a sports day
športni dan (2)
a field trip
ekskurzija
to cheat
plonkati, prepisovati
a cheat sheet
plonk (1)
a crib sheet
plonk (2)
class
razred (npr. 1A), pouk
lesson
šolska ura
a good mark
dobra ocena
a high mark
visoka ocena
a mark
ocena v Angliji
a grade
ocena v Ameriki
a bad mark
slaba ocena (1)
a poor mark
slaba ocena (2)
an oral
ustni izpit, ustno spraševanje
to invigilate an exam
nadzorovati, paziti na izpitu
to do an exam
pisati izpit, test (1)
to take an exam
pisati izpit, test (2)
to sit an exam
pisati izpit, test (3)
to pass an exam
narediti izpit
to fail an exam
pasti na izpitu
to resit
ponavljati izpit, test (1)
to retake
ponavljati izpit, test (2)
to revise
učiti se za izpit, test; ponavljati
a classroom
učilnica
a hall
avla
a playground
igrišče
a gym
telovadnica
playing fields
igrišča za nogomet, košarko, itd.
a staff room
zbornica
a lab
laboratorij
a library
knjižnica
a hall of residence
dijaški oz. študentski dom (Anglija)
a dormitory
dijaški oz. študentski dom (Amerika)
a teacher
učitelj, profesor
a headmaster
ravnatelj (1)
a headmistress
ravnateljica
a head (teacher)
ravnatelj (Anglija)
a principal
ravnatelj (Amerika)
a caretaker
hišnik
a librarian
knjižničar
a lab tehnician
laborant
a school counsellor
svetovalni delavec
to graduate
diplomirati
to apply
prijaviti se
primary school
osnovna šola (Anglija)
secondary school
srednja šola (Anglija)
elementary school
osnovna šola (Amerika)
high school
srednja šola (Amerika)
rules
pravila
discipline
disciplina
strict
strog
to pay attention
biti pozoren
a nursery
vrtec (Anglija)
a kindergarten
vrtec
grammar school
gimnazija