Level 19 Level 21
Level 20

Connecting: taa marbuTa, Taa, Dhaa, ayn, ghayn