Level 3 Level 5
Level 4

ÜNİTE 3 (eş anlam)


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yaygın
widespread (ortak)
hâkimiyet
dominance (egemenlik)
iman
faith (inanç)
muhtaç
in need (mahrum, sefil, fakir, yoksun)
köken
origin ( menşe, başlangıç, kaynak, kök, asıl)
yorum
comment (açıklama, eleştiri, gevezelik, boş lâf)
kesin
definite, final (son, nihai, kesin, en son, sonuncu, gerçek, tamı tamına, dakik, titiz)
zarf
envelope, adverb (kılıf, örtü, torba)
kıtlık
shortage, famina (açlık, sıkıntı, yokluk)
kısırlık
infertility (verimsizlik, çoraklık)
geçersiz
invalid (hükümsüz, boş, yararsız, hasta, yatalak)
gelişigüzel
random (rasgele, tesadüf)
hayırsever
philanthropist, charitable (yardımsever, merhametli, müşfik, şefkâtli)
nalbant
blacksmith (demirci)
felaket
disaster (afet)
aşırı doz
overdose
çeyiz
dowry (drahoma, yetenek, Allah vergisi)
bayındırlık
public (kamu, halk)
malvarlığı
assets (varlıklar, aktif, servet, alacaklar)
huzurevi
nursing home (bakımevi, klinik, doğumevi)
uğraşı
occupation (oturma, kullanan, uğraş, iş)
kabartma
relief (rahatlama, yardım, rölyef, sıkıntıdan kurtulma, kurtarma)
pul
stamp (kaşe, damga, pul, posta pulu, ıstampa, marka)
zar
membrane
karşılıklı
mutual (evrik, karşıt, çift taraflı, işteş)
sunmak
to present ( teklif etmek, ikram etmek, vermek, arzetmek, bildirmek)
değişken
variable
seçkin
outstanding (güzide, farkedilebilir, görülebilir, ünlü, tanınmış)
tabut
coffin
desteklemek
to support (dayamak, destek olmak)
sıkılmak
to get bored (bıkmak)
özetlemek
summarize (toplamak, araştırmak, bilgi toplamak, kavramak)
ilişkilendirmek
to associate with, to relate (birleştirmek)
itiraz etmek
to protest, demur (tartışmak, çekişmek, karşı koymak, itiraz etmek, şüphe etmek)
ayırt etmek
tell apart, separate (ayırmak,seçmek, farketmek, anlamak)
katlanmak
endure, bear, tolerate, undergo (hoşgörmek, müsamaha etmek, tahammül etmek)
yakınmak
to complain ( şikâyet etmek)