Level 2 Level 4
Level 3

Tretji del


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to end up doing sth
končati kot
a rickshaw
rikša
unperturbed
miren, ki se ne vznemirja
to perturb
vznemirjati
to ruffle
skuštrati
to ruffle some feathers
razbesneti
notorious
razvpit, zloglasen
a preface
predgovor, uvod
to be prefaced by
uvajati, začenjati
but to no avail
zaman
to be taken aback
biti osupel
to affirm
potrditi
to land up in trouble
pristati v težavah
to adjust
prilagoditi se
an adjustment
prilagoditev
to burp
rigati
to spit
pljuvati
manners
manire
table manners
obnašanje pri mizi
to slurp
srkati, srebati
overwhelming
neznosen, neizmeren
anxiety
tesnoba, skrb
anxious
tesnoben, zaskrbljen
frustrated
zafrustriran, razdražen
surroundings
okolica
homesickness
domotožje
to be homesick
imeti domotožje
to maintain
ohraniti
to tease
dražiti
to tempt
premamiti
contradictory
nasprotujoč, protisloven
for instance
na primer
to withdraw
umakniti
honeymoon
medeni tedni
to fit in
prilegati se, skladati se
a handshake
stisk roke
a custom
navada, običaj
to queue
čakati v vrsti
a queue
vrsta
to frown
mrščiti se
to frown upon sth
ne odobravati
to yawn
zehati
to cough
kašljati
to stare
strmeti
to pick your nose
vrtati si po nosu
disgusted
poln gnusa, zgrožen
a nostril
nosnica
a handkerchief
robček
to backslap
udariti po hrbtu
to hug
objeti
to pass wind
prdniti
value
vrednost
punctuality
točnost
punctual
točen
an appointment
dogovor, sestanek
pace
tempo, ritem
seldom
redko