Level 2

356 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be
būti
and
ir, bei
have
turėti
I
that
kad
you
tu
he
jis
with
su, kartu ir
on
ant
do
daryti
say
sakyti
this
šis/štai(arti kalbėtojo)
they
jie,jos
but
bet
we
mes
his
jo(jis Kilm.)
from
nuo
that
tas/tai(tolėliau kalbėtojo)
not
ne(kažkas)[not me - ne aš]
she
ji
or
arba, ar
what
kas, ką, koks ___
go
eiti
their
jų(jie/jos Kilm.)
can
galėti
who
kas(asmuo), kuris
get
gauti
if
jei
would
[would do - darytų, would say - sakytų...] ___
her
jos(ji Kilm.)
all
viskas[all toys - visi žaislai, all fires - visos ugnys] ___
my
mano
make
gaminti[make friends - susirasti draugų, make things - gaminti daiktus]
about
apie
know
žinoti
will
[will do - darys, will say - sakys, will read - skaitys] ___
up
virš, viršus ___
one
vienas
time
laikas
there
ten
year
metai
so
taigi[so...], tiek[so much - tiek daug; it's so bad, that it makes me sick - tiek blogai, kad man darosi bloga]
think
galvoti, mąstyti
when
kai
which
kuris(negyvas daiktas)
them
jiems/joms(jie/jos Naud.)
some
keletas
me
___
people
žmonės/asmenys
take
imti
just
tiesiog
see
matyti
him
jam(jis Naud.)
your
tavo
come
ateiti
could
[could do - galėtų daryti, could say - galėtų sakyti]
now
dabar
than
nei, negu[more than - daugiau nei, taller than - aukštesnis nei]
like
kaip[smells like apples - kvapas kaip obuolių, he is like that - jis toks yra(jis yra kaip ir tai)]
other
kitas/kiti
how
kaip[how are you? - kaip gyveni/sekasi/laikaisi?, how is that possible? - kaip tai įmanoma?]
then
[if 1 is a, then 2 is b - jei 1 yra a, tai 2 yra b] ___
its
to(it Kilm.) ___
our
mūsų
two
du
more
daugiau
these
tie/šie
want
norėti
way
kelias, būdas
look
žiūrėti
first
pirmas
also
taip pat, irgi[I also like tea - aš taip pat mėgstu arbatą(man taip pat patinka arbata)]
new
naujas
because
kadangi, nes
day
diena
use
naudoti
no
ne[yes? No. - taip? Ne.], joks[no man can do this - joks vyras(žmogus) negali šitai (pa)daryti]
man
vyras, žmogus
find
rasti
here
čia
thing
daiktas
give
duoti
many
daug
only
tik
those
tie
tell
pasakyti/pasakoti(kažkokiam asmeniui)
very
labai
good
geras
woman
moteris
life
gyvybė
child
vaikas
work
dirbti
down
žemyn
may
tas pats kaip "could" tik su niuansu ___
after
po(kažkokio įvykio/laiko tarpo)
should
[should do - turėtų daryti, should say - turėtų sakyti]
call
skambinti, kviesti
world
pasaulis
school
mokykla
still
tiesiog, vis tiek ___
try
bandyti
last
paskutinis
ask
klausti
need
reikėti
too
taip pat
feel
jausti
three
trys
when
kada
state
būsena
never
niekada
become
tapti
between
tarp
high
aukštas
really
tikrai
something
kažkas ___
most
daugelis, daugiausiai[most things - dauguma(daugiausiai dalykų)
another
kitas
family
šeima
leave
palikti, išeiti
put
dėti
old
senas
while
kol
mean
reikšti
keep
pasilikti
student
mokinys, studentas
why
kodėl
let
leisti(kažką daryti)
great
didis, nuostabus
same
vienodas, tas pats
big
didelis
group
grupė
begin
pradėti
seem
rodytis
country
šalis, valstybė
help
padėti
talk
kalbėti, šnekėti
where
kur
turn
(ap)versti
problem
problema
start
pradėti
hand
ranka
might
___
American
Amerikietiškas, Amerikietis
show
rodyti
part
dalis
against
prieš
place
vieta
again
vėl
few
keletas
case
atvejis, dėklas, byla
most
daugelis
week
savaitė
company
kompanija/įmonė, draugija
system
sistema
program
programa(ne televizijos)
hear
girdėti
question
klAusimas
during
vykstant
work
darbas
play
žaisti
government
valdžia
run
bėgti
small
mažas
number
numeris, skaičius
always
visada
move
judėti, judinti
like
patikti
night
naktis
live
gyventi
Mr
Ponas Kasnors
point
vieta, taškas, smaigalys
believe
tikėti
hold
laikyti
today
šiandien
bring
atnešti
happen
atsitikti
next
kitas
without
be(kažko)
before
prieš
large
didelis
million
milijonas
must
[must do - turi daryti, must see - turi matyti(būtinai)]
home
namai
under
po(kažkuom)
water
vanduo
room
kambarys, erdvė(kažko viduje)
write
rašyti
mother
mama
area
plotas, vieta
national
nacionalinis
money
pinigai
story
aukštas(pastato), pasakojimas/istorija
young
jaunas
fact
faktas
month
mėnuo
different
kitoks
lot
___
right
dešinė, teisė, teisybė
study
mokintis, studijuoti
book
knyga
eye
akis
job
darbas(kuriame dirbi)
word
žodis
business
verslas
issue
problema, leidinys, leidimas
side
šonas
kind
rušis
four
keturi
head
galva
far
toli
black
juodas
long
ilgas
both
abu
little
mažas
house
namas
yes
taip
provide
teikti, tiekti
service
paslauga
around
aplink
friend
draugas
important
svarbus
father
tėvas
sit
sedėti
until
iki
power
galia
hour
valanda
game
žaidimas
often
dažnai
line
linija, eilė, riba
political
politinis
end
pabaiga, galas
among
tarp
stand
stovėti
bad
blogas
lose
pralaimėti
however
tačiau
member
narys
pay
mokėti
law
įstatymas
meet
sutikti
car
mašina/automobilis
city
miestas
almost
beveik
include
apimti/įtraukti/turėti
continue
tęsti
set
nustatyti
later
vėliau
community
bendruomenė
name
vardas, pavadinimas
five
penki
once
kartą
white
baltas
least
mažiausiai
president
prezidentas
learn
mokėti/išmokti
real
tikras
change
keisti
team
komanda
minute
minutė
best
geriausas
several
keletas
idea
idėja
kid
vaikis
body
kūnas
information
informacija
nothing
niekas
right
teisingas, dešinysis
lead
vesti(kažką kažkur)
social
socialus, socialinis
understand
suprasti
back
galas, nugara, užnugaris
watch
žiūrėti(TV), stebėti
together
kartu
follow
sekti
parent
tėvas
only
vienintelis
stop
(su)stoti
face
veidas
create
kurti
public
atviras, viešas, visuomenės
already
jau
speak
kalbėti, šnekėti
others
kiti
read
skaityti
level
lygis
allow
leisti(kažka daryti)
add
pridėti
office
ofisas/biuras
spend
leisti(pinigus)
door
durys
health
sveikata
person
asmuo, žmogus
art
menas
sure
patikimas, tikras, įsitikinęs
war
karas
history
istorija
party
vakarėlis, partija
grow
augti
result
rezultatas
open
atidaryti
change
kaita, kitimas
morning
rytas
walk
eiti, vaikščioti
reason
priežastis
low
žemas
win
laimėti
research
tirti, tyrinėti
girl
mergina, mergaitė
guy
vyrukas
early
ankstus
food
maistas
moment
akimirka
air
oras
teacher
mokytojas
force
jėga(Niutonais matuojama)
offer
siulyti
enough
pakankamai
education
mokymas, ugdymas, švietimas
remember
atsiminti, prisiminti
foot
pėda
second
antras
boy
berniukas
maybe
gal
toward
link(kažko)
able
pajėgus
age
amžius
policy
politika(apie veiklos kryptį)
everything
viskas
love
mylėti
process
procesas
music
muzika
including
įskaičiuojant
consider
manyti, (ap)svarstyti
appear
atsirasti
actually
iš tikrųjų
buy
pirkti
probably
tikriausiai
human
žmogiškas, žmonių
wait
laukti
serve
tarnauti, aptarnauti
market
turgus, rinka
die
mirti
send
siųsti
expect
tikėtis
sense
pojūtis, prasmė
build
statyti
stay
likti
fall
kristi
nation
nacija, tauta
plan
planas
cut
kirpti, kirsti, pjauti
college
koledžas, kolegija
interest
interesas
death
mirtis
someone
kažkas(asmuo)
experience
patirtis, patirimas